Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ทรภ. ๓ จัดพิธีรายงานตนเองของหน่วยในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓

ทรภ. ๓ จัดพิธีรายงานตนเองของหน่วยในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓

1 second read
0
0
236

วันนี้ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๕) ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดพิธีรายงานตนเองของหน่วยในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๓ และ หัวหน้าหน่วย ขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยพิธีในวันนี้ พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้กล่าวโอวาทในพิธี ตอนหนึ่ง ว่า “ผมขอแสดงความยินดี และ ขอต้อนรับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และ ผู้ที่กองทัพเรือ มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคที่ ๓ ทุกท่าน การที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และ ความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน

พื้นที่ปฏิบัติการของทัพเรือภาคที่ ๓ มีพื้นที่ค่อนข้างมาก และ มีปัญหาหลายอย่าง จำเป็นต้องศึกษาสภาวการณ์อย่างสม่ำเสมอ และ ขอให้ยึดถือกฎ ระเบียบ ขนบธรรมเนียม และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และ เสียสละ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ผมในฐานะ ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ขอให้คำมั่น ว่า จะปกครองบังคับบัญชา ด้วยความเที่ยงธรรม และ ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทัพเรือภาคที่ ๓ และ กองทัพเรือ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราช และ อธิปไตยของชาติ โดยผมขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น และ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย ให้ความร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ผมหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า “จะได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น และ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อนำความเจริญมาสู่ทัพเรือภาคที่ ๓ และ กองทัพเรือ และ นำความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติ สืบไป”

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2565 21:10:59 เข้าชม : 1875921 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

SolarEdge จัดแสดง DC Optimized Solution ติดตั้งในไทย มากกว่า 2,000 โครงการ ชูจุดเด่นผลิตไฟได้มากกว่า ปลอดภัยกว่า อ่านค่าผลิตไฟได้เป็นรายแผง

SolarEdge ผู้นำระดับโลก ด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ จด … …