Home ข่าวเด่น ดิจิทัล รายงานของ “สี จิ้นผิง” ใน “สมัชชา 20”

รายงานของ “สี จิ้นผิง” ใน “สมัชชา 20”

4 second read
0
0
435

วันที่ 16 ตุลาคม การประชุมผู้แทนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 (สมัชชา 20) ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.) ได้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

การประชุมผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่จัดขึ้นในยามที่พรรคฯ และ ประชาชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งหลายเดินทางครั้งใหม่ เพื่อสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เป็นสังคมนิยม ที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน และ มุ่งสู่ “เป้าหมายศตวรรษที่ 2”

ประเด็นของการประชุมครั้งนี้ คือ ชูธงสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน ปฏิบัติตามแนวคิดสังคมนิยม ที่มีอัตลักษณ์ของจีนแห่งยุคใหม่ ส่งเสริมเชิดชูจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของพรรคฯ มีความมั่นใจในตนเอง และ พัฒนาตนเอง ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เน้นความซื่อสัตย์ สร้างนวัตกรรม มีความกระตือรือร้น และก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ สามัคคีกัน และ ต่อสู้ เพื่อสร้างสรรค์บ้านเมือง ให้เป็นประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน และ ขับเคลื่อนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรือง อย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน อย่างรอบด้าน


1. งานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา และ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตลอด 10 ปี แห่งยุคใหม่

ตลอด 5 ปีหลัง “สมัชชา 19” เป็นช่วงที่ไม่ปกติ และ ไม่ธรรมดามาก พรรคคอมมิวนิสต์จีน สามัคคี และ ชี้นำประชาชนจีน ในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังมากมาย และ ได้ประสบความสำเร็จ ในเหตุการณ์ใหญ่ และ เรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบเป็นเวลายาวนาน และ ผลักดันให้ภารกิจของพรรคฯ และ บ้านเมืองประสบผลสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ ตลอดจนเป็นที่จับตามองของโลก

ตลอด 10 ปี หลัง “สมัชชา18” ถึงปัจจุบัน เราได้ผ่านเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญยิ่ง 3 เหตุการณ์ ได้แก่ 1) ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 2) สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนเข้าสู่ยุคใหม่ และ 3) บรรลุภาระหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน และ สร้างสังคมพอกินพอใช้ อย่างบูรณาการให้ลุล่วง และ บรรลุ “เป้าหมาย ศตวรรษแรก” นี่คือ ชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ ประชาชนจีนที่ได้มาจากความสามัคคี และ การต่อสู้ เป็นชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ ของการสร้างความรุ่งโรจน์ของประชาชาติจีน และ เป็นชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ ที่จะส่งผลกระทบอันลึกซึ้งยาวไกลต่อโลก

การปฏิรูปรอบทศวรรษในยุคใหม่ เป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ของพรรค ของจีนยุคใหม่ ประวัติศาสตร์การปฏิรูปเปิดเสรี ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสังคมนิยม และ ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของประชาชาติจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ก้าวผ่านการต่อสู้ร้อยปี มีความเข้มแข็งเกรียงไกรท่ามกลางการฝึกฝนเชิงปฏิวัติ กลายเป็นศูนย์กลางแกนนำที่เข้มแข็ง ท่ามกลางการยืนหยัด และ ส่งเสริมสังคมนิยม ที่มีอัตลักษณ์ของจีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีน และ ประชาชนจีน กำลังก้าวกระโดดด้วยความมั่นใจเต็มร้อย จากการลุกขึ้น การร่ำรวยขึ้น สู่การเข้มแข็งขึ้น กำลังลงลึกการปฏิรูปเปิดเสรี และ การสร้างความทันสมัยแบบสังคมนิยม เพื่อบรรลุเป้าหมาย การสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ของประชาชาติจีน ซึ่งเป็นวิวัฒนาการประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจทวนกระแสได้ สังคมนิยมที่ถูกหลักวิทยาศาสตร์ จะเปล่งประกายใหม่ในจีน ในศตวรรษที่ 21 ความทันสมัยแบบจีน เป็นทางเลือกใหม่ สำหรับมนุษย์ในการสร้างความทันสมัย

พรรคคอมมิวนิสต์จีน และ ประชาชนจีน ได้เสนอภูมิปัญญาของจีน แบบแผนของจีน และ พลังของจีน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของมวลมนุษย์ได้ดีขึ้น ได้อุทิศกำลังใหม่ เพื่อภารกิจอันสูงส่งในการสร้างสันติภาพ และ การพัฒนาของมนุษย์มากขึ้น

2. เปิดมิติใหม่ของลัทธิมาร์กซ์ แบบจีน และ แบบทันสมัย

ลัทธิมาร์กซ์ เป็นแนวคิดชี้นำขั้นหลักแห่งการตั้งพรรค การตั้งประเทศ การเจริญของพรรค และ การเจริญของประเทศ ภาคการปฏิบัติบอกเรา ว่า เพราะเหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงสามารถทำได้ เพราะเหตุใดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน จึงดี มูลเหตุสำคัญ คือ ลัทธิมาร์กซ์ปฏิบัติได้ มีความเป็นแบบจีนและแบบทันสมัยใช้การได้ การยึดแนวทางอันถูกหลักวิทยาศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ์ เป็นรากเหง้าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่แน่วแน่ต่อศรัทธา และโอกาสปฏิบัติการเชิงรุก ในประวัติศาสตร์

ตั้งแต่ “สมัชชา 18” เป็นต้นมา พรรคคอมมิวนิสต์จีน เดินหน้าอย่างกล้าหาญในการเสาะหา และ สร้างสรรค์ทฤษฏี เรียนรู้กฎเกณฑ์การเป็นพรรครัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์ กฎเกณฑ์การสร้างสังคมนิยม และวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์จากมิติใหม่มากขึ้น
จนได้รับผลงานใหม่ด้านการรังสรรค์ทฤษฎีสำคัญๆ ซึ่งสะท้อนออกมาในภาพรวมถือ แนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน ในยุคใหม่

3. ภารกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการเดินทางครั้งใหม่ และ ยุคใหม่

เริ่มจากบัดนี้เป็นต้นไป ภารกิจหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ก็คือ สามัคคีนำพาประชาชนทุกชาติพันธุ์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างประเทศให้เข้มแข็งทันสมัยแบบสังคมนิยมรอบด้าน บรรลุเป้าหมายศตวรรษที่สอง และ ความทันสมัยแบบจีน เพื่อเดินหน้าสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน รอบด้าน

ความทันสมัยแบบจีน เป็นความทันสมัยแบบสังคมนิยม ที่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้นำ มีเอกลักษณ์ร่วมกันของความทันสมัยทุกประเทศ ยิ่งกว่านั้นมีอัตลักษณ์ของจีน ที่ตั้งอยู่บนสภาพที่เป็นจริงของประเทศตน

ความทันสมัยแบบจีน เป็นความทันสมัยที่มีจำนวนประชาชน มหาศาล มีความมั่งคั่งร่วมกันถ้วนหน้า มีความกลมกลืนระหว่างอารยธรรมทางวัตถุกับอารยธรรมทางจิตใจ มีความปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ มีหนทางแห่งการพัฒนาที่สันติ

ความทันสมัยแบบจีน มีข้อเรียกร้องธาตุแท้ ดังนี้ ยืนหยัดการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยืนหยัดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน ก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมประชาชนตามครรลองประชาธิปไตย สร้างเสริมโลกด้วยจิตวิญญาณของประชาชน ก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกันของปวงชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษย์ และ สร้างรูปแบบใหม่ของอารยธรรมมนุษย์

สร้าง “จีน” ให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็ง และ ทันสมัยในทุกด้าน โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ตั้งเป้า ว่า ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2035 จะบรรลุความทันสมัยแห่งสังคมนิยม ในขั้นพื้นฐาน และ ตั้งแต่ปี 2035 จนถึงกลางศตวรรษนี้ จะสร้างจีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัย มีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย และ ก้าวหน้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนมีความสามัคคี และ ความดีงาม

ใน 5 ปี ข้างหน้า จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อการใช้ความพยายามสร้างประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัยในทุกด้าน เพื่อการเริ่มต้นที่ดี บนเส้นทางที่พัฒนาไปข้างหน้า ต้องยึดมั่นในหลักการสำคัญดังนี้ : สนับสนุน และ เสริมสร้างความเป็นผู้นำในทุกด้านของพรรคให้เข้มแข็ง, ยืนหยัดในการเดินบนหนทางแห่งสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน, ใช้ปรัชญาการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ มุ่งมั่นที่จะปฏิรูป และ เปิดประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตลอดจนสานต่อจิตวิญญาณการต่อสู้

4.เร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อคุณภาพสูงสุดในการสร้างประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัยในทุกด้าน

การพัฒนาที่เกิดคุณภาพสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญในอันดับแรก การพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก สำหรับพรรครัฐบาล ที่จะปกครองบริหารประเทศ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ หากปราศจากพื้นฐานที่มั่นคง และ รากฐานทางเทคโนโลยี แล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ ที่จะสร้างประเทศสังคมนิยม ที่เข้มแข็ง และ ทันสมัย ในทุกด้าน

จำเป็นต้องใช้ปรัชญาการพัฒนาใหม่ ในทุกด้านอย่างถูกต้อง เต็มที่ ดำเนินการปฏิรูปต่อไป เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตลาดแห่งสังคมนิยม ส่งเสริมการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูง และ เร่งความพยายามในการส่งเสริมรูปแบบใหม่ ของการพัฒนาที่เน้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ในประเทศเป็นหลัก และระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน

5.สร้างความเจริญให้กับประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ และ การศึกษา และ พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สู่ การขับเคลื่อนความทันสมัย ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรเป็นรากฐาน และ เสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับการสร้างประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็ง และ ทันสมัยในทุกด้าน ต้องถือว่า วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นพลังการผลิตหลัก บุคลากรเป็นทรัพยากรหลัก และ นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ในการพัฒนาประเทศ

เราจะดำเนินยุทธศาสตร์สร้างความเจริญ ให้กับประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ และ การศึกษา จะพัฒนาบุคลทกรคุณภาพ ดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยนวัตกรรม

นอกจากนี้ ยังจะเปิดพื้นที่ใหม่ และ เวทีใหม่ในการพัฒนา และ ส่งเสริมตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ และ จุดแข็งใหม่ อย่างต่อเนื่อง

6.พัฒนาประชาธิปไตยประชาชน ทั้งกระบวนการ (Whole-process people’s democracy) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศชาติ

จีน เป็นประเทศสังคมนิยม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยประชาชน ที่นำโดยชนชั้นกรรมกร และ อยู่บนพื้นฐานของพันธมิตรกรรมกร และ เกษตรกร ประชาธิปไตยของประชาชนเป็นชีวิตของสังคมนิยม และ เป็นกุญแจสำคัญ ในการสร้างความทันสมัยแห่งสังคมนิยม อย่างรอบด้าน

ต้องปรับปรุงระบบ ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางการเมือง อย่างเป็นระเบียบ และ มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การปรึกษาหารือทางการเมือง การกำหนดนโยบาย การบริหารประเทศ และ การตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตย และ ระบบกฎหมาย

เราจะสนับสนุนความคิดริเริ่ม และ ความคิดสร้างสรรค์ของประชาชน เพื่อสร้างความสามัคคี และ พัฒนาบรรยากาศทางการเมือง ที่มีชีวิตชีวา มั่นคง และ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

7.ยืนหยัดในการปกครองบริหารประเทศ ภายใต้หลักนิติธรรมในทุกด้าน ส่งเสริมการสร้างหลักนิติธรรมในจีน

การปกครองบริหารประเทศ ภายใต้หลักนิติธรรม ในทุกด้านเป็นการปฏิวัติที่ลึกซึ้ง ที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของพรรค ในการปกครองบริหารประเทศ และ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน และ ความมั่นคงในระยะยาวของพรรค และ ประเทศ

จึงต้องให้หลักนิติธรรมแสดงบทบาท ในการเสริมสร้างฐานราก สร้างความมั่นใจในความคาดหวังที่มั่นคง และ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว เพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็ง และ ทันสมัยอย่างรอบด้าน ภายใต้หลักนิติธรรม

8.สร้างความเชื่อมั่น ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และสร้างความสำเร็จใหม่ในการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมนิยม

การสร้างประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัยอย่างรอบด้านนั้น ต้องยืนหยัดเดินบนหนทางการพัฒนา ที่มีวัฒนธรรมสังคมนิยม ที่มีเอกลักษณ์จีน และ เสริมสร้างวัฒนธรรม ที่จะพัฒนาจีน ให้เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมสังคมนิยม ที่เข้มแข็ง พรรคคอมมิวนิสต์จีน จะเน้นสนับสนุนสังคมนิยม ที่มีเอกลักษณ์จีน ระดมการสนับสนุนจากประชาชน อบรมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาวัฒนธรรมจีน และ เผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้ชาวโลกรู้จักมากขึ้น เน้นความต้องการของประชาชน และ ประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งสู่ความทันสมัย มุ่งสู่โลก และ อนาคต จุดประกายการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของทั้งชาติ และ สร้างแรงบันดาลใจอันทรงพลัง เพื่อฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีน

9. สร้างความผาสุก และ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเทศชาติ คือ ประชาชน และ ประชาชน ก็คือ ประเทศชาติ พรรคคอมมิวนิสต์จีน นำประชาชนต่อสู้พิทักษ์ชาติบ้านเมือง และ จิตใจของประชาชน ยึดหลักกฎหมายปกครองประเทศ นำความผาสุกสู่ประชาชน สร้างประโยชน์สุขแก่มวลชนในวงกว้าง ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ หรือ ความต้องการส่วนตัวคือหลักการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ จำต้องยึดมั่นแนวคิด ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชน ระหว่างการพัฒนา ส่งเสริมให้รวมใจกันต่อสู้ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีงาม บรรลุซึ่งความปรารถนามีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

เราต้องบรรลุซึ่งการพัฒนา และ รักษาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชน ยืนหยัดทุ่มเทสุดกำลัง เพื่อเข้าถึงประชาชนชั้นฐานราก ใช้มาตรการที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายของประชาชน มากขึ้น มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเร่งด่วน ยากเข็ญของประชาชน ปรับปรุงยกระดับ ระบบการบริการสาธารณะ ขั้นพื้นฐาน เพิ่มความสมดุล และ ความเป็นไปได้ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

10.ส่งเสริมการพัฒนา ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความกลมกลืนระหว่างมนุษย์ และ ธรรมชาติ

ธรรมชาติเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน สำหรับการมีชีวิต และ พัฒนาของมนุษย์ การเคารพปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ และ พิทักษ์รักษา เป็นความต้องการภายในที่แท้จริงของการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัยรอบด้าน จำต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวคิดภูเขาสีเขียวน้ำใส ก็คือ ภูเขาเงินภูเขาทอง ถือความกลมกลืนกันระหว่างมนุษย์ และ ธรรมชาติเป็นแกนกลางในการวางแผนการพัฒนา

11.ส่งเสริมให้ระบบความมั่นคงของชาติ และ ความสามารถการปฏิบัติงานมีความทันสมัย ยืนหยัดรักษาความมั่นคงของชาติ และ สังคม อย่างเด็ดขาด

ประเทศชาติ มีความมั่นคงเป็นรากฐาน ของการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง สังคมมีความสงบสุขมั่นคง ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของชาติบ้านเมืองที่แข็งแกร่งเจริญรุ่ง จำต้องยึดถือแนวคิดความมั่นคง โดยรวมของประเทศอย่างแน่วแน่ ถือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ อยู่ในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดของพรรคฯ และ ประเทศ เพื่อประกันความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ และ สังคม

12.บรรลุเป้าหมายการต่อสู้ร้อยปี แห่งการสร้างกองทัพ และ เปิดหน้าใหม่แห่งการป้องกันประเทศ และ ความทันสมัยของกองทัพ

การบรรลุเป้าหมายต่อสู้ร้อยปี แห่งการสร้างกองทัพ ได้ตามเวลากำหนด และ เร่งสร้างกองทัพปลดแอกประชาชน เป็นกองทัพที่อยู่ระดับแนวหน้าของโลก เป็นความต้องการเชิงกลยุทธ์ ในการสร้างประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัยอย่างครอบคลุม ทั่วด้าน เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในกองทัพปลดแอกประชาชน อย่างรอบด้าน ให้กองทัพปลดแอกประชาชน ฟังคำสั่งของพรรคตลอดไป

13.ยืนหยัด และ ปรับปรุงแนวคิด “หนึ่งประเทศสองระบบ” ส่งเสริมการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวกัน

หนึ่งประเทศสองระบบ เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของสังคมนิยม ที่มีอัตลักษณ์จีน เป็นระบอบที่ดีที่สุด สำหรับฮ่องกง และ มาเก๊า ที่รักษาความเจริญรุ่งเรืองและ มั่นคงในระยะยาว หลังจากคืนสู่มาตุภูมิ จำเป็นต้องยืนหยัดต่อไป ยืนหยัดการใช้กลยุทธ์โดยรวมแก้ไขปัญหาไต้หวัน ในยุคใหม่ของพรรคฯ และ ยึดมั่นการรวมประเทศชาติ เป็นหนึ่งเดียวอย่างแน่วแน่ เราต้องยืนหยัดใช้ความจริงใจ อย่างมากที่สุด ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อรวมประเทศชาติเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสันติ แต่ไม่ให้คำมั่นที่จะละทิ้ง การใช้กำลังอาวุธ และ ยังคงรักษาทางเลือกที่จะใช้มาตรการ ที่จำเป็นทั้งหมดไว้ โดยจะมุ่งเจาะจงต่อการแทรกแซงจากภายนอก และ สมาชิกกลุ่มแบ่งแยกไต้หวัน ที่มีอยู่น้อยนิด ไม่ใช่ต่อพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวัน อย่างเด็ดขาด การรวมจีนเป็นหนึ่งเดียว จำต้องบรรลุเป็นจริงแน่นอน

14. ส่งเสริมสันติภาพ และ การพัฒนาแห่งโลก ผลักดันการสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ

จีน ยึดมั่นในวัตถุประสงค์ ด้านนโยบายการต่างประเทศ ที่พิทักษ์สันติภาพของโลก และ ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอด ทุ่มเทขับคลื่อนการสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ

จีน ดําเนินนโยบายการต่างประเทศที่สันติ อิสระ และ เป็นตัวของตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ กำหนดจุดยืน และ นโยบายของตน ตามความดีชั่วถูกผิดของแต่ละเรื่อง อย่างเสมอต้นเสมอปลาย รักษาบรรทัดฐานแห่งความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ รักษาความเป็นธรรม และ ความยุติธรรม ระหว่างประเทศ ต่อต้านลัทธิการครองความเป็นเจ้า และ การเมืองที่ถืออำนาจบาตรใหญ่ทุกรูปแบบ อย่างแน่วแน่ ต่อต้านแนวคิดสงครามเย็น ต่อต้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ต่อต้านการใช้สองมาตรฐาน จีน จะไม่แสวงหาการครองความเป็นเจ้า และ การแผ่ขยายล่าอาณานิคมเด็ดขาด

จีน ยืนหยัดการเปิดประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ดำเนินยุทธศาสตร์การเปิดกว้าง ที่อำนวยผลประโยชน์แก่กัน และ ได้ชัยชนะด้วยกันอย่างเด็ดเดี่ยว เสนอโอกาสใหม่ ๆ แก่โลกด้วยการพัฒนาใหม่ของจีน อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจโลก ที่เปิดกว้าง นำผลประโยชน์สู่ประชาชนของทุกประเทศ ให้ดียิ่งขึ้น จีน ยึดมั่นในทิศทางที่ถูกต้องของโลกาภิวัตน์ ทางเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนา มีส่วนร่วมในการบ่มเพาะพลังขับเคลื่อนใหม่ สําหรับการพัฒนาทั่วโลก จีนเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิรูป และ สร้างสรรค์ระบบธรรมาภิบาลทั่วโลก ยึดมั่นในลัทธิพหุภาคีนิยมที่แท้จริง ผลักดันความเป็นประชาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้การบริหารจัดการทั่วโลก พัฒนาไปในทิศทาง ที่มีความยุติธรรม และ สมเหตุสมผล มากยิ่งขึ้น

15.กวดขันการบริหารพรรครอบด้านอย่างแน่วแน่ ลงลึกผลักดันโครงการใหม่ ที่ยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์พรรคในยุคใหม่

พรรค คือ กุญแจสําคัญ ในการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัยอย่างครอบคลุม และ ขับเคลื่อนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีน อย่างรอบด้าน เราต้องปรับปรุงระบบกวดขัน การบริหารพรรครอบด้านให้สมบูรณ์ ผลักดันความสะอาดบริสุทธิ์ ความสมบูรณ์แบบ การปฏิรูป และ การยกระดับของพรรค ด้วยตัวเองอย่างรอบด้าน ทำให้พรรคของเรายึดมั่นในภาระหน้าที่ และ ความมุ่งมั่นตั้งใจแรกเริ่ม เป็นแกนนําที่เข้มแข็งแห่งภารกิจสังคมนิยม ที่มีอัตลักษณ์ของจีน ตลอดไป

ต้องเอาชนะการต่อสู้ที่ยากลำบาก และ ยืดเยื้อเพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นมะเร็งร้ายที่เป็นอันตรายต่อพลังชีวิต และ พลังแห่งการต่อสู้ของพรรค การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการปฏิวัติตนเอง ที่ถึงลูกถึงคนที่สุด ตราบใดที่ยังมีเงื่อนไขก่อเกิดปัญหาการทุจริตดำรงอยู่ การต่อสู้เพื่อปราบปรามการทุจริต ก็จะหยุดไม่ได้ แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว จำต้อง “เป่าแตร ทหารทำศึก” ตลอดกาล ยืนหยัดที่จะขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างระบบ แห่งการไม่กล้าทุจริต ไม่สามารถทุจริตได้ และ ไม่ต้องการทุจริต ดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และ ความชั่วร้าย ด้วยท่าทีที่ไม่ให้มีข้อยกเว้นใด ๆ อย่างเด็ดขาด

ทั่วทั้งพรรคต้องจดจําให้ขึ้นใจ ว่า การยืนหยัดความเป็นผู้นํารอบด้านของพรรค เป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการ ในการยึดมั่น และ พัฒนาสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน เป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการ ในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน การต่อสู้ด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการในการสร้างภารกิจอันยิ่งใหญ่ ทางประวัติศาสตร์ของประชาชนจีน การปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา เป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการ ในการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศจีน ในยุคใหม่ และ การกวดขันการบริหารพรรคอย่างรอบด้าน เป็นหนทางที่พรรค ย่อมต้องดำเนินการ เพื่อรักษาพลังชีวิตของตนไว้เสมอ และ เดินบนเส้นทางใหม่ แห่งการรับการทดสอบด้วยดี นี่เป็นความตระหนักเชิงสัจธรรม ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่เราได้มาจากภาคปฏิบัติเป็นเวลายาวนาน จำต้องให้ความหวงแหนเป็นทวีคูณ และ ยึดมั่นตลอดเวลา

แปลเรียบเรียง โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565 20:52:59 เข้าชม : 1976811 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “สงกรานต์โนแอล 2566”

วันนี้  (24 มีนาคม 2566) ณ สวนไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต นา … …