Home ข่าวเด่น ดิจิทัล นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

2 second read
0
0
145

วันนี้  (5 เมษายน 2566)  นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง และ นายพรชัย ง้อสุรเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูล การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานภูเก็ต ในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางวาดอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ และ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ โดยปัจจุบันทั้ง 3 แห่ง มีปริมาณ กักเก็บน้ำ 13.79 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 64 % ของความจุทั้งหมด โดย ทุกหน่วยงานได้บูรณาการ เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ จังหวัดภูเก็ต โดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หากเกิดสภาวะวิกฤตการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ในการกระจายน้ำให้กับพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยง เป็นต้น และ สำรวจตรวจสอบอาคารชลประทาน ประตูระบายน้ำ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน และ เร่งสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ โดยรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบสถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน และ รณรงค์ให้เถิดความร่วมมือในการใช้น้ำ อย่างประหยัด ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งนี้จะมีการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานทุกวันตลอดฤดูแล้ง และ รายงานให้จังหวัดภูเก็ตทราบ ทุกต้นเดือน และ ควบคุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

สำหรับผลการจ่ายน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และ การประปาเทศบาลในท้องถิ่นโดยรวม มีการใช้น้ำโดยเฉลี่ยอยู่ในแผนที่วางไว้ และมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ไม่มากนัก คาดว่า ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการ และ ตามแผนที่วางไว้ในส่วนของ แผนงาน/มาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง โครงการชลประทานภูก็ต มีแผนงาน และ มาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ดังนี้ เร่งเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำ โดยการบริหารจัดการน้ำทั้ง 3 อ่าง ในช่วงฤดูแล้ง โดยการควบคุมการจัดสรรน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และ การประปาส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปแผน ตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบ และโครงการชลประทานภูเก็ต ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมสถานีสูบกลับบางใหญ่-บางวาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สูบน้ำ จากขุมน้ำสรรพสามิตเข้าไปเติมอ่างเก็บน้ำบางวาด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งของปีถัดไปอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ จำนวน 11 รายการ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นคำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทสะพานปรับระดับ และ โป๊ะเทียบเรือ บริเวณด้านข้างท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง (ด้านทิศเหนือ) ทะเลอันดามัน หมู่ที่ 9 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สะพานปรับระดับ และ โป๊ะเทียบเรือมีมาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม สะดวกในการใช้งาน และ ให้มีความปลอดภัยต่อประชาชน และ นักท่องเที่ยว

TAG : 0  0 Google +0 เขียนเมื่อ :   พุธ  5 เมษายน  2566  21:17:59  เข้าชม : 1874543  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เช็คเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 อัปเดทล่าสุด งวดแรก โอนเงินเข้าวันไหน กี่บาท ! หลังก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง ปิดระบบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน แล้ว

เช็คเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เดือนมิถุนายน 2566 อัปเด … …