Home ข่าวเด่น ดิจิทัล นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

1 second read
0
0
120

วันนี้ (11 มกราคม 2566) นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายถิรเดช เพ็ญรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา พร้อมด้วย ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต คณะครู นักศึกษา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรทุกคน ได้ตระหนัก และ เห็นความสำคัญของพิธีบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม อันถือได้ว่า เป็นเทพแห่งวิศวกรรมของไทย เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญ และ กำลังใจ ศรัทธา และ เสริมสร้างให้รู้คุณค่าของวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในหมู่คณะ มีความรัก สามัคคี รวมถึงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวขอบคุณในฐานะ นายก สมาคมศิษย์เก่า วท.เทคนิคภูเก็ต ว่า “กิจกรรมบวงสรวงฯ ครั้งนี้ เป็นคุณค่าทางจิตใจที่ถือเป็นรากเหง้าของขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต อันเป็นพื้นฐานของความดี มีจริยธรรม และ ยังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกัน ระหว่าง ครูอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ รวมถึงชุมชน และ สถานประกอบการ ในการสร้างคนให้มีคุณภาพ และ มีจิตสาธารณะ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกคน ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และ กำลังทรัพย์ เพื่อจัดงานครั้งนี้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ พวกท่าน คือ เมล็ดผลแห่งความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต”

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2566 23:40:59 เข้าชม : 1795890 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการใหม่ ‘นิมมาน’ (Nimman) บ้านหรู 2 ชั้น สไตล์วาบิซาบิ จาก มือโปรพัฒนาอสังหาฯ โบ๊ทพัฒนา ภูเก็ต

วันนี้ (28 ม.ค. 2566) มีการเปิดแกรนด์โอเพ่นนิ่ง โครงการ … …