Home ข่าวเด่น ทันใจ NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์ มาแรง ในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์ มาแรง ในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน

1 min read
0
0
132

NOSTRA LOGISTICS เผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งโลจิสติกส์ มาแรง ในปี 2566 ย้ำใช้เทคโนโลยี เสริมแกร่งบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งสร้างระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชัน และ แพลตฟอร์ม ด้านการบริหารจัดการงานขนส่ง และ โลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติครบวงจร เปิดเผย 3 เทรนด์เทคโนโลยีการขนส่ง และ โลจิสติกส์ที่น่าจับตาประจำปี 2566 ย้ำภาพรวมอุตสาหกรรมการขนส่ง และ โลจิสติกส์โลกเติบโต อย่างต่อเนื่อง ด้านสถานการณ์ประเทศไทย คาดในปี 2565-2567 ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3-5 % ต่อปี อย่างไรก็ตาม องค์กรธุรกิจยังต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว ชู การใช้ 3 เทรนด์เทคโนโลยีขนส่งล่าสุดเสริมประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาการทำงานได้ตรงจุด สร้างการเติบโตทั้งระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวว่า จากรายงานแนวโน้มด้านธุรกิจในปี 2566 พบว่า อุตสาหกรรมการขนส่ง และ โลจิสติกส์ ทั่วโลก จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และ ความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั่วโลก เช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2565-2567 ธุรกิจบริการขนส่งสินค้า ทางถนนมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 3-5 ต่อ ปี

อย่างไรก็ตาม องค์กรธุรกิจ ต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง และ นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับปรุงภาพรวมการดำเนินงานของทั้งองค์กร สำหรับด้านการบริการขนส่ง และ โลจิสติกส์ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ และ แอปพลิเคชันทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนา และ ปรับปรุงการทำงานของธุรกิจได้มาก ซึ่งเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญ ต่อจากนี้ จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ คือ “การเชื่อมเครือข่าย (Connect),  จัดการข้อมูล (Manage) และวิเคราะห์คาดการณ์ผลลัพธ์ (Analyze & Predict) โดยจะต้องปรับปรุงระบบเทคโนโลยีการทำงานขนส่ง และ โลจิสติกส์ ให้อยู่ภายใต้ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีเดียวกัน ตลอดซัพพลายเชน (Supply Chain Technology Ecosystem) อันเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการเวลา และ กิจกรรมการขนส่ง และ โลจิสติกส์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง สอดคล้องกับ 3 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญด้านการขนส่ง และ โลจิสติกส์ ในระดับโลก ในปี 2566 นี้

  1. การเชื่อมเครือข่ายภายในซัพพลายเชน (Supply Chain Network Connection) – การเชื่อมโยงและทำให้ทุกระบบจัดการงานขนส่ง และ โลจิสติกส์ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยี Cloud ที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลระหว่างระบบและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถติดตามสถานะและข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ โดยระบบที่ทำงานร่วมกันจะมีความสามารถในงานขนส่งมากขึ้น เช่น การจับคู่ความสามารถของน้ำหนักการบรรทุกของรถขนส่ง จากผู้ให้บริการหลายรายกับสินค้าที่จะจัดส่งในแต่ละเที่ยว การประเมินระยะเวลาการจัดส่ง การเลือกเส้นทางที่เหมาะสม การประเมินโอกาสการวิ่งรถเที่ยวกลับ เป็นต้น
  2. นวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานขนส่ง (Transportation Management System Innovation หรือ TMS ) – เป็นระบบบริหารจัดการงานขนส่งที่ใช้ในธุรกิจบริการขนส่ง และ โลจิสติกส์มานาน หัวใจสำคัญของ TMS คือ การจัดการต้นทุนการขนส่ง ดังนั้น การพัฒนาระบบยังคงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ และ บริหารทรัพยากรด้านการขนส่งสร้างเส้นทางการวิ่งรถแบบแวะหลายจุดส่ง และ ให้ข้อมูลตัวเลือกจากต้นทุนค่าขนส่ง ที่ต่ำกว่า สำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาปรับปรุงความสามารถของ TMS ได้แก่  1) AI เพื่อใช้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดต่างๆ เช่น ความสามารถของการบรรทุก กฎระเบียบจราจร ชั่วโมงการขับรถ ฯลฯ ช่วยประเมินสถานการณ์ พร้อมเสนอทางเลือก และ วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้แม่นยำขึ้น เช่น การประมาณเวลาที่รถขนส่งจะมาถึงปลายทาง (ETA) 2) IoT การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบจัดการการขนส่ง และ โลจิสติกส์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การบริหารธุรกิจคล่องตัว และ มีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจสอบ และ จัดการกับสินทรัพย์ และ ยานพาหนะ ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
  3. การจัดการช่วงเวลาเข้าออกของรถบรรทุกสินค้า (Time Slot Management) ถือเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสำคัญมากขึ้นในงานขนส่ง เนื่องจากการพัฒนาระบบการทำงานที่มีข้อมูลอัปเดตช่วงเวลาเข้าออกของรถบรรทุกสินค้าจะช่วยให้สามารถจัดทรัพยากรในคลังสินค้า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรถบรรทุกที่จะเข้ามาได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลการประมาณเวลาที่รถจะเข้าถึงคลังสินค้า (ETA) ตำแหน่งที่จอดรถรับส่งสินค้าภายในคลังสินค้า พิกัดท่าสินค้าที่รถบรรทุกกำลังมาถึง ฯลฯ นอกจากนี้ บางธุรกิจ รถขนส่งสินค้ามีหน้าที่ส่งตรงวัตถุดิบ หรืออะไหล่เข้าสู่สายการผลิตโดยตรง ฉะนั้นเวลาในการเข้าถึงจุดส่งสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิต อีกทั้งการใช้ระบบที่มีความสามารถในการจัดการช่วงเวลา จะสามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น เหตุฉุกเฉิน การจราจรติดขัด เหตุพลาดการนัดหมาย ด้วยระบบจะจัดเวลาการจัดส่งใหม่ และ แก้ไขการนัดหมาย ทำให้มีข้อมูลอัปเดตอย่างทันท่วงที และ ไม่เสียเวลารอคอย

นางวรินทร กล่าวเสริม ว่า ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และมองหาโซลูชันเทคโนโลยีที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร NOSTRA LOGISTICS ในฐานะเชี่ยวชาญด้านโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่ง และ โลจิสติกส์แบบครบวงจร พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและให้บริการระบบต่าง ๆ ที่รองรับการทำงานขนส่งให้แก่ธุรกิจทุกขนาด อย่างครบถ้วนในที่เดียว อาทิ ระบบติดตามยานพาหนะแบบติดตั้งกล่อง GPS, ระบบติดตามพนักงานขนส่งผ่านสมาร์ตโฟนด้วย ePOD Application, เทคโนโลยีตรวจสอบแจ้งเตือนความปลอดภัยด้วยระบบ All In One, กล้อง MDVR และอุปกรณ์เทเลเมติกส์, ระบบบริหารจัดการงานขนส่งอัตโนมัติ (TMS) หรือ แม้แต่ระบบจัดการงานซ่อมบำรุงผ่านสมาร์ตโฟน MMS Application ฯลฯ ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลงานขนส่งและโลจิสติกส์ และ เชื่อมโยงการทำงานทุกระบบเข้าด้วยกันทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร เช่น ระบบ EMS, WMS หรือระบบ GPS Tracking จากหลากหลายผู้ให้บริการ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ คาดการณ์และนำเสนอทางเลือก ตลอดจนสรุปรายงานพร้อมแดชบอร์ดแสดงผลที่เข้าใจง่าย พร้อมใช้งาน

“NOSTRA LOGISTICS พร้อมเดินหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริหารการขนส่ง และ โลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งศึกษา และ นำนวัตกรรมสมัยใหม่ มาปรับปรุงพัฒนาความสามารถของระบบให้ทันสมัย  รวมทั้งการหาแนวทางปิด pain point สนับสนุนการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโจทย์การทำงานภาคธุรกิจ อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเป้าหมายที่จะสร้างให้เกิดความยั่งยืน ในภาพอุตสาหกรรมองค์รวม ต่อไป” นางวรินทร กล่าวทิ้งท้าย

 ***(ข้อมูลอ้างอิงเทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปี 2566 จาก Forbes)

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOSTRA LOGISTICS TMS https://www.nostralogistics.com/tms/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท จีไอเอส จํากัด โทร 02-116-4478 และ 02-116-4161

เกี่ยวกับ NOSTRA LOGISTICS (นอสตร้า โลจิสติกส์)

“NOSTRA LOGISTICS”  (นอสตร้า โลจิสติกส์) โดย Supply Chain Solutions Division (SCS)  เป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท จีไอเอส จำกัด เป็นแพลตฟอร์ม และ โซลูชันด้านการบริหารจัดการงานขนส่ง และ โลจิสติกส์ ได้แก่ การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management System) การจัดการกลุ่มรถ (Fleet Management) การติดตามตำแหน่ง (GPS Tracking) บนแผนที่ความละเอียดสูงนอสตร้า เพิ่มความปลอดภัยในการขับรถ ด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าอุตสาหกรรมการขนส่ง และ โลจิสติกส์ อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ www.nostralogistics.com

NOSTRALogistics

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : อังคาร  21  มีนาคม  2566  15:28:59  เข้าชม : 1789003 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Comments are closed.

Check Also

เช็คเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 อัปเดทล่าสุด งวดแรก โอนเงินเข้าวันไหน กี่บาท ! หลังก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง ปิดระบบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน แล้ว

เช็คเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เดือนมิถุนายน 2566 อัปเด … …