Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ถอดรหัส การขจัดความยากจน ของมณฑลกุ้ยโจว

ถอดรหัส การขจัดความยากจน ของมณฑลกุ้ยโจว

9 second read
0
0
216

มณฑลกุ้ยโจว เป็นมณฑลหนึ่งของจีน ที่มีประชาชนยากจนมากที่สุด ในประเทศ แต่รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว ได้แก้ปัญหาความยากจนหลายแนวทาง จนในปี พ.ศ.2563 รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว ประกาศความสำเร็จสามารถ ทำให้ชาวกุ้ยโจวหลุดพ้นความยากจน

การขจัดความยากจนของมณฑลกุ้ยโจว กลายเป็นบทเรียนให้กับหลาย ๆ เมืองของจีน และ ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้  สิ่งที่รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวทำ คือ การตั้งเป้าหมายในการขจัดความยากจน ให้หมดไปภายใน ปี พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  มีการตั้งกองทุนแก้ปัญหาความยากจนจากส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค  เพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างเสริมการมีงานทำให้กับชาวกุ้ยโจว

บทเรียนความสำเร็จของการขจัดความยากจนของกุ้ยโจว เป็นกรณีศึกษาการพัฒนาชนบทที่น่าสนใจ  โดย Prof. Duan Lisheng อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยจงซาน  ผู้เชี่ยวชาญไทยศึกษา และ พลเอก สุรสิทธิ์  ถนัดทาง ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมถอดบทเรียนในงานเสวนา “ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบทจีน กรณีศึกษาหมู่บ้าน Yanbo มณฑลกุ้ยโจว”

Prof. Duan Lisheng  กล่าวว่า แต่เดิมการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน ยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออก  รัฐบาลจีน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของเมืองกับชนบท  มีการถ่ายโอนอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออกไป สู่ ภาคตะวันตก  ขยายอุตสาหกรรมจากเมืองสู่ชนบท ทำให้เห็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ในภาคตะวันตก และ การพัฒนาในชนบท

เดิมคนในชนบท คนหนุ่มสาวย้ายไปทำงานในเมือง ในชนบทมีแต่ผู้สูงอายุ ไม่มีแรงงาน  ดังนั้น การสร้างโรงงานในชนบทจึงช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ รองรับเกษตรกรให้ทำงานที่หมู่บ้าน ไม่ต้องไปทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้ชนบทที่เงียบเหงา กลายเป็นชนบทที่มีชีวิตชีวา

การแก้ปัญหาความยากชนของหมู่บ้าน Yanbo คือ การสร้างกลไกหล่อเลี้ยงเกษตรกร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ดังคำกล่าวที่ว่า “ไม่ใช่หาปลา แต่ต้องสอนวิธีจับปลา” โดยเริ่มต้นจากการคำนึงถึงทรัพยากร ที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งกุ้ยโจว มีสุรา “เหมาไถ” ที่มีชื่อเสียง  ทางหมู่บ้านจึงทำโครงการผลิตสุรา  โดยให้ชาวบ้านทำงานในโรงงานสุรา และ ให้ถือหุ้นโรงงานสุรา มีระบบแบ่งปันผลกำไรให้ชาวบ้าน มีการสร้างแบรนด์ จนสุราของหมู่บ้านมีชื่อเสียง เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถตั้งราคาขายได้ขวดละหลายร้อยหยวน

พลเอก สุรสิทธิ์  ถนัดทาง  กล่าวว่า กรณีศึกษาการขจัดความยากจนของหมู่บ้าน Yanbo ยังมีกุญแจแห่งความสำเร็จ อยู่ที่กลไกของรัฐ ที่ให้มีการเสนอแนวคิด ในการพัฒนากับผู้นำประเทศ ระดับชาติ  โดยทางการยังได้ให้บริษัทใหญ่ เข้าไปดูแลเรื่องมาตรฐานการผลิต  การควบคุมคุณภาพ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของตลาด  ทำให้ได้สุราที่เป็นเอกลักษณ์ คุณภาพระดับชาติ และ ระดับโลก แต่มีราคาที่จับต้องได้

กรณีของหมู่บ้าน Yanbo มณฑลกุ้ยโจวของจีน  จึงเป็นกรณีศึกษาเส้นทางการขจัดความยากจน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เป็นตัวอย่าง สำหรับคนทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชนบท ของแต่ละพื้นที่ ต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย ภาพ : สำนักข่าว Xinhua

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : เสาร์  11  มีนาคม  2566  11:38:59 เข้าชม : 1897522 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

บลูทรี ภูเก็ต และ พันธมิตรร่วม ส่งมอบชุด PPE Level 2 แบบใช้ซ้ำ จำนวน 49 ชุด จาก โครงการแยกขวดช่วยหมอ แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บลูทรี ภูเก็ต ร่วม … …