Home ข่าวเด่น ดิจิทัล หลากหลายองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๘ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๖

หลากหลายองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๘ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๖

8 second read
0
0
243

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๘ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๖

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกาย พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ นสพ.อาณาจักรนิวส์
ผู้บริหาร และ พนักงาน เว็บไซด์ข่าว อาณาจักรนิวส์ www.arnacharknews.net

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ อดีต แม่ทัพภาคที่ ๔

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.ไพฑรูย์ ชูชัยยะ อดีต ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีต เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ธานี ช่วงชู
อดีต ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานดอนเมือง

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.พ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ค
พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช อดีต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการ พนักงาน  และ สมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญ ยงสกุล อดีต นายก สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ซีอีโอ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรเชษฐ์ ประยืนยง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรวัฒน์ – พรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล
ประธานฯ -รองประธาน บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชูชัย หงษ์หยก ประธานกรรมการ บริษัท อนุภาษมโนรม จำกัด
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท อนุภาษมโนรม จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงเดช หงษ์หยก กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายนพพงษ์ สมุทรรัษฎงค์ MARINE CONNECTION AND HOBBY (THAILAND) ผู้แทนจำหน่ายเรือ สปิค โบ๊ท เรือเร็ว ส่วนบุคคล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด
ศูนย์การค้า จังซีลอน หาดป่าตอง ภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และ การไฟฟ้าในสังกัด

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางวันเพ็ญ ยมนา อดีต ผู้อำนวยการ เขต ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธาน มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ภูเก็ต และ ศาลเจ้าปุดจ้อ จ.ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยภัทร ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขา ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขาภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญ วงศ์สัตยนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตเจ็ตทัวร์ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ภูเก็ตเจ็ตทัวร์ จำกัด

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย ทองคำคูณ ซีอีโอ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.สมพร นวลศรี อดีต ประธาน ชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมหมาย เรืองสวัสดิ์ หจก.ทวีรัชต์มอเตอร์ ภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายโสภณ จะยะสกูล อดีต ประธานสถาบันการเงินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ ประธานกรรมการ บูกิตา โฮเทล แอนด์ สปา ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ไพร พัฒโน อดีต นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
พร้อมด้วย คณะเทศมนตรี ปลัด สมาชิกสภาเทศบาล และ ลูกจ้าง พนักงาน พสกนิกรชาวหาดใหญ่

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญสม อนันตจรูญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ ชีป ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ ชีป ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ
พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทักษิณ ตันติพิมลพันธ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พร้อมด้วย คณะกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภกร บุณยขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต ลีฟวิ่ง จำกัด (โครงการเดอะไลท์ สวนหลวง คอนโดมิเนียม ภูเก็ต)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงานบังคับดคีจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารออมสิน ภาค 11 อ.เมือง จังหวัดสงขลา

TAG : 0  0 Google +0 เขียนเมื่อ : 2 เมษายน 2566 10:28:59  เข้าชม : 1957928  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

พบกับ ใครสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสันติภาพของจีน

เมื่อหลายวันมานี้ ผู้แทนองค์การด้านกลาโหม และ ความปลอดภ … …