Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ ผู้บริหาร ปตท. ชี้แจง กรณีถูกพาดพิง การดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ที่จำหน่ายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในราคาที่ถูกกว่าโรงไฟฟ้า เป็นสาเหตุให้ค่าไฟฟ้าแพง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน !!

ผู้บริหาร ปตท. ชี้แจง กรณีถูกพาดพิง การดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ที่จำหน่ายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในราคาที่ถูกกว่าโรงไฟฟ้า เป็นสาเหตุให้ค่าไฟฟ้าแพง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน !!

5 second read
0
0
271

ปตท. ยึดมั่นในนโยบายรัฐ ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก มุ่งสร้างสมดุลทุกภาคส่วน

นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีการพาดพิงการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ที่จำหน่ายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในราคาที่ถูกกว่าโรงไฟฟ้า เป็นสาเหตุให้ค่าไฟฟ้าแพง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนี้

การจัดสรรก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นสัดส่วนเพียง 20 % ใช้ในภาคขนส่ง และครัวเรือนประมาณ 30 % และ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 50 % ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ที่ดำเนินการมากว่า 40 ปี ปริมาณสำรอง และ ปริมาณการผลิตลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จำเป็นต้องมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และ วัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ใช้ต้นทุนราคาเนื้อก๊าซเดียวกัน สำหรับในส่วนที่ต้องจัดหาเชื้อเพลิงเพิ่มเติม เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า หรือ วัตถุดิบเพิ่มเติมในแต่ละผลิตภัณฑ์ จะเป็นไปตามปัจจัยสถานการณ์ตลาดพลังงานโลก และ ตลาดของผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมหลักในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย กลุ่ม ปตท. ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว อุตสาหกรรมปิโตรเคมีก่อให้เกิดการจ้างงาน ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 10 – 25 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท ต่อปี

นายวุฒิกร กล่าวเพิ่มเติม ว่า “ตลอดระยะเวลาของวิกฤตโควิด-19 และ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตพลังงานในตลาดโลก    ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติได้ร่วมแก้ไข และ บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับปริมาณความต้องการของประเทศ ทั้งในภาคประชาชน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 20,000 ล้านบาท (การช่วยเหลือระหว่างปี 2563 – 2565)  เช่น การสำรองน้ำมัน 4 ล้านบาร์เรล การตรึงราคา NGV การช่วยเหลือราคา LPG แก่หาบเร่แผงลอยผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนเงินเข้ากองทุนน้ำมัน และการขยายเครดิตเทอมแก่ กฟผ. เพื่อลดภาระค่า FT เป็นต้น โดย ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน อย่างสมดุล”

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : พุธ  3  พฤษภาคม  2566  13:54:59 เข้าชม : 1879556  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

พบกับ ใครสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสันติภาพของจีน

เมื่อหลายวันมานี้ ผู้แทนองค์การด้านกลาโหม และ ความปลอดภ … …