Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ ครั้งแรกในไทย “กรุงไทย” ผนึก “ปตท.” ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิต นวัตกรรมใหม่ตลาดทุน ตอบโจทย์ องค์กรปล่อยคาร์บอน เป็นศูนย์

ครั้งแรกในไทย “กรุงไทย” ผนึก “ปตท.” ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิต นวัตกรรมใหม่ตลาดทุน ตอบโจทย์ องค์กรปล่อยคาร์บอน เป็นศูนย์

9 min read
0
0
145

วานนี้  (4 เมษายน 2566) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัท PTT International Trading Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ (PTTT ถือหุ้น 100% โดย ปตท.) ในการเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิต หรือ Carbon Credit Linked Derivatives ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ของตลาดทุนไทย ที่ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ ปตท. รวมถึงเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งสองบริษัท นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระหว่างองค์กรในประเทศ โดย PTTT ประเทศสิงคโปร์ จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาคาร์บอนเครดิตที่มีมาตรฐานให้ เพื่อใช้สำหรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ ข้อตกลงยังครอบคลุมถึงการบรรลุเป้าหมาย ด้าน ESG ของ ปตท.

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ  ธรรมาภิบาล (ESG) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของ United Nations Development Programme (UNDP) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทิศทางที่ผู้บริโภค และธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ  โดยล่าสุดธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ปตท. และ บริษัท PTTT ประเทศสิงคโปร์ ในการเข้าทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Derivatives) ที่เชื่อมโยงกับคาร์บอนเครดิต  (Carbon Credit Linked Derivatives) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ข้อตกลงยังครอบคลุมถึงการบรรลุเป้าหมายด้าน ESG ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนา และ การเป็นผู้นำตลาด ESG Financial Solution ของธนาคาร ตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการบริโภค และ การผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ และ สร้างความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่การเป็นองค์กร ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

“ธนาคารยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านตลาดทุน และ นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงินให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร และ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคใหม่ที่มีความผันผวน และ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เสริมศักยภาพธุรกิจ และ เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต อย่างมั่นคง และ ยั่งยืนต่อไป”

 นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่มีความผันผวนอันเนื่องมาจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ เงินเฟ้อ และ นโยบายการบริหารจัดการดอกเบี้ยของแต่ละประเทศ ปตท. มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวน ทางการเงิน ด้วยวิธี Natural Hedge รวมทั้ง มีการใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเมื่อมีจังหวะ และ สถานการณ์ที่เหมาะสม โดยธุรกรรมนี้ จะเป็นครั้งแรกที่มีการเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิต ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของตลาดทุน เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทางการเงิน ให้กับองค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ยุคปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนให้ทั้ง 3 องค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

“การลงนามบันทึกข้อตกลง Carbon Credit Linked Derivatives ระหว่างธนาคารกรุงไทย ปตท. และ PTTT ในครั้งนี้ จะมีส่วนสนับสนุนกลยุทธ์ “ปรับ เปลี่ยน ปลูก” ของ ปตท. ที่ตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2040 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศ ด้วยการทำงานเชิงรุก ปรับกระบวนการผลิต ค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและสร้าง EV Ecosystem ในประเทศ รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน  ตลอดจนเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการปลูกป่าเพิ่ม 2 ล้าน ไร่ โดยแบ่งเป็น ปตท. 1 ล้านไร่ และ ความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. อีก 1 ล้านไร่ ภายในปี 2030 อีกด้วย”

นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. เป็นผู้นำในการพัฒนา และ มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ การค้าคาร์บอนเครดิต ทั้งในรูปแบบ Over The Counter และตลาด Exchange ทำให้สามารถเข้าถึง และ ขยายขอบเขตการค้าคาร์บอนเครดิตได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตที่มีมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เชื่อมโยง ในธุรกรรมครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาตลาดสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เชื่อมโยงกับอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการค้าอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นและพร้อมเป็นกำลังสำคัญร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการดำเนินงานในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ ในระดับประเทศ ต่อไป

TAG : 0  0 Google +0 เขียนเมื่อ :  พฤหัสบดี  6 เมษายน  2566  17:02:59  เข้าชม : 1978423  ครั้ง

—————————————————-

VDO Carbon Credit Trading : https://pttplc-my.sharepoint.com/:v:/p/600197/EUzExIM3wuZDn5GhD2lPZlYBe2FpDxnd9GD8qxoEEuYw1Q?e=HB32Vv

VDO พิธีลงนาม :  https://pttplc-my.sharepoint.com/:v:/p/600197/EekfS-fu9lpNjdpV0rY1mBgBt08j9sE4JbaEwiMlz60hqQ?e=pn8PCc

—————————————————-

Krungthai” and “PTT” engaged in Thailand’s first carbon credit linked derivatives, a new innovation in Thai capital market to address net-zero emissions goal

Yesterday, 4 April 2023, Krungthai Bank PCL signed the carbon credit linked derivatives framework agreement with PTT PLC (PTT) and PTT International Trading Pte Ltd (PTTT, 100% owned by PTT and based in Singapore). The agreement aims to create a carbon credit linked derivatives, which is a new addition to the Thai capital market. This innovation has been designed by Krungthai Bank to help PTT manage financial risks while also supporting both companies’ efforts to reduce greenhouse gas emissions. In addition, it will contribute to the development of carbon credit trading between organizations in Thailand. PTTT Singapore will supply standard carbon credits for offsetting carbon footprints from activities in the future. This framework agreement also covers PTT to achieve ESG targets.

Rawin Boonyanusasna, Senior Executive Vice President, Head of Global Markets Group at Krungthai Bank, stated that as a leading commercial bank in Thailand, Krungthai Bank is determined to develop products and services that meet the needs of customers across all segments. It prioritizes environmental, social, and governance (ESG) issues and the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), particularly those related to sustainability and the environment, which are important to consumers and businesses worldwide. The latest move is signing the carbon credit linked derivatives framework agreement with PTT Public Company Limited and PTT International Trading Pte Ltd Singapore to enter into Thailand’s first derivatives contract linked to carbon credit. The framework agreement also covers meeting ESG targets. The move highlights Krungthai Bank’s market leader position and determination to develop ESG financial solutions to support the Sustainable Development Goals of addressing climate change and promoting responsible consumption and production. The bank also endeavors to lower greenhouse gas emissions and become a net-zero emission organization.

“The bank is committed to constantly developing capital market innovations and new financial products that offer comprehensive financial management tools to clients, accommodating market volatility and changes. These products are expected to enhance business potential and support the country’s strong and sustainable growth.”

Pannalin Mahawongtikul, Chief Financial Officer of PTT Public Company Limited, stated that in a volatile world of geopolitical challenges, high inflation, and variable interest rate management policies, PTT uses natural hedge concept and appropriate risk management tools to manage financial risks. This transaction, the first of its kind to link to carbon credit trade, is an innovative capital market solution that supports organizations in managing their finances while aligning with sustainable development principles. It is expected to encourage all three organizations involved to drive Thailand towards achieving its carbon neutrality goal and achieving net-zero emissions.

“The signing of the carbon credit linked derivatives framework agreement between Krungthai Bank, PTT, and PTTT supports PTT’s “3P Decarbonization Pathways” to achieve carbon neutrality by 2040 and
net-zero emissions by 2050, which is earlier than the country’s target. The 3P strategy comprises three elements: Pursuit of Lower Emissions, which involves improving production processes and researching new technologies; Portfolio Transformation, which entails shifting to environmentally friendly businesses, including alternative energy and electric vehicles to build an EV ecosystem in the country; and new industries beyond energy. The final element is Partnership with Nature and Society, which involves planting 2 million rai of forest, with 1 million being planted by PTT itself and the other million by PTT Group companies. This is expected to be completed by 2030.”

Pongpun Amornvivat, Senior Executive Vice President, International Trading Business Unit of PTT Public Company Limited, stated that PTT International Trading Pte Ltd (PTTT), which is managed by PTT’s International Trading Business Unit, is leading the development of the carbon credit trading business. It is also ready to trade both over-the-counter and through exchanges, enabling access and expansion to a wide range of trading areas. This ensures that the carbon credits acquired meet the standards and are universally accepted. The trading of carbon credits, which is linked to the derivatives transactions, establishes guideline for developing a market for carbon credit linked to other derivatives and products. PTT Group is prepared to cooperate with other organizations to drive the country towards a low-carbon society across all aspects of its operations, including the economy, society, community, and environment, to sustainably achieve the net-zero emissions goal.

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

พบกับ ใครสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสันติภาพของจีน

เมื่อหลายวันมานี้ ผู้แทนองค์การด้านกลาโหม และ ความปลอดภ … …