Home ข่าวเด่น ดิจิทัล นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมขับคลื่อนการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนา จ.ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมขับคลื่อนการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนา จ.ภูเก็ต

10 second read
0
0
145

วันนี้  (18 เมษายน 2566)  ณ  โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเสนอแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต และ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นักวิชาการ จากสภาการศึกษา สป.ศธ., คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษานำร่องจังหวัดภูเก็ต, คณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนา “Phuket Model”, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม จำนวน 230 คน

จังหวัดภูเก็ต ได้มีแนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566-2570 ตาม “นโยบาย 10 เสาหลักของภูเก็ต GEMMMSSTTF” โดยเสาหลักที่ 2 Education Hub ศูนย์กลางทางการศึกษา ถือว่า เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคนที่มีคุณภาพ และ เป็นผู้สร้างนวัตกรรม

การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ Blueprint : Education Hub เสาหลักที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ ของจังหวัดภูเก็ต สำหรับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ Phuket Model เพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

อบจภูเก็ต ดูแล ประชาชน

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ :  พุธ  19  เมษายน   2566  21:46:59 เข้าชม : 1659242  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

พบกับ ใครสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสันติภาพของจีน

เมื่อหลายวันมานี้ ผู้แทนองค์การด้านกลาโหม และ ความปลอดภ … …