Home ข่าวเด่น ดิจิทัล กลุ่มจังหวัดอันดามัน เสนอตัว คัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และ กีฬาอาเซียนฯ

กลุ่มจังหวัดอันดามัน เสนอตัว คัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และ กีฬาอาเซียนฯ

16 second read
0
0
111

กลุ่มจังหวัดอันดามัน เสนอตัวคัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต , นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ นายดำรง ไชยเสนา ผอ.กกท. จังหวัดภูเก็ต เดินทางไปนำเสนอข้อมูล ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และ กลุ่มจังหวัดอันดามัน (จังหวัดกระบี่ , จ.ตรัง , จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา) ในการเสนอตัวคัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568(ค.ศ. 2025) และ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ

โดยในครั้งนี้มีกลุ่มจังหวัด และ จังหวัดเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดสงขลา
กลุ่มที่ 2 จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา
กลุ่มที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดศรีสะเกษ
และ จังหวัดเดียว มี 3 จังหวัดที่นำเสนอได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดกาญจนบุรี
โดย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะมีเวลาในการนำเสนอข้อมูล ต่อคณะอนุกรรมการฯ 40 นาที และ คณะอนุกรรมการฯ จะซักถาม เพื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตอบข้อซักถาม 20 นาที

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หากจังหวัดภูเก็ต และ กลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 จะก่อให้เกิดผลดีในการขับเคลื่อนการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand เพราะทางคณะทำงาน Expo 2028 Phuket Thailand จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่น และ ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่จะสามารถโหวตคะแนนให้กับประเทศไทย ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดอันดามันได้บูรณาการจัดทำข้อมูล ในการร่วมเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ. 2025) พ.ศ. 2568 ณ ประเทศไทย ให้มีความเป็นเอกภาพ ทั้ง ข้อมูลการแบ่งโซนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันประเภท และ ชนิดกีฬา ของจังหวัดในกลุ่มอันดามัน
รวมถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ในการจัดพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยสนามกีฬาจะต้องมีมาตรฐาน และ บรรจุ ผู้รับชมกีฬา จำนวน 20,000 ที่นั่ง ขึ้นไป ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอใช้สนามกีฬาสุระกุล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะให้การสนับสนุนการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล ให้ได้มาตรฐานตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ต ยังมีความพร้อมในเรื่องของโรงแรมที่พักและการคมนาคมที่จะสามารถรองรับ นักกีฬาจากทุกประเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน และ ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตยังเป็น desti nation จุดหมายปลายทางของการเดินทางทางน้ำ โดยมีความพร้อมมีเรือสำราญเข้ามาจอดเทียบท่า ทำให้สะดวก สำหรับนักกีฬาที่สามารถใช้การเดินทางการคมนาคมทางน้ำได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต และ กลุ่มกรอ.พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของการจัดรถสมาร์ทบัส เพื่อรับส่งนักกีฬา และ ผู้ฝึกสอน
สำหรับจุดเด่นของกลุ่มจังหวัดอันดามัน คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และ จังหวัดภูเก็ต ถือเป็น 3 เมือง ที่เป็น Sport city และ ทั้ง 3 จังหวัดยังมีความพร้อมด้านการคมนาคมมีสนามบินนานาชาติ ทั้ง 3 จังหวัด ในส่วนของความปลอดภัยกลุ่มจังหวัดอันดามัน มีการเชื่อมโยงการทำงานมีศูนย์ Command มีกล้อง CCTV และ ได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์โควิด 19 และ แผนการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว และ เศรษฐกิจ Phuket Sandbox

ดังนั้นกลุ่มจังหวัดอันดามัน จึงอยากขอโอกาสให้กลุ่มจังหวัดอันดามัน และ ภาคใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ฯ โดยหากจังหวัดภูเก็ต และ กลุ่มอันดามัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะถือเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตด้วย ซึ่งเท่ากับจังหวัดภูเก็ตจะได้มีการซ้อม และ เตรียมความพร้อมในการกิจกรรมด้านกีฬาที่ใหญ่ขึ้น จะได้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมการกีฬา และ จะทำให้ภูเก็ตเป็นเมือง Sport Cityอย่างเต็มตัว และ ส่งผลให้เสาหลักของ การพัฒนาจังหวัด ที่วางเป้าหมายให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเมือง Sport City ที่สมบูรณ์ขึ้น

สำหรับประโยชน์ ของกลุ่มของจังหวัดอันดามัน หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จะทำให้ กลุ่มจังหวัดอันดามัน สามารถฟื้นฟูสถานการณ์ หลังโควิดได้ และเป็นโอกาสของภาคใต้ 6 จังหวัดกลุ่มอันดามันที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อจะได้กระจายความ เจริญด้านกีฬา ไปอย่างทั่วถึงทั้ง 6 จังหวัด กระจายการลงทุน ของภาคเอกชนและภาครัฐ สาธารณูปโภคต่างๆก็จะได้รับการพัฒนา เพื่อให้เป็นการรองรับการเติบโต และจะทำให้เมืองก้าวไปสู่ ระดับโลก และ จัดงานระดับโลกในอนาคตข้างหน้า ถือเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬา Sport tourism ได้อย่างแท้จริงและ จะเป็นโอกาสให้กลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้จัด Event ขนาดใหญ่ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์

ภาพข่าว : สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต / ทีมข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 07:42:00 เข้าชม : 1834892 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

SolarEdge จัดแสดง DC Optimized Solution ติดตั้งในไทย มากกว่า 2,000 โครงการ ชูจุดเด่นผลิตไฟได้มากกว่า ปลอดภัยกว่า อ่านค่าผลิตไฟได้เป็นรายแผง

SolarEdge ผู้นำระดับโลก ด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ จด … …