Home ข่าวเด่น ดิจิทัล “ไชยยงค์” นั่งแป้น นายก สนพท. อีกสมัย ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ท่วมท้น !!

“ไชยยงค์” นั่งแป้น นายก สนพท. อีกสมัย ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ท่วมท้น !!

2 second read
0
0
201

วันนี้  (18 มีนาคม 2566)  ณ ห้องสมอเรียง โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ (สนพท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และ มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ พร้อมมอบโล่ให้กับผู้มีอุปการะคุณ และ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานประชุมใหญ่ โดยมี นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของสมาคมฯ โดยมี สมาชิกสมาคมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วม ประชุม รวม 93 คน

จากนั้น ว่าที่ ร.ต.กรกฎ โอภาส รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้บรรยายพิเศษพร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว และ ร้านอาหาร ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา นางสาวพรรณทิพย์ อัชฌาสัย หัวหน้า กองประสานสื่อสารสายงานหลักฝ่ายสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์องค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์โครงการโซล่าเซลล์ และ ระบบส่งไฟฟ้าในภาคใต้

ในช่วงบ่าย ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีวาระสำคัญ ต่าง ๆ รวมถึงการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากกรรมการชุดนี้ ได้หมดวาระลง และ ได้รักษาการมาเป็นระยะเวลา อีก 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด 19 โดยที่ประชุมได้มีการลงมติให้ นายสมมิตร เกตุแก้ว เป็นประธานดำเนินการจัดการเลือกตั้ง จากนั้น นายสมมิตร ได้เลือกสมาชิกอีก 3 ท่าน ในการร่วมทำหน้าที่กรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และ กรรมการบริหารชุดใหม่

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ (สนพท.) กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน 15 คน เป็นผู้บริหารกิจการของสมาคม โดยที่ประชุมใหญ่จะมีการเลือกตั้ง นายก และ คณะกรรมการ 9 คน ส่วนกรรมการที่เหลืออีก 5 คนนั้น ให้นายกฯ เป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีวาระการบริหารคราวละ 2 ปี และ ผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ ติดต่อกัน 2 สมัยไม่ได้

ส่วนผู้ที่สมัครเป็นนายกสมาคม ได้มีสมาชิกเสนอชื่อ 2 คน ได้แก่ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ และ นายจรัญ รุ่งมณี อดีต นายกสมาคมฯ คนที่ 10 ผลการลงคะแนน หมายเลข 1 นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ได้ 80 คะแนน หมายเลข 2 นายจรัญ รุ่งมณี ได้ 12 คะแนน และ มีบัตรเสีย 1 ใบ (กาบัตรเลือกกรรมการ) ส่งผลให้ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ดำรงตำแหน่ง นายก สมาคมฯ เป็น สมัยที่ 2

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : จันทร์  20  มีนาคม  2566  19:42:59  เข้าชม : 1897633 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

พบกับ ใครสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสันติภาพของจีน

เมื่อหลายวันมานี้ ผู้แทนองค์การด้านกลาโหม และ ความปลอดภ … …