Home ข่าวเด่น ดิจิทัล รู้จัก “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” ให้ถ่องแท้ ตั้งแต่ฐานราก โดย รศ.วิภา อุตมฉันท์

รู้จัก “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” ให้ถ่องแท้ ตั้งแต่ฐานราก โดย รศ.วิภา อุตมฉันท์

1 second read
0
0
319

พรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.). เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ในระดับต้น ๆ ของโลก ปีนี้อายุ ครบ 101 ปี ผ่านร้อนผ่านหนาวถึงขั้นนองเลือดนานกว่า 20 ปี จากนั้นก็ล้มลุกคลุกคลานพยายามสร้างสังคมใหม่แบบจีนซึ่งไม่มีแบบอย่างที่ไหนในโลกให้เดินตาม แต่บัดนี้ พคจ.กลับผงาดขึ้นมาโดดเด่นในฐานะพรรคการเมืองระดับสากล จนอาจกล่าวได้ว่าความเคลื่อนไหวของพคจ.ทุกวันนี้ มีสายตาจับจ้องมองมามาจากทุกมุมโลก…

พรรคการเมืองที่ปรับตัวได้ทุกสถานกาณ์ จนยืนหยัดอยู่ได้นับร้อยปีหาได้ไม่ง่าย วันนี้ จึงมาชวนท่านผู้อ่านไปรู้จักพคจ.เฉพาะในระดับฐานรากก่อน ไปดูว่าเขาสรรหาสมาชิกกันมาอย่างไร สมาชิกต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เข้า/ออก ยาก หรือ ง่าย ๆ เป็นว่าเล่น ฯลฯ (หากใครอ่านแล้ว จะนำไปเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองของไทยที่เกิด ๆ ดับ ๆ ได้ในชั่วข้ามคืนจนคนไทยจำชื่อไม่ได้ ก็ถือเป็นอานิสงค์ที่ควรแก่การยินดีเป็นอย่างยิ่ง)

ข้างล่างนี้เป็นข้อมูลของทางการจีนเท่าที่สืบค้นได้ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2021

1.สมาชิก พคจ.มีสมาชิกจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 96.71 ล้าน คน คิดเป็น 6.7 % ของประชากรทั้งหมดซึ่งมีอยู่ 1443.49 ล้าน คน เป็นชาย 68.28 ล้าน คน = 70.6 % หญิง 28.43 ล้าน คน = 29.4 % . เป็นชนกลุ่มน้อย 7.28 ล้าน คน = 7.5 %

2.อายุ > 60 ปี 27.21 ล้าน คน > 50 ปี 17.424 % >40 ปี 18.139% > 30 ปี 21.365 ล้าน คน < 30 ปี 12.624 ล้านคน 3. การศึกษา สูงกว่าอุดมศึกษา 51.46 ล้าน คน = 53.2 % ต่ำกว่าอุดมศึกษา 48.54 ล้าน คน = 46.8 % 4. อาชีพ กรรมกร/ช่างฝีมือ 6.59 ล้านคน เกษตรกร 25.92 ล้าน คน พนักงานวิสาหกิจ 28.42 ล้าน คน พนักงานรัฐคน 7.8 ล้าน นักเรียน/นักศึกษา 3.05 ล้าน คน อื่น ๆ 7.48 ล้าน คน ผู้สูงอายุ (เกษียณ) 19.42 ล้าน คน
5.การสมัครเข้าพรรคฯ ชาวจีนทุกคนอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ยอมรับระเบียบการพรรคฯ สามารถสมัครเข้าพรรคฯได้ด้วยตนเอง โดยมีสมาชิกพรรคฯอย่างต่ำ 2 คนให้การรับรอง ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและหน่วยพรรคฯชั้นเหนือขึ้นไปอนุมัติแล้ว ได้สถานะเป็นสมาชิกพรรคฯสำรองเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเป็นสมาชิกสำรองมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยพรรคฯที่ตนสังกัด เข้ารับการอบรม ตรวจสอบคุณธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติตนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการพรรคฯแล้ว จึงมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคฯโดยสมบูรณ์ ก่อนเป็นสมาชิกใหม่ต้องทำพิธีปฏิญาณตนต่อหน้าธงพรรคฯก่อน

6.สิทธิ และ หน้าที่ สมาชิกพรรคฯมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมหน่วยพรรคฯที่ตนสังกัด อภิปราย เสนอความเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ร้องเรียน มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งทุกตำแหน่งในหน่วยพรรคฯที่ตนสังกัด รวมทั้งตำแหน่งในหน่วยพรรคฯสูงขึ้นไป ตามที่ตนได้เลื่อนลำดับสูงขึ้นด้วย (อาจถึงระดับสูงสุดคือเลขาธิการพรรคฯก็ได้) ในส่วนของหน้าที่นั้น ถือเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของสมาชิกพรรคฯทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของมวลชนในทุกด้าน เป็นนักรบแนวหน้าที่รู้สำนึก และ ต่อสู้ เพื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ เสียสละผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อรับใช้ประชาชน ฯลฯ

7.การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ทุกคนมีสิทธิลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคฯได้ โดยสมัครใจ ด้วยการทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยพรรคฯที่ตนสังกัด เมื่อหน่วยพรรคฯเห็นชอบก็เสนอให้หน่วยเหนือขึ้นไปรับทราบแล้วลบชื่อออกจากพรรคฯ ในกรณีที่ไม่ได้ลาออกด้วยความสมัครใจ แต่ถูกประเมินว่าขาดคุณสมบัติของสมาชิกพรรคฯ เช่น มีจิตใจถดถอย ไม่ทำตนเป็นแบบอย่างอันดีงาม หรือ กระทำความผิดสถานใดสถานหนึ่ง หน่วยพรรคฯจะให้การศึกษาก่อน แล้วให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข หากไม่เป็นผล ก็จะแนะนำให้สมาชิกผู้นั้นลาออกเอง หากไม่เป็นผลอีกก็ให้ที่ประชุมหน่วยพรรคฯลงมติคัดชื่อบุคคลนั้นออก แล้วนำเสนอหน่วยเหนือให้ทราบ ต่อไป

ทั้งหมดนี้ คือ ระบบจัดตั้งในระดับฐานราก ซึ่งมีหน่วยพรรคฯเล็ก ๆ เปรียบเสมือนรากฝอยกระจายไปทั่วประเทศ การจัดตั้งในระดับสูงขึ้นไปต่อจากนั้นจะเห็นรูปแบบที่ค่อย ๆ “รวมศูนย์” ขึ้นไปเป็นชั้น ๆ จนถึงชั้นสูงสุดเปรียบได้กับยอดปิรามิด นั่นก็คือ สมัชชาพรรคฯทั่วประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งชั้นสูงสุดของพรรคฯ นั่นเอง

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : เสาร์ 15 ตุลาคม 2565 00:48:59 เข้าชม : 1985623 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

SolarEdge จัดแสดง DC Optimized Solution ติดตั้งในไทย มากกว่า 2,000 โครงการ ชูจุดเด่นผลิตไฟได้มากกว่า ปลอดภัยกว่า อ่านค่าผลิตไฟได้เป็นรายแผง

SolarEdge ผู้นำระดับโลก ด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ จด … …