Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ปตท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI 11 ปี ต่อเนื่อง เดินหน้าธุรกิจ สู่ พลังแห่งอนาคต

ปตท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI 11 ปี ต่อเนื่อง เดินหน้าธุรกิจ สู่ พลังแห่งอนาคต

3 min read
0
1
115

วันนี้ (12 ธันวาคม 2565) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีโลก (World Index) รวมถึงดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

และ ยังเป็นองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) อีกด้วย สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท. ผ่านการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่แปรเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ นิเวศบริการ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของ ปตท. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19 ที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้ง “โครงการลมหายใจเดียวกัน” เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ในขณะเดียวกัน ปตท. ยังคงยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ มีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ในระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond”

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อีกด้วย

อนึ่ง DJSI เป็นดัชนีสากลที่ใช้ประเมินประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำ ระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมิติการกำกับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ มิติสังคม และ มิติสิ่งแวดล้อม

————————————————————————————————————–

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2565 09:56:59 เข้าชม : 1957229 ครั้ง

PTT Listed in DJSI for 11th Consecutive Year, Driving towards Future Energy

Today (12 December 2022) – Mr. Auttapol Rerkpiboon President & Chief Executive Officer, PTT Public Company Limited (PTT) disclosed that PTT has been selected as a member of Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2022 in the World Index and Emerging Markets Index, for the 11th consecutive year with the high score as an industry leader in Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) business. This international recognition reflects PTT’s commitment to conducting business in line with sustainable development as well as the world’s changing trends, including climate change and biodiversity. PTT aims to gear up to future energy and other new businesses such as Life Science. With the company’s commitment to promoting people’s quality of life and conserving the environment, PTT has played a vital role to support and assist Thai people during the crisis. PTT Group has initiated the “Giving Breath Project”, providing comprehensive assistance to COVID-19 patients. Moreover, PTT has complied with good corporate governance and given equal treatment to all stakeholders with an aim to drive Thai society to sustainable development under the vision “Powering Life with Future Energy and Beyond”.

In addition, PTT Group of companies: Thai Oil Public Company Limited, PTT Global Chemical Public Company Limited, IRPC Public Company Limited and Global Power Synergy Public Company Limited have also passed the DJSI membership criteria.

DJSI is an index used to assess the effectiveness of business operations in accordance with the sustainable development practices of leading global companies to guarantee that it can generate sustainable returns for its investors as well as long-term value for its stakeholders. Through considering the business performance which has effective management in all dimensions – including environment, society and good governance.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการใหม่ ‘นิมมาน’ (Nimman) บ้านหรู 2 ชั้น สไตล์วาบิซาบิ จาก มือโปรพัฒนาอสังหาฯ โบ๊ทพัฒนา ภูเก็ต

วันนี้ (28 ม.ค. 2566) มีการเปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการ … …