Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์ให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพงาน”Specialised Expo 2028 Phuket Thailand.ถ่ายทอดสดจากฝรั่งเศส

ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์ให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพงาน”Specialised Expo 2028 Phuket Thailand.ถ่ายทอดสดจากฝรั่งเศส

44 second read
0
0
160

“เพจ The Southern MICE” รายงานว่า ชวนชาวไทย รับชมการพิจารณาตัดสินการเป็นเจ้าภาพ “เอ็กซโปร์ 2028” โดยจะมีการถ่ายทอดสดจาก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 65 เริ่มเวลา 20.00 น. โดยประเทศไทยจะนำเสนอ เวลา 22.00 น. สามารถร่วมรับชมและส่งแรงเชียร์ได้ผ่านFacebook page : https://www.facebook.com/thesouthernMICE

สำหรับการนำเสนอ ครั้งนี้ ประกอบด้วย.เด็กหญิงอัญช์ณฎา ลักขณา หรือน้องกานพลู ชั้น ป.6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต..จำนวน 68 คน..โดยการนำเสนอ..จะเป็นภาษาอังกฤษ..
ส่วนหัวหน้าคณะในการนำทีม คือ..นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัภูเก็ต

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ “Expo 2028” ครั้งนี้ ประเทศไทยนำเสนอผ่าน..ความหมายที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ Specialised Expo 2028, Phuket
Thailand ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โลโก้ Specialised Expo 2028, Phuket Thailand เป็นแนวคิดสำคัญในการสอดรับกับนโยบายพัฒนา “เมืองภูเก็ต” เพื่อดำเนินการยกระดับเมืองภูเก็ต เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Wellness and Medical Hub โดยเสนอใช้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า 141 ไร่ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ใน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง เป็น Medical Plaza หรือ ศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับพรีเมียม เพื่อสนับสนุนให้คนมีสุขภาพที่ดี ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล

แนวคิดนี้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ”สหประชาชาติ” หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) 17 ข้อ ที่ต้องการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลภายในปี 2573 เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การขจัดความยากจน การมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น

เพจ The Southern MICE ระบุ ว่า หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนกับเป้าหมายของการพัฒนา เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน

และ ยิ่งไปกว่านั้น ยังขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCGs ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตในฐานะเมืองหลัก และ ยกระดับสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ที่จะต่อยอดให้เมืองภูเก็ต และ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พร้อมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่นกัน
นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังบอกตัวตนของ “จังหวัดภูเก็ต” พื้นที่ธรรมชาติที่โดดเด่น และ สวยงามผสมผสานกับความหลากหลายของผู้คน เชื้อชาติ วัฒนธรรม และ ความล้ำเลิศของอาหารท้องถิ่นหลากรส วิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน และ ทำให้ภูเก็ตมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในขณะเดียวกันต้องการสะท้อนแนวคิด การจัดงานบนพื้นที่กว่า 141 ไร่ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่จะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ แบบครบวงจรและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนให้นักเดินทาง ที่มาเยือนภูเก็ตมีสุขภาพดี ทานอาหารที่อร่อย และ มีประโยชน์ ห่างไกลโรคไม่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการดูแล และ รักษาธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินชีวิตในอนาคตของมนุษย์ และ ธรรมชาติ จะยังคงอยู่คู่กันไปอย่างสมดุล และ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

จากแนวคิดที่ได้กล่าวแล้วนั้น คือแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้ที่มีสีสัน โดยได้วางสีน้ำเงินและสีเขียวไว้คู่กันอย่างสมดุล ทางทีเส็บ หน่วยงานที่ดำเนินการในการยื่นประมูลสิทธิ์การจัดงาน “Specialised Expo 2028” ในครั้งนี้ ต้องการสะท้อนให้สีเขียวที่มีกรอบเป็นรูปดอกไม้เพื่อสื่อถึงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันสีน้ำเงินเป็นตัวแทนของมนุษย์ และ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และ การนำโลโก้ 2 สี มาวางทับซ้อนคู่กัน เพื่อบ่งบอกความเป็นมนุษย์และธรรมชาติ ที่ต้องดำรงอยู่คู่กันอย่างสมดุลในอนาคต ต่อไป

ภูเก็ต เมืองต้นแบบหากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand หากภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้ นั่นหมายถึง การเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปยัง Andaman Wellness Route ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ ต่อยอดในการเป็นต้นแบบของศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ที่จะได้รับการพิสูจน์จากนักเดินทางทั่วโลก

ในขณะเดียวกันอัตลักษณ์ของคนภูเก็ต ที่โดดเด่น และ มีเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี บนความแตกต่างทั้งในเรื่องของศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม และ ประเพณี จะเป็นข้อบ่งชี้ถึงสังคมของความร่วมมือร่วมใจ ที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ยอมรับ และพร้อมสื่อสารให้กับทั่วโลก ได้รู้ว่า ภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand และ เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ เวทีสำหรับการจัดงานเมกะอีเวนท์ด้วยเช่นกัน

ทั้งหมดนี้ คือ ความตั้งใจของ “ทีเส็บ จ.ภูเก็ต” กระทรวงสาธารณสุข และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องอาศัยคนภูเก็ต และ คนไทยทั้งประเทศอีกครั้ง ที่จะรวมพลังพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่หลักในการหาเสียงแลกเสียงจากคณะกรรมการ 171 ประเทศ ทั่วโลก ในการโหวตคะแนนให้กับภูเก็ตในการได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand

By..ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
อ้างอิง..Reference
-เพจ The Southern MICE

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565 15:18:59 เข้าชม : 1875299 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่ว … …