Home ข่าวเด่น ดิจิทัล บทวิเคราะห์ : จีน มุ่งสร้างประชาคม ที่มีอนาคต ร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์

บทวิเคราะห์ : จีน มุ่งสร้างประชาคม ที่มีอนาคต ร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์

2 second read
0
0
188

วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา การประชุมสุดยอดอูเจิ้นแห่งสมัชชาอินเทอร์เน็ตโลก ประจำปี 2022 เปิดฉากขึ้นที่ตำบลอูเจิ้น เมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียง โดยมีหัวข้อว่า “ร่วมกันสร้างสรรค์โลกอินเทอร์เน็ต ร่วมกันบุกเบิกอนาคตดิจิทัล – ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์”

วันเดียวกัน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงที่ประชุมครั้งนี้ โดยระบุ ว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล ในฐานะพลังนำหน้าแห่งการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมของโลก นับวันได้หลอมรวมเข้าอยู่ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมอย่างครอบคลุม มากยิ่งขึ้น ทำให้วิธีการผลิต วิถีชีวิต และ รูปแบบการบริหารจัดการทางสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ต่อหน้าโอกาส และ ความท้าทายจากความเป็นระบบดิจิทัล ประชาคมโลกควรเสริมสร้างการพูดคุยแลกเปลี่ยน ลงลึกดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันสร้างโลกไซเบอร์ที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล เปิดกว้าง ครอบคลุม ปลอดภัย มั่นคง มีเสถียรภาพ และ มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

นักวิเคราะห์ชี้ ว่า การสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์นั้น นับวันยิ่งได้กลายเป็นความต้องการ และ ภารกิจร่วมกันของทุกประเทศในโลก

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นพื้นที่ใหม่ สำหรับการผลิต และ การดำรงชีวิต อินเทอร์เน็ต ได้เปลี่ยนโลกให้กลายเป็น “หมู่บ้านโลก” ทั่วทั้งโลกกำลังกลายเป็นประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ในลักษณะ “ในคุณมีฉัน ในฉันมีคุณ ” แต่ในขณะเดียวกันที่สังคมดิจิทัล ได้รับการพัฒนาอย่างคึกคักนั้น ภัยอันตราย และ ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ก็ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การฉ้อโกงทางออนไลน์ ไปจนถึงความรุนแรงในโลกไซเบอร์ การโจมตีทางไซเบอร์ ฯลฯ การเชื่อมโยงที่แฝงไว้ ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งนั้น ไม่เพียงแต่เป็นภัยต่อชีวิตของทุกคน เท่านั้น หากยังคุกคามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความมั่นคงระดับชาติ อีกด้วย ทำอย่างไรจึงสามารถล็อก “กุญแจป้องกัน” ความปลอดภัยของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ ข้อมูลข่าวสารได้นั้น ได้กลายเป็น “ข้อสอบที่ต้องตอบ” สำหรับทุกประเทศในยุคดิจิทัล 

ในเวลาเดียวกัน ปัญหาต่าง ๆ ที่ดำรงอยู่ในโลกไซเบอร์ เช่น การพัฒนาที่ไม่สมดุล กฎเกณฑ์ที่ขาดความสมบูรณ์ และ ระเบียบที่ไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น ได้กลายเป็นประเด็นที่โดดเด่นมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงแนวคิดครองความเป็นใหญ่ ในโลกไซเบอร์ ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามใหม่ต่อสันติภาพ และ การพัฒนาของโลก หลักธรรมาภิบาลในโลกไซเบอร์ เรียกร้องให้มีแนวทางการแก้ปัญหาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภัยคุกคาม และ ความท้าทายระดับโลก จำเป็นต้องได้รับการจัดการร่วมกันโดยทุกประเทศ ในโลก

ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุด และ ประเทศที่มีชาวเน็ตจำนวนมากที่สุด ในโลก จีนคล้อยตามแนวโน้มการพัฒนาแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร ยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดมั่นแนวคิดธรรมาภิบาลในขอบเขตทั่วโลกอันได้แก่ การร่วมปรึกษาหารือ ร่วมสร้าง และ ร่วมแบ่งปัน ผลักดันการสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์ อุทิศภูมิปัญญา และ แนวทางของจีนให้กับทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโลกไซเบอร์ และ การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลบนพื้นฐานแห่งการเคารพอธิปไตย ทางอินเทอร์เน็ต 

เมื่อไม่กี่วันก่อน รัฐบาลจีน ได้ออกหนังสือปกขาว “ร่วมกันสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์” ซึ่งได้บรรยายสรุปถึงแนวคิด และ ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา และ กำกับดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของจีน ในยุคใหม่ ร่วมแบ่งปันกับทั่วโลก เกี่ยวกับผลสำเร็จของจีน ในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์ ตลอดจนคาดการณ์อนาคตแห่งความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ทางด้านโลกไซเบอร์

ผู้เชี่ยวชาญชี้ ว่า กล่าวสำหรับชาวเน็ตทั่วไป ในยุคอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องยกระดับจิตสำนึก แห่งการปกป้องข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการบนโลกไซเบอร์อย่างถูกต้อง ปกป้องความปลอดภัย ด้านข้อมูลข่าวสารของตนเอง ให้ดี โดยไม่เชื่อฟังสายโทรศัพท์ จากผู้ที่ไม่คุ้นเคยโดยง่าย ไม่คลิกลิงก์ และ รหัส QR ที่ไม่รู้จักโดยง่าย และ ไม่โอนเงินโดยง่าย เป็นต้น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นบ้านร่วมของมนุษยชาติ ทุกประเทศในโลก ต้องร่วมกันส่งเสริมการเชื่อมต่อกัน และ สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์ เพื่อทำให้บ้านหลังนี้ มีความเจริญรุ่งเรือง สะอาด และ ปลอดภัยยิ่งขึ้น และ ทำให้ผลลัพธ์จากการพัฒนาอินเทอร์เน็ต สร้างความผาสุกให้กับมวลมนุษยชาติด้วยดียิ่งขึ้น 

คำบรรยายภาพ : งานเปิดตัวผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีล้ำสมัย ทางด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ประจำปี 2022 จัดขึ้นที่ตำบลอูเจิ้น เมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ปี 2022

เขียน โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 23:26:59 เข้าชม : 1895248 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “สงกรานต์โนแอล 2566”

วันนี้  (24 มีนาคม 2566) ณ สวนไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต นา … …