Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ‘สี จิ้นผิง’ แจงความทันสมัย แบบจีนสู่สากล

‘สี จิ้นผิง’ แจงความทันสมัย แบบจีนสู่สากล

2 second read
0
0
165

‘สี จิ้นผิง’ แจงความทันสมัย แบบจีนสู่สากล
“การที่ประชากร กว่า 1.4 พันล้าน คน ของจีนบรรลุความทันสมัยนั้น จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในประวัติศาสตร์การพัฒนาแห่งมนุษยชาติ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน ปี 2022 นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวสุนทรพจน์ เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปค ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยได้อธิบายอย่างลึกซึ้งถึงสาระสำคัญของความทันสมัยแบบจีน

“ความทันสมัยแบบจีน” ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ในทันทีตั้งแต่ถูกเสนอขึ้น จากการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ไปจนถึงงานฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมถึงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 และ โอกาสสำคัญต่างๆ อีกมากมาย นายสีจิ้นผิง ต่างก็เคยอรรถาธิบายเรื่องนี้ ได้เติมเต็ม และ พัฒนาความหมายของ”ความทันสมัยแบบจีน”อย่างต่อเนื่อง คำปราศรัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่เขากล่าวในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปค เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้น ยิ่งได้ให้รายละเอียดเชิงลึกในประเด็นที่ประชาคมระหว่างประเทศ ต่างก็ให้ความสนใจ

ประชากรจำนวนมาก เป็นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของความทันสมัย แบบจีน

จนถึงทุกวันนี้ ทั่วโลก มีไม่เกิน 30 ประเทศ ที่ได้บรรลุความทันสมัยทางอุตสาหกรรม โดยมีประชากรรวมไม่เกิน 1 พันล้าน คน จีน มีประชากรมากกว่า 1.4 พันล้าน คน ซึ่งเกินจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศที่พัฒนาแล้ว ในปัจจุบัน การเข้าสู่สังคมทันสมัยโดยรวมของจีนเป็นเรื่องยากและซับซ้อนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งยังจะเปลี่ยนแผนที่โลกแห่งความทันสมัยอย่างลึกซึ้งอีกด้วย

สีจิ้นผิง ระบุในสุนทรพจน์ของเขา ว่า “กล่าวโดยสรุปแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของจีน ให้ดียิ่งขึ้นนั้น จะต้องปลุกระดมพละกำลังของประชาชนกว่า 1.4 พันล้าน คน”

จีน ยืนหยัดการถือประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยตลอด ใช้ประโยชน์ความได้เปรียบของระบบสังคมนิยม อย่างเต็มที่ กระตุ้นประชาชนกว่า 1.4 พันล้าน คนให้ร่วมกันฟันฝ่าต่อสู้ และ ก้าวหน้าไปสู่ความทันสมัยด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น เพิ่มรายได้ของประชาชนผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ และ ขยายการจ้างงาน ส่งเสริมการสร้างความมั่งคั่งผ่านการขยันทำงาน และ การสร้างนวัตกรรม สร้างเงื่อนไขสำหรับประชาชนทุกคน และ เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ในการยกระดับการศึกษา และ เพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมความเป็นธรรม และ ความยุติธรรมทางสังคม ผ่านการทำให้ช่องทางแห่งการเจริญเติบโตของประชาชนมีความคล่องตัว เพื่อนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นต้น

ความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทั้งมวลถือเป็นหลักการ และ ความต้องการที่สมเหตุสมผลของความทันสมัยแบบจีน

“ยืนหยัดการบูรณาการระหว่างตลาดกับรัฐบาล ระหว่างประสิทธิภาพกับความยุติธรรม แบ่งเค้กอย่างเหมาะสมพร้อมไปกับการทำเค้กให้ใหญ่ขึ้น สร้างโครงสร้างแบ่งปันผลิตผลในรูปคล้ายมะกอก”… ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ สีจิ้นผิงได้ประกาศความมุ่งมั่นตั้งใจอันแน่วแน่ของจีนในการทุ่มเทเพิ่มรายได้ของประชาชนและตอบสนองความปรารถนาในชีวิตอันดีงามของประชาชน

ในสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิง มีหนึ่งตัวเลขได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนทั้งหลาย – “ทำให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางเกิน 800 ล้าน คน ในอีก 15 ปี ข้างหน้า”

จีน กำลังสร้างโครงสร้างใหม่ แห่งการพัฒนาที่ถือการหมุนเวียนขนาดใหญ่ภายในประเทศ เป็นหลัก และ การหมุนเวียนภายในประเทศ กับการหมุนเวียนระหว่างประเทศส่งเสริมซึ่งกันและกัน ขับเคลื่อนความทันสมัยแบบจีนด้วยการพัฒนาคุณภาพสูง ในอีก 15 ปีข้างหน้าจีนจะมีกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางมากกว่า 800 ล้าน คน ตลาดที่ใหญ่โตเป็นพิเศษ ซึ่งเกิดจากอำนาจการบริโภคที่แข็งแกร่งนั้น จะมีขนาดที่มิอาจประเมินได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งแรงผลักดันที่แข็งแกร่งแก่การหมุนเวียนภายในประเทศ และ วางรากฐานที่มั่นคงแก่การบรรลุความทันสมัยแบบจีน เท่านั้น หากยังจะมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ของจีนแก่การพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก อีกด้วย

ในกระบวนการขับเคลื่อนความทันสมัยแบบจีน นั้น จำเป็นต้องบรรลุความมั่งคั่งทั้งชีวิตทางวัตถุ และ ชีวิตทางจิตวิญญาณของประชาชน

“เมื่อมีอาคารสูงอยู่ทั่วไป ในแผ่นดินจีน อาคารสูงแห่งจิตวิญญาณประชาชาติจีน ก็ควรตั้งตระหง่านด้วย” ในสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิง เขาได้อรรถาธิบายอย่างมีชีวิตชีวาว่าความทันสมัยแบบจีน เป็นความทันสมัยที่อารยธรรมทางวัตถุ กับอารยธรรมทางจิตวิญญาณสอดประสานกัน และได้พรรณนาให้ทั่วโลกเห็นถึงภาพอนาคตอันสวยสดงดงามที่”ทุกครอบครัวมีอาหาร และ เครื่องนุ่งห่มเพียงพอ” และ “ทุกคนรู้มารยาท เกียรติยศและความอับอาย”

ความทันสมัยแบบจีนเป็น “ความมั่งคั่งคู่” ทั้งวัตถุ และ จิตวิญญาณ ยิ่งเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

“เรายึดมั่นในแนวคิดน้ำใสภูเขาเขียว คือ ภูเขาเงิน ภูเขาทอง ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมสู่รูปแบบสีเขียวอย่างรอบด้าน พยายามสร้างสรรค์ประเทศจีนอันสวยงามให้มีท้องฟ้าสีคราม ผืนดินสีเขียว และน้ำใส” ในสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิง เขาได้ประกาศต่อทั่วโลกว่าจีนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ที่จะเดินบนหนทางแห่งการพัฒนาอารยธรรม ที่การผลิตได้รับการพัฒนา มีชีวิตที่มั่งคั่ง และ มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชาติจีน

แต่ไหนแต่ไรมา จีน ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังตามภาระหน้าที่ของตนในฐานะประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมาโดยตลอด เช่น มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสรุปผล มีผลใช้บังคับ และดำเนินการตาม “ข้อตกลงปารีส” สนับสนุนวาระพหุภาคี เช่น “สนธิสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “กรอบสนธิสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ดำเนินการตามคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นที่จะ “พยายามทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดภายในปี 2030 และ ปล่อยคาร์บอนเป็นกลางก่อนปี 2060 ”อย่างแน่วแน่ ฯลฯ

ดังที่สีจิ้นผิงได้กล่าวไว้ในสุนทรพจน์ของเขาว่า “นี่คือความรับผิดชอบต่อทั้งเราเอง และ ทั่วโลก”
ความทันสมัยแบบจีน เป็นความทันสมัยที่เดินบนหนทางแห่งการพัฒนา อย่างสันติ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเน้นย้ำอีกครั้งในคำปราศรัยของเขาว่า “เรายืนอยู่ข้างประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง อย่างแน่วแน่ เชิดชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และได้ชัยชนะร่วมกัน มุ่งมั่นแสวงหาการพัฒนาของตนเอง ท่ามกลางการพิทักษ์รักษาสันติภาพ และ การพัฒนาของโลก ในขณะเดียวกัน ดำเนินการพิทักษ์รักษาสันติภาพ และ การพัฒนาของโลก ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาของตนเองด้วย”

ทั้งนี้เป็นเพราะได้พิจารณาจากผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนจีน อีกทั้งยังเป็นความใฝ่ฝันร่วมกันของประชาชนทุกประเทศด้วย

การที่ประเทศใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์อารยธรรมยาวนาน กว่า 5,000 ปี ก้าวไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วนั้น ถือได้ว่า เป็นเรื่องราวการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นที่สุด และ เป็นมหากาพย์แห่งอารยธรรม ที่สะดุดตาที่สุดบนดาวเคราะห์สีน้ำเงิน ดวงนี้ กล่าวสำหรับโลกแล้ว การที่ประเทศใหญ่ ซึ่งมีประชากรเกือบ 20% ของทั่วโลกบรรลุความทันสมัยนั้น ไม่เพียงแต่จะผลักดันกระบวนการสร้างความทันสมัยของโลก อย่างแข็งแกร่ง เท่านั้น หากยังจะอุทิศภูมิปัญญาและ แนวทางของจีน ให้กับภารกิจสันติภาพ และ การพัฒนาแห่งมนุษยชาติ อีกด้วย

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 23:38:59 เข้าชม : 1978365 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการใหม่ ‘นิมมาน’ (Nimman) บ้านหรู 2 ชั้น สไตล์วาบิซาบิ จาก มือโปรพัฒนาอสังหาฯ โบ๊ทพัฒนา ภูเก็ต

วันนี้ (28 ม.ค. 2566) มีการเปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการ … …