Home ข่าวเด่น ดิจิทัล Factsheet งาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง”

Factsheet งาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง”

14 second read
0
0
146

Factsheet งาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดโครงการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างคุณค่า สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ และ สร้างการรับรู้ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตลอด 20 ปี พร้อมแสดงผลงานของสมาชิกกองทุนต้นแบบที่ได้รับรางวัล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และ เป็นตัวอย่างแก่สมาชิกกองทุนให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต รวมถึงมีกิจกรรมให้ความรู้สร้างอาชีพ เสริมทักษะอนาคตให้กับสมาชิกกองทุนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน ทั่วประเทศ โดยงานจะมีขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ในวันที่ 10 ก.พ. 2566 พร้อมมอบรางวัลให้กับสมาชิกกองทุนต้นแบบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จะเป็นพิธีเปิดงาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 77 จังหวัด คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัททิพยประกันภัย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม กองทุนการออมแห่งชาติ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) แขกผู้มีเกียรติ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า 4,000 คน ประชาชน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน ได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1.นิทรรศการเพื่อสร้างความภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ และ สร้างอนาคตยั่งยืน เพื่อนำเสนอ ประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญตลอดยี่สิบปีของกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมืองพร้อมทั้งแสดงถึงผลการดำเนินงาน โครงการที่ประสบความสำเร็จ หรือ กองทุนต้นแบบ เพื่อให้สมาชิกสามารถ นำไปปรับใช้พัฒนา ความรู้ การบริหารจัดการของชุมชนตัวเองได้ และ นิทรรศการสร้างอาชีพ ที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง โดยมีตัวอย่างการบริหารจัดการทางด้าน BCG โมเดล เกษตรอัจฉริยะ ข้าวรักษ์โลก และ โครงการโคนำร่องสู่ “โคล้านครอบครัว”

2.ตลาดกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำเสนอและจัดจำหน่ายสินค้า และ บริการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกภูมิภาค การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิก อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานที่มีส่วนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างเงิน การสร้างกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน

3.กิจกรรมให้ความรู้สัมมนา เพื่อนำเสนอความรู้ แนวปฏิบัติ ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งสร้างคุณค่า สู่อนาคตที่ยั่งยืน” จำนวน 3 หัวข้อ ในระยะเวลาของการจัดงาน โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมให้การเงินมั่นคง การงานก้าวหน้า และชุมชนยั่งยืน
•วันที่ 10 ก.พ. 2566 เรียนรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การโฆษณา จากคุณแสน underdog
•วันที่ 11 ก.พ. 2566 เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิต และ การลงทุน คุณปาริชาติ พงษ์คำ พี่หนูแม่บ้านเงินล้าน
•วันที่ 12 ก.พ. 2566 เรียนรู้แนวทางการ บริหารจัดการด้านการเกษตรภายใต้ BCG Model จากคุณวิชญา ไตรโชค CEO & Co-Founder Farm Connect Asia

4.กิจกรรมเวทีกลาง เพื่อนำเสนอ และ มอบนโยบายแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนทักษะความรู้ ความสนุกสนาน ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
Factsheet งาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมมอบรางวัล “กองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมืองตัวอย่าง 4 ภูมิภาค” และ “โครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง 4 ภูมิภาค” เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง

2.กิจกรรม Sharing Success Story เพื่อนำเสนอแนวคิด และ แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินโครงการ ประชารัฐดีเด่นตัวอย่าง ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการทำโครงการต้นแบบ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และ โครงการกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ที่มีการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสวัสดิการของคนในชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม

3.กิจกรรม Workshop for Young Gen กทบ. เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่สมาชิก กองทุน ให้สามารถเรียนรู้ทักษะการตลาดดิจิทัล ช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และนำเสนอแผนการตลาดออนไลน์ ชิงรางวัล และ ทุนการศึกษา สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาศักยภาพและวางแผนการทำการตลาด ต่อยอด และ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้สมาชิก และคนในชุมชนที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่

4.กิจกรรมเล่นบอร์ดเกมด้านการเงิน “เส้นทางเศรษฐี” เพื่อเสริมทักษะด้านการเงิน การวางแผน และ การลงทุน ให้ความรู้และความสนุกแก่ผู้เข้าร่วมงาน

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 23:44:59 เข้าชม : 1798512 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

บลูทรี ภูเก็ต และ พันธมิตรร่วม ส่งมอบชุด PPE Level 2 แบบใช้ซ้ำ จำนวน 49 ชุด จาก โครงการแยกขวดช่วยหมอ แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บลูทรี ภูเก็ต ร่วม … …