Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ปตท. – สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วม นำธุรกิจสู่เป้าหมาย เพื่อความยั่งยืนด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม

ปตท. – สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วม นำธุรกิจสู่เป้าหมาย เพื่อความยั่งยืนด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม

10 min read
0
0
199

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – ปตท. บริษัทพลังงานแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และ ปิโตรเคมีครบวงจร พร้อมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานแห่งอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ โดยการนำของ สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกของการประสานพลังจากสององค์กรชั้นนำระดับประเทศ ที่จะร่วมกันดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยมี ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือที่ครอบคลุมการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการพลังงานหมุนเวียนนำไปสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านความร่วมมือกับ บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. 2) การบริหารจัดการขยะ และ ของเสีย และ 3) โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนต่าง ๆ ในอนาคต ตอกย้ำวิสัยทัศน์ และ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคม และ สิ่งแวดล้อม

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และ โครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ ปตท. ในการส่งเสริมภาคธุรกิจไทย ให้หันมาใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น นำไปสู่การใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) เพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศสู่เวทีโลกในอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่มุ่งสนับสนุนแนวทางการผลักดันประเทศไทย สู่ สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีโครงการนำร่องด้านการจัดการพลังงานหมุนเวียน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย Net Zero ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ ที่จะเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจที่ใช้แนวคิดความยั่งยืน โดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ผ่านการซื้อใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates : RECs) จาก ReAcc ซึ่งเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก (Carbon Neutrality) ให้แก่บริษัทที่ต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียนสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวได้สะดวกมากขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทั้งสององค์กร ในการมุ่งมั่นใช้พลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้ว ยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดในประเทศไทย ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่ม จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ RECs ได้อีกด้วย

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์สร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ (Sustainable Value In Process) เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งกับผู้คน สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจ การผนึกความความแข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ ได้ใช้สยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ดำเนินธุรกิจแบบร่วมสร้าง (Co-creation) บุกเบิกแนวคิดที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยจับมือกับ ReAcc ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผู้ให้บริการซื้อขายพลังงานสะอาด จะทำให้เราสามารถพัฒนาต้นแบบของธุรกิจด้วยแนวคิดความยั่งยืน ร่วมฟื้นฟู และ ส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลัง และ เข้าไปอยู่ใกล้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ สยามพิวรรธน์ได้ดำเนินโครงการยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อาทิ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” ที่คำนึงถึงการบริหารจัดการขยะ แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ เปิด Recycle Collection Center จุดรับขยะแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกของประเทศไทย ณ สยามพารากอน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการร่วมมือกับ 12 สุดยอดครีเอเตอร์ และ ผู้ประกอบการรายย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกภายใต้แบรนด์ “อีโค่โทเปีย (ECOTOPIA)” ซึ่งเป็นร้านต้นแบบที่จำหน่ายสินค้ารักษ์โลก อีกทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยไอคอนสยาม ได้นำเอานวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อปมาติดตั้ง เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้ไฟฟ้า ขณะที่ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แบงค์คอก กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาและติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนพื้นที่หลังคาแนวราบขนาดกว่า 20,000 ตารางเมตร เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายองค์กร ในการลดการปลดปล่อยคาร์บอน และ ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ให้กับโลกของเรา

นอกจากนี้ ปตท. และ สยามพิวรรธน์ วางแผนการศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายความร่วมมือพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน (Smart Building) การติดตั้งสถานีอัดประจุ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) และ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย สยามพิวรรธน์ ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีกรายแรกที่ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” และการจัดการขยะแบบ 360 องศา ยังมีการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยการนำพลาสติกใช้แล้ว หลากหลายประเภท เช่น ขวดน้ำดื่ม กล่องหรือวัสดุพลาสติก แก้วพลาสติก ฝาขวด แผ่นซีดี และช้อนส้อมพลาสติก มาสร้างสรรค์ประกอบเป็นต้นคริสต์มาสรักษ์โลก จัดแสดงในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 ณ ลานดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมทั้งมองหา และ ร่วมพัฒนาโครงการ ที่จะต่อยอดจากการบริหารจัดการขยะภายใน ONESIAM สร้างคุณค่าสู่มูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น ในอนาคต โดยใช้พื้นที่ ECOTOPIA ภายในสยามดิสคัฟเวอรี่เป็นจุดเพิ่มโอกาส และ ทางเลือก เชื่อมโยงผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับผู้บริโภค อันจะเป็นการสร้างมิติแห่งความยั่งยืน ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง
——————————————————————-
TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565 11:06:59 เข้าชม : 1792785 ครั้ง

PTT and Siam Piwat join forces to lead business towards social and environmental sustainability goals

PTT, a national energy company that operates integrated energy and petrochemical businesses, with aiming to promote the development of future energy innovations for the good quality of life of Thai people, and Siam Piwat Group, a leading real estate and retail developer, led by Siam Piwat, owner and operator of Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery, and a joint venture partner of ICONSIAM and Siam Premium Outlets Bangkok, recently signed a Memorandum of Understanding (MoU) to promote sustainable development in Thailand. This is the first time that the two leading organizations have joined forces in business towards the sustainable development goals. Dr. Buranin Rattanasombat, Chief New Business and Infrastructure Officer, PTT Public Company Limited and Mrs. Mayuree Chaipromprasith, President – Corporate Affairs and Communications at Siam Piwat Co., Ltd. jointly signed an agreement of collaboration covering 3 areas: 1) renewable energy management to achieve net zero emission goal through cooperation with ReAcc Co., Ltd., a PTT Group company, 2) waste management, and 3) development projects that promote future sustainability. The collaborative agreement reaffirms the vision and business goals towards sustainability and promotes the business sector in Thailand to operate in parallel with social and environmental considerations.

Dr. Buranin Rattanasombat, Chief New Business and Infrastructure Officer of PTT, said the collaboration with Siam Piwat will be a stepping stone for PTT to encourage business sectors in switching from present energy sources to renewable ones so that Thailand could attain net zero emission and increase potential for sustainable energy innovation on the world stage in the near future. This is in line with the vision of the organization to drive Thailand towards a low-carbon society and promote business operation to create truly sustainable growth. The pilot project on renewable energy management to achieve net zero emission is at the Exploratorium, Siam Discovery – a shopping center of Siam Piwat Group – is going to be a prototype for running business operation under the sustainability concept by using electricity from 100% renewable energy through the purchase of renewable energy certificates (RECs) from ReAcc, a marketplace for clean energy and carbon neutrality for companies which endeavor to use renewable energy for electricity. In addition to showing the intention of both organizations to strive for using environmentally-friendly energy, this collaboration will help reduce greenhouse gas emissions that cause global warming and supports producers of green energy power in Thailand to generate more revenues from renewable energy in terms of RECs.

Mrs. Mayuree Chaipromprasith, President – Corporate Affairs and Communications at Siam Piwat Co., Ltd said that Siam Piwat has fostered sustainable value in every process to create mutual growth for all sectors, including people, environment, and economy. Creating synergy from Siam Piwat’s strength as a developer of shopping centers that are center of life and creativity, Siam Discovery, a shopping center which operates under Co-creation concept, is utilized to pioneer the concept of focusing on environment by partnering with ReAcc, a company in the PTT Group which aims to create renewable energy innovations. This will enable both companies to develop business models with sustainability concepts, help restore and pass on a livable planet to the next generation, bringing environmental conservation closer into people’s daily lives. In this regard, Siam Piwat has implemented several projects to elevate the environmental management and promote circular economy principles such as the “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” project to develop a waste management system throughout the whole chain, a collaboration with various alliances to opened Recycle Collection Center, Thailand’s first Drive-Thru waste drop-off point, at Siam Paragon. Another highlight included value creation through collaborating with 12 eco-friendly creators and entrepreneurs to curate eco-friendly products under the brand “ECOTOPIA”, which is a model store that serves eco-friendly lifestyle. For the promotion of clean energy, ICONSIAM has installed the solar rooftop to utilize solar energy, which is a clean energy in place of electricity, while Siam Premium Outlets Bangkok is in the process of developing and installing solar rooftop in an area of more than 20,000 square meters as part of the organization’s goal to reduce carbon emissions and contribute to the creation of a low carbon society for the world.

In addition, PTT and Siam Piwat plan to study the feasibility of expanding cooperation in the development of energy-saving building (Smart Building), installation of EV charging stations, and installation of solar panels. Regarding waste management, Siam Piwat, the first company in the real estate and retail business that creates a role model to promote the principles of the circular economy towards a “zero waste organization” and the 360-degree waste management, has expanded its collaboration with companies in the PTT Group through PTT Global Chemical PCL (GC) for the 5th consecutive year in recycling waste plastics, such as water bottles, plastic boxes, plastic glasses, bottle caps, CD and plastic spoons and forks, to create the eco-friendly Christmas tree, which is being displayed during the Christmas and New Year season, between November 24th 2022 – January 8th 2023 at Discovery Plaza, Siam Discovery. Moreover, Siam Piwat is also looking for a possible collaboration that will expand the current waste management into ONESIAM to create more tangible value in the future by using the ECOTOPIA store at Siam Discovery as a space to increase opportunities and connect young entrepreneurs with consumers, as part of its efforts to continuously promote sustainable environmental management.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการใหม่ ‘นิมมาน’ (Nimman) บ้านหรู 2 ชั้น สไตล์วาบิซาบิ จาก มือโปรพัฒนาอสังหาฯ โบ๊ทพัฒนา ภูเก็ต

วันนี้ (28 ม.ค. 2566) มีการเปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการ … …