Home ข่าวเด่น ดิจิทัล บทวิเคราะห์ : รถไฟจีน-ลาว ครบรอบหนึ่งปี สร้างผลงานโดดเด่น

บทวิเคราะห์ : รถไฟจีน-ลาว ครบรอบหนึ่งปี สร้างผลงานโดดเด่น

12 second read
0
0
217

วันที่ 3 ธันวาคม ปี 2022 รถไฟจีน-ลาวเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 1 ปี ทางรถไฟสายนี้ ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกฝ่าย ด้วยผลงานที่โดดเด่น

รถไฟจีน-ลาว มีสถานีต้นทางในทางทิศเหนือ อยู่ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน และ มีสถานีปลายทางในทางทิศใต้ อยู่ในเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว ความเร็วตามการออกแบบ 160 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ระยะทางรวม 1,035 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟระหว่างประเทศสายแรกที่เชื่อมต่อโดยตรงกับโครงข่ายทางรถไฟจีน ตั้งแต่เปิดเดินรถเป็นต้นมา ทางรถไฟสายนี้ ได้หลอมรวมเข้ากับชีวิตประจำวันของประชาชนจีน และ ประชาชนลาว ตลอดเส้นทางรถไฟ

ช่วงที่อยู่ในลาว ทางรถไฟจีน-ลาว ตอบสนองความต้องการของชาวลาว ในการศึกษาเล่าเรียน เยี่ยมญาติ รักษาพยาบาล ท่องเที่ยว ค้าขาย และด้านอื่น ๆ ได้ส่งเสริมให้จำนวนคนที่เดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามข้อมูลจากกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของลาว หลังจากการเปิดใช้งานทางรถไฟ สถิติสูงสุดต่อวันของจำนวนผู้โดยสาร ที่ขนส่งจากเวียงจันทน์ไปยังหลวงพระบาง มีมากกว่า 2,700 คน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยม เลือกที่จะเดินทางโดยทางรถไฟ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2022 85.27 % ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 336,000 คน เลือกเดินทางจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง โดยรถไฟ

รถไฟจีน-ลาว ได้สิ้นสุดประวัติศาสตร์ การไม่มีทางรถไฟเชื่อมต่อกับภายนอกของเมืองผูเอ่อร์ และ สิบสองปันนา ในมณฑลยูนนานของจีน หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เดิมไม่ค่อยมีใครรู้จักหลายแห่ง ก็ได้ทยอยปรากฏอยู่ใน รายชื่อ “จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว” แล้ว

ตามสถิตินับถึงวันที่ 2 ธันวาคม ปี 2022 รถไฟจีน-ลาว ขนส่งผู้โดยสารทั้งสิ้น 8.5 ล้าน คน ในจำนวนนี้ สถิติสูงสุดของการเปิดเดินขบวนรถไฟโดยสาร ในช่วงที่อยู่ในประเทศจีนมีถึง 65 ขบวน ต่อ วัน ขนส่งผู้โดยสาร 50,000 คน ครั้ง ตัวเลขนี้ในลาวคือ 10 ขบวน ต่อ วัน ขนส่งผู้โดยสารประมาณ 8,200 คน บรรดาผู้โดยสารนั่งรถไฟความเร็วสูงข้ามภูเขาและแม่น้ำ ไม่เพียงแต่รู้สึก “สบาย” หากยังได้สัมผัส ถึงความ “แม่นยำ” อีกด้วย

คาดการณ์ได้ว่า เมื่อโรคโควิดไม่เป็นอุปสรรค ต่อการเดินทางระหว่างประเทศ อีกต่อไป จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศในอาเซียน และ จีน ที่เดินทางด้วยรถไฟจีน-ลาว นั้น ย่อมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แน่นอน

รถไฟจีน-ลาวได้เพิ่มความสะดวก และ โอกาสให้กับการค้าระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ในช่วงปี 2022 ขบวนรถไฟจีน-ลาว ที่ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะได้ให้บริการเพิ่มจากหนึ่งคู่ต่อวันในช่วงเริ่มต้นของการเปิดเดินรถมาเป็นหกคู่ต่อวันในปัจจุบัน มีเขตบริหารระดับมณฑลของจีนถึง 25 แห่งแล้วที่ได้เปิดตัวขบวนรถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ในเส้นทางรถไฟจีน – ลาวตามลำดับ การขนส่งสินค้าครอบคลุมถึงลาว ไทย มาเลเซีย ตลอดจนประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ โดยประเภทสินค้า ได้เพิ่มขึ้นจากปุ๋ย และ สินค้าทั่วไปรวมกว่า 10 ชนิด ในช่วงแรกมาสู่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ผลไม้แช่เย็น ฯลฯ มากกว่า 1,200 ชนิด ในปัจจุบัน

ตัวเลขสถิติแสดงให้เห็นว่าตลอดปีที่เปิดเดินรถ รถไฟจีน-ลาว ได้ส่งมอบสินค้ารวม 11.2 ล้าน ตัน เปิดบริการรถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน 3,000 ขบวน มูลค่าสินค้าเกินกว่า 13,000 ล้าน หยวน ครอบคลุมมากกว่า 10 ประเทศ และ ภูมิภาค

วันที่ 3 ธันวาคม ปี 2022 รถไฟจีน-ลาว ได้เปิดบริการขบวนรถไฟขนส่งผลไม้แช่เย็น โดยเฉพาะขบวนแรก ผลิตภัณฑ์เกษตร และ อาหารคุณภาพดีจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลาว ไทย และเมียนมาร์ เป็นต้น ได้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของรถไฟจีน-ลาว ที่ให้บริการพิธีการศุลกากรอย่างรวดเร็วและสามารถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปริมาณมากได้ บรรลุการจำหน่ายสินค้า ไปยังตลาดจีนได้อย่างปลอดภัย และ รวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ชี้ว่า ควบคู่ไปกับความคืบหน้าของการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย ทางรถไฟจีน-ลาว กำลังเร่งการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟไทย เพื่อผลักดันการก่อรูปขึ้นของทางรถไฟสายสำคัญ ที่วิ่งผ่านคาบสมุทรอินโดจีน ในอนาคตข้างหน้า ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างจีน ลาว และไทยที่มุ่งเน้นไปที่ด้านรถไฟ จะยกระดับการพัฒนาของอนุภูมิภาคอย่างแท้จริง และ บทบาทที่เป็น “เส้นทางทองคำด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” จะทวีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่า ทางรถไฟจีน-ลาว ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะ และ แพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างมาก รถไฟจีน-ลาว ได้สร้างประโยชน์อย่างมหาศาล ให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งยังได้มอบโอกาสใหม่แก่การสร้างห่วงโซ่อุปทาน และ ห่วงโซ่อุตสาหกรรม ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การส่งเสริมการเปิดเสรี และ อำนวยความสะดวกทางการค้า และ การลงทุน และ ได้เสนอต้นแบบให้กับการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ การขับเคลื่อนการสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : เสาร์ 10 ธันวาคม 2565 00:41:59 เข้าชม : 1957262 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการใหม่ ‘นิมมาน’ (Nimman) บ้านหรู 2 ชั้น สไตล์วาบิซาบิ จาก มือโปรพัฒนาอสังหาฯ โบ๊ทพัฒนา ภูเก็ต

วันนี้ (28 ม.ค. 2566) มีการเปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการ … …