Home ข่าวเด่น ดิจิทัล สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน Dongtan Engineer Forum 2023

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน Dongtan Engineer Forum 2023

1 min read
0
0
140

Dongtan Engineer Forum 2023 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Climate Change : The Next Crisis Time to make sustainability into action “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน” วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:30-17:00 น. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเวิลด์บอลรูมชั้น 23

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวว่า “จากผลสืบเนื่องของโลกและประเทศไทยที่เริ่มก้าวสู่มหันตภัยวิกฤตภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติ เป็นอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศน์  ซึ่งต้องลงมือกระทำแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งด่วน เพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งวิกฤตโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัว สาธารณชนจึงต้องตระหนักรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากความไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อด้านพลังงาน เทคโนโลยี ลามไปถึงเศรษฐกิจ และ สังคม สมาคมฯได้ติดตาม และ ห่วงใยในปัญหาวิกฤต ที่จะเกิดขึ้น จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่านมาร่วมปาฐกถาและเสวนา ซึ่งงานครั้งนี้จะมุ่งตรงประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาครัฐและภาคประชาชน

สมาคมจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเข้ารับชมรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลดิ์ วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:30-17:00 น. หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมฯ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี  ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ3R] กล่าวว่า “ วันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดคุยถึงคำนิยามหรือความสำคัญของ โลกร้อน’หรือ’COP 27’ กันอีกแล้ว แต่ถึงเวลาที่เราจะต้องลงมือทำกันอย่างจริงจังและเร่งด่วน   เพื่อช่วยกันทำให้โลกของเราใบนี้เป็นสีเขียวด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน “

คุณประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ ประธานการจัดงาน ได้กล่าวกำหนดการจัดงาน Dongtan Engineer Forum 2023 (ครั้งที่ 3) หัวข้อเรื่อง  Climate Change : The Next Crisis  (Time to make sustainability into action)  “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน”  โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก วิทยากร ผู้ชำนาญการ นักบริหารผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและจากนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

Session1 : KeyNote Speaker (เวลา 12.40-14.30)

 1. คุณวราวุธ ศิลปอาชา      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**การขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนเพื่อแก้วิกฤตมหันตภัยโลกร้อน

 1. คุณกุลิศ สมบัติศิริ          ปลัดกระทรวงพลังงาน

**Thailand Energy Strategies

 1. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

** ภารกิจเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรมภายใต้กระแสโลกร้อน

 1. ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

**Climate Change: Impact On Publice Health

 1. คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด

**นวัตกรรมสู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม (Clean Energy And Technology In Smart City Development)

 Session 2 : Panelist  (เวลา 14:30-16:20)

 1. ดร.รสยา เธียรวรรณ      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี จำกัด (มหาชน)

**Innovation&Disruption ของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) กับการรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

 1. รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ,อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** เปลี่ยนวิกฤตปัญหาขยะเป็นพลังงานทดแทน

 1. คุณอัญชลี ชวนะลิขิกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

**Circular Economy กับบทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุด

 1. คุณอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

**บทบาทสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของเศรษฐกิจในยุค GREEN ECONOMY

 1. คุณเกียรติชาย ไมตรีวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

**นโยบายเชิงรุกและความคืบหน้ากับการผลักดันคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยไปสู่ NET ZERO

Session 3 : Special Talk  (เวลา 16:30-17:00)

 1. คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที
 2. Mr. Carsten Park Andreasen  Group CEO of Combineering.
 3. ดร. มัชฌิมา ทองเดชศรี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ)

**Climate change impact: How to make sustainability into actions

ผู้ดำเนินรายการ

 1. คุณรัฐรุจน์ เกียรติวัชรอนันต์   บรรณาธิการบริหาร Reporter Journey
 2. ดร.กาจวิศว์ กล้าหาญ    ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด
 3. คุณนิตยา กีรติเสริมสิน   ผู้ดำเนินรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณประสิทธิ์ ได้กล่าวทิ้งท้าย “ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมรับฟัง สิ่งที่กำลังเป็นวิกฤตต่อมวลมนุษยชาติซึ่งวิกฤตนี้ แก้ไขได้ที่นี่”

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ :  ศุกร์  24  กุมภาพันธ์  2566  12:24:59 เข้าชม : 1785991 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

บลูทรี ภูเก็ต และ พันธมิตรร่วม ส่งมอบชุด PPE Level 2 แบบใช้ซ้ำ จำนวน 49 ชุด จาก โครงการแยกขวดช่วยหมอ แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บลูทรี ภูเก็ต ร่วม … …