Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ‘เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม’ ขยายสู่ 6 จังหวัด 4 ภาคทั่วไทย สืบสานวิถีถิ่นไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

‘เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม’ ขยายสู่ 6 จังหวัด 4 ภาคทั่วไทย สืบสานวิถีถิ่นไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

13 second read
0
0
169

เยาวชนในวันนี้ คือ อนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ ในวันหน้า การส่งเสริม และ สนับสนุนให้เยาวชน เข้ามามีบทบาทสำคัญและร่วมขับเคลื่อนสังคมในเชิงบวก ด้วยการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และ เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทย ไปสู่ระดับสากล จะนำมา ซึ่งประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืน โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” จึงได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวสู่ปีที่ 8 ตอกย้ำแนวคิด “บ-ว-ร ยกกำลังสอง” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เครือข่ายภาครัฐ และ เอกชน ที่เป็นกำลังหลักอันสำคัญร่วมกันขับเคลื่อน อาทิ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โครงการ ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ ได้ร่วมปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำ ให้แก่ตัวแทนเยาวชนในพื้นที่ในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในรูปแบบของ Workshop เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อเสริมทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่มีความสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ และ มีคุณค่าต่อวิถีชุมชน รวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ที่ตนเองอาศัย ซึ่งได้เพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมผ่านภายใต้แนวคิด ‘ชุมชน พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ ผ่านกิจกรรม ‘เก็บกลับ-รีไซเคิล’ โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ในการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ ปลูกฝังการจัดการขยะในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้สามารถนำกลับไปสู่กระบวนการ รีไซเคิล การเพิ่มมูลค่าขยะบางประเภทและแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ของ โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ยังคงได้รับความสนใจ อย่างต่อเนื่อง จากเยาวชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 4 ภูมิภาค ทั่วไทย โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตรของแต่ละหน่วยงานพันธมิตร จะคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี  มีความกล้าแสดงออก มีจิตอาสา มีทักษะการพูด ทักษะการใช้ภาษาไทยถูกต้อง บุคลิกภาพมั่นใจ มีเสน่ห์ในการสื่อสารเล่าเรื่อง และความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ หรืออาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ หรือ ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่จัดงาน Water Festival เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ฝึกซ้อมนำเสนอ สามารถเล่าเรื่องราว ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” มีน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ แล้วรวมจำนวน กว่า 100 คน ซึ่งผ่านการฝึกฝนทักษะของการเป็น “เยาวชนเจ้าบ้าน” ที่ดี มีความพร้อมที่จะเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไปสู่ระดับสากล สามารถถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในงาน Water Festival  ได้เป็นอย่างดี นับเป็นความสำเร็จของการร่วมกันผลักดัน และ เชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเจ้าบ้านให้ยั่งยืน

เตรียมพบกับน้อง ๆ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ในงาน “Water Festival 2023 วิถีน้ำ…วิถีไทย ครั้งที่ 8” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 13 -16  เมษายน 2566 พร้อมกันในพื้นที่ 4 ภูมิภาค รวม 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น อุดรธานี และภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการจัดงาน ใกล้ที่ไหน แวะไปเที่ยวที่นั่น ติดตามรายละเอียด

‘เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม’ ขยายสู่ 6 จังหวัด 4 ภาคทั่วไทย

สืบสานวิถีถิ่นไทย ให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

ได้ที่ เว็บไซต์ www.waterfestivalthailand.com หรือ Facebook : WaterFestivalThailand

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี  30  มีนาคม  2566  11:44:59  เข้าชม : 1879225 ครั้ง

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

พบกับ ใครสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสันติภาพของจีน

เมื่อหลายวันมานี้ ผู้แทนองค์การด้านกลาโหม และ ความปลอดภ … …