Home ข่าวเด่น ดิจิทัล กลุ่มจังหวัดอันดามัน เสนอตัว คัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และ กีฬาอาเซียนฯ

กลุ่มจังหวัดอันดามัน เสนอตัว คัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และ กีฬาอาเซียนฯ

16 second read
0
0
155

กลุ่มจังหวัดอันดามัน เสนอตัวคัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต , นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ นายดำรง ไชยเสนา ผอ.กกท. จังหวัดภูเก็ต เดินทางไปนำเสนอข้อมูล ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และ กลุ่มจังหวัดอันดามัน (จังหวัดกระบี่ , จ.ตรัง , จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา) ในการเสนอตัวคัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568(ค.ศ. 2025) และ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ

โดยในครั้งนี้มีกลุ่มจังหวัด และ จังหวัดเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดสงขลา
กลุ่มที่ 2 จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา
กลุ่มที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดศรีสะเกษ
และ จังหวัดเดียว มี 3 จังหวัดที่นำเสนอได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดกาญจนบุรี
โดย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะมีเวลาในการนำเสนอข้อมูล ต่อคณะอนุกรรมการฯ 40 นาที และ คณะอนุกรรมการฯ จะซักถาม เพื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตอบข้อซักถาม 20 นาที

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หากจังหวัดภูเก็ต และ กลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 จะก่อให้เกิดผลดีในการขับเคลื่อนการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand เพราะทางคณะทำงาน Expo 2028 Phuket Thailand จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่น และ ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่จะสามารถโหวตคะแนนให้กับประเทศไทย ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดอันดามันได้บูรณาการจัดทำข้อมูล ในการร่วมเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ. 2025) พ.ศ. 2568 ณ ประเทศไทย ให้มีความเป็นเอกภาพ ทั้ง ข้อมูลการแบ่งโซนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันประเภท และ ชนิดกีฬา ของจังหวัดในกลุ่มอันดามัน
รวมถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ในการจัดพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยสนามกีฬาจะต้องมีมาตรฐาน และ บรรจุ ผู้รับชมกีฬา จำนวน 20,000 ที่นั่ง ขึ้นไป ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอใช้สนามกีฬาสุระกุล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะให้การสนับสนุนการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล ให้ได้มาตรฐานตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ต ยังมีความพร้อมในเรื่องของโรงแรมที่พักและการคมนาคมที่จะสามารถรองรับ นักกีฬาจากทุกประเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน และ ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตยังเป็น desti nation จุดหมายปลายทางของการเดินทางทางน้ำ โดยมีความพร้อมมีเรือสำราญเข้ามาจอดเทียบท่า ทำให้สะดวก สำหรับนักกีฬาที่สามารถใช้การเดินทางการคมนาคมทางน้ำได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต และ กลุ่มกรอ.พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของการจัดรถสมาร์ทบัส เพื่อรับส่งนักกีฬา และ ผู้ฝึกสอน
สำหรับจุดเด่นของกลุ่มจังหวัดอันดามัน คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และ จังหวัดภูเก็ต ถือเป็น 3 เมือง ที่เป็น Sport city และ ทั้ง 3 จังหวัดยังมีความพร้อมด้านการคมนาคมมีสนามบินนานาชาติ ทั้ง 3 จังหวัด ในส่วนของความปลอดภัยกลุ่มจังหวัดอันดามัน มีการเชื่อมโยงการทำงานมีศูนย์ Command มีกล้อง CCTV และ ได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์โควิด 19 และ แผนการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว และ เศรษฐกิจ Phuket Sandbox

ดังนั้นกลุ่มจังหวัดอันดามัน จึงอยากขอโอกาสให้กลุ่มจังหวัดอันดามัน และ ภาคใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ฯ โดยหากจังหวัดภูเก็ต และ กลุ่มอันดามัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะถือเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตด้วย ซึ่งเท่ากับจังหวัดภูเก็ตจะได้มีการซ้อม และ เตรียมความพร้อมในการกิจกรรมด้านกีฬาที่ใหญ่ขึ้น จะได้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมการกีฬา และ จะทำให้ภูเก็ตเป็นเมือง Sport Cityอย่างเต็มตัว และ ส่งผลให้เสาหลักของ การพัฒนาจังหวัด ที่วางเป้าหมายให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเมือง Sport City ที่สมบูรณ์ขึ้น

สำหรับประโยชน์ ของกลุ่มของจังหวัดอันดามัน หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จะทำให้ กลุ่มจังหวัดอันดามัน สามารถฟื้นฟูสถานการณ์ หลังโควิดได้ และเป็นโอกาสของภาคใต้ 6 จังหวัดกลุ่มอันดามันที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อจะได้กระจายความ เจริญด้านกีฬา ไปอย่างทั่วถึงทั้ง 6 จังหวัด กระจายการลงทุน ของภาคเอกชนและภาครัฐ สาธารณูปโภคต่างๆก็จะได้รับการพัฒนา เพื่อให้เป็นการรองรับการเติบโต และจะทำให้เมืองก้าวไปสู่ ระดับโลก และ จัดงานระดับโลกในอนาคตข้างหน้า ถือเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬา Sport tourism ได้อย่างแท้จริงและ จะเป็นโอกาสให้กลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้จัด Event ขนาดใหญ่ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์

ภาพข่าว : สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต / ทีมข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 07:42:00 เข้าชม : 1834892 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

บลูทรี ภูเก็ต และ พันธมิตรร่วม ส่งมอบชุด PPE Level 2 แบบใช้ซ้ำ จำนวน 49 ชุด จาก โครงการแยกขวดช่วยหมอ แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บลูทรี ภูเก็ต ร่วม … …