Home ข่าวเด่น ดิจิทัล 5 เรื่อง ที่จีนให้ความสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศ ในอีก 5 ปี ข้างหน้า

5 เรื่อง ที่จีนให้ความสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศ ในอีก 5 ปี ข้างหน้า

7 second read
0
0
135

สำนักข่าว China Global Television Network (CGTN) นำรายงาน ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมองทิศทางการขับเคลื่อนประเทศจีน ในอีก 5 ปี ข้างหน้า

โดยระบุ ว่า รายงานของ “สมัชชา 20” มีคำ 6 คำ ที่ถูกใช้มากที่สุด คือ พรรค คน การพัฒนา จีน ระบบ และ ความมั่นคง เป็นคำสำคัญที่สะท้อนถึงการกำหนดเป้าหมายไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จของจีน ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งในรายงานมีการให้ความสำคัญเรื่อง ประชาชนจีนเป็นศูนย์กลาง บทบาทสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความมั่นคงในทุกระดับ การบริหาร และ การใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ปรัชญาการพัฒนาแนวใหม่ของจีนเจริญงอกงาม

จากรายงานของสมัชชา 20 สำนักข่าว CGTN ยังได้วิเคราะห์ถึง 5 เรื่อง ที่จีนให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศจีน ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ได้แก่

1. ขับเคลื่อนการพัฒนา
ในรายงานสมัชชา 20 มีการกล่าวถึง “การพัฒนา” ในหลายมิติ เช่น การพัฒนาที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม และ ปรัชญาการพัฒนาแนวใหม่

นอกจากนี้ ยังระบุ ว่า จีน จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงคุณภาพมากกว่า การพัฒนาเชิงปริมาณ เพื่อความเจริญที่ยั่งยืน โดยจะลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ ปรับปรุงระบบประกันสังคม เพื่อให้รายได้ของประชากรสูงขึ้น ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพึ่งพาตนเอง และการส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. มีความมั่นคงทุกหย่อมหญ้า
ในรายงาน มีการใช้คําว่า “ความมั่นคง” 80 ครั้ง โดยระบุ ว่า ความมั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการฟื้นฟูชาติ และ ขอให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติ ทุกกระบวนการ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร และ พลังงาน รวมถึงการสร้างความมั่นคงของกองทัพในการปกป้องประเทศ เพื่อทำให้กองทัพมีความทันสมัยเป็นกองทัพระดับโลก ภายในปี ค.ศ. 2050

3. พรรคคอมมิวนิสต์จีน
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ต้องมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูประเทศ โดยระบุ ว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีน และ ประชาชนจีน กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาติ จากยืนหยัด ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังย้ำถึงการนำแนวคิดของลัทธิมาร์กซ์ มาปรับใช้กับบริบทของจีน และ ความต้องการของยุคสมัย รวมถึง การรักษาความเป็นเอกภาพ ในพรรคคอมมิวนิสต์จีน การบริหารประเทศโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง และ การปกครองตามครรลองของกฎหมาย

4. ก้าวข้ามความท้าทาย
ในรายงานนี้ การกล่าวถึงความท้าทาย ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเผชิญ โดยระบุ ว่า “เส้นทางสู่การฟื้นฟูประเทศนั้น ต้องเผชิญลมแรง กระแสน้ำเชี่ยวกราก และพายุร้าย” ซึ่งความท้าทายนี้ คือ บททดสอบที่ต้องเจอ ทั้งเรื่องการบริหารประเทศ การปฏิรูป และเปิดประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึง ความท้าทายจากภายในประเทศ ที่มีความหวั่นเกรงเรื่อง การขาดแรงผลักดัน การไม่พัฒนาความสามารถ การนิ่งเฉย และการทุจริต รายงานระบุด้วยว่า ในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลก ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีความพยายามภายนอกที่จะกดดันจีน ซึ่งสถานการณ์ที่จีนเผชิญ มีทั้งโอกาส ความเสี่ยง และ ความท้าทาย เกิดขึ้นพร้อมกัน

5. ตั้งเป้าสู่ปี 2035
จีน มีเป้าหมาย ที่จะเป็นประแทศสังคมนิยมทันสมัย ตามอัตลักษณ์จีน ภายในปี ค.ศ. 2035 โดยตั้งเป้า จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP) เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศ ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างสังคมที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และ มีความสุขมากขึ้น และ จีน ยังมีเป้าหมายต่อไป คือ การสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ ที่ยิ่งใหญ่รอบด้าน มีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ง มีความเป็นประชาธิปไตยแบบจีน และ ก้าวหน้าทางวัฒนธรรม ภายในปี ค.ศ. 2050

5 เรื่องนี้ จึงเป็น 5 เรื่องสำคัญจาก “สมัชชา 20” ที่จีนจะขับเคลื่อนประเทศ ในอีก 5 ปี ข้างหน้า เพื่อพัฒนาจีนในรูปแบบใหม่ ให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย ในทุกมิติ

ข้อมูลอ้างอิง : สำนักข่าว CGTN
ภาพ : สำนักข่าว CGTN
เรียบเรียงโดย : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 28 ตุลาคม 2565 23:10:59 เข้าชม : 1968255 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

สีจิ้นผิง กับ การหลอมรวมภูมิปัญญาจีน ในโลกสมัยใหม่

ในช่วง ที่ นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาช … …