Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง 5 มีนาคม “วันนักข่าว” เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ สื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระบุ !! นักข่าวเปรียบเสมือนตัวกลางสำคัญ ในการนำเสนอข่าวสาร และ ภาพลักษณ์ให้กับพื้นที่ จชต.

5 มีนาคม “วันนักข่าว” เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ สื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระบุ !! นักข่าวเปรียบเสมือนตัวกลางสำคัญ ในการนำเสนอข่าวสาร และ ภาพลักษณ์ให้กับพื้นที่ จชต.

14 second read
0
0
459

 

วันนี้ (5 มีนาคม 2566) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะสื่อมวลชนในวันนักข่าว 5 มีนาคม ซึ่งจัดโดย สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย โดยมี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายก สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ตลอดจน สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ ในโอกาสการนี้ยังได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ด้วย

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรทรงคุณค่า และ มีความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน และ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยขณะที่ ศอ.บต. กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ นำไปสู่ “การพัฒนา” เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยผ่านคณะกรรมการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมพัฒนาผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) มุ่งการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งเหล่านี้ สื่อมวลชน หรือ นักข่าว จึงเปรียบเสมือนตัวกลางสำคัญ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ สิ่งดี ๆ ตลอดจนภาพลักษณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับสาธารณะชนได้รับทราบ และ เข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

ด้าน นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายก สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันนำเสนอข่าวสาร และ สิ่งดี ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ ที่จะทำให้เห็นภาพของการพัฒนาที่กว้างไกลขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และ ในทุกมิติความก้าวหน้าของทิศทางในอนาคต อีกด้วย

นอกจากนี้ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายก สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ยังได้มอบโล่เกียรติคุณ บุคคลซึ่งเป็นประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่เลขาธิการ ศอ.บต. ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ทางสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ มอบให้เพิ่มเป็นเกียรติมีการรับรอง ว่า เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง พร้อมด้วย มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา สื่อมวลชน  เนื่องในวันนักข่าว อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม“วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่มี การก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิก 15 ท่าน ต่อมาได้เข้ารวมกับสมาคมนัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” และ กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมฯ เป็น “วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” จนถึง ปัจจุบัน

ที่มา : สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : จันทร์  6  มีนาคม  2566  14:28:59 เข้าชม : 1879821 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

บลูทรี ภูเก็ต และ พันธมิตรร่วม ส่งมอบชุด PPE Level 2 แบบใช้ซ้ำ จำนวน 49 ชุด จาก โครงการแยกขวดช่วยหมอ แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บลูทรี ภูเก็ต ร่วม … …