Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

1 second read
0
0
149

วันนี้ (27 มีนาคม 2566) พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และ บำรุงขวัญกำลังใจ แก่กำลังพล โดยมี พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 3 ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหา การทำการประมงผิดกฎหมาย และ การรักษาทรัพยากรของชาติทางทะเล ซึ่งมีใจความว่า “ผมขอให้กำลังพลทุกนาย ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา การทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อช่วยกันปกป้อง และ รักษาทรัพยากรทางทะเลด้านการประมง ให้มีความมั่นคง และ ยั่งยืน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกำลังรบแห่งนี้ และทราบเป็นอย่างดีถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในพื้นที่ ซึ่งผมรู้สึกชื่นชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะให้ร่วมมือกับผมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ดำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์พระประมุข รวมทั้งเตรียมกำลังรบให้มีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอดเวลา ในส่วนของกองทัพเรือ จะให้ความช่วยเหลือท่าน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญ และ กำลังใจ โดยให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่กำลังพล ต่อไป”

สำหรับทัพเรือภาคที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันราชอาณาจักร และรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร ด้านกิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย อันได้แก่ รับผิดชอบด้านทะเลอันดามัน รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 6 จังหวัด ดังนี้ คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และ สตูล

ต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ รวมถึงอุปสรรค และ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทุกหน่วยของทัพเรือภาคที่ 3 จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ทั้งนี้ ส่วน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 มีหน้าที่ อำนาจ และ การรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ประโยชน์อื่นใด ในเขตทางทะเล ไม่ว่า โดยตรง หรือ โดยอ้อม โดยรับผิดชอบในพื้นที่ด้านทะเลอันดามัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร หรือ ด้านสิ่งแวดล้อม โดนเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ ศรชล. ซึ่งประกอบด้วย 7 หน่วยงาน อันได้แก่ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลฯ กองบังคับการตำรวจน้ำ และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่มา : ทัพเรือภาคที่ 3  / ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 3

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : อังคาร 28  มีนาคม  2566  11:23:59  เข้าชม : 1958793 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

พบกับ ใครสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสันติภาพของจีน

เมื่อหลายวันมานี้ ผู้แทนองค์การด้านกลาโหม และ ความปลอดภ … …