Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ม.อ.ภูเก็ต จับมือ เดอะ ล็อบบี้ แอสเสท สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และ ส่งเสริมสุขภาพ

ม.อ.ภูเก็ต จับมือ เดอะ ล็อบบี้ แอสเสท สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และ ส่งเสริมสุขภาพ

5 second read
0
0
302

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นพ.ฐิฏิ สมุทรรัตน์ ผู้บริหาร Plenary Wellness ในนามบริษัท เดอะ ล็อบบี้ แอสเสท จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) นำโดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการแทน รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ณ อาคาร 7 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ชั้น 3 ห้องประชุม 2

โดยทั้งสองฝ่าย มีความประสงค์ประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และ พัฒนาความรู้ และ ศักยภาพบุคลากร ระดับผู้บริหาร และ ผู้ให้บริการ ทางด้านการบริการ และ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และ การส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั้งสองฝ่าย ตกลงร่วมกันที่จะส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทั้งสององค์กร ในการช่วยเหลือ และ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้บริหาร และ ผู้ให้บริการทางด้านการบริการ และ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดในพื้นที่อันดามัน และ ภาคใต้ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรยกระดับพัฒนาทักษะเดิม (Upskills) เพิ่มเติมทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน (Reskills) และ การเพิ่มเติมองค์ความรู้ และ ทักษะใหม่ๆ (New Skills) คำปรึกษาแนะนำการวิจัย การพัฒนา การตรวจวัด การรับรองมาตรฐาน การบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงการแพทย์ และ การส่งเสริมสุขภาพของทั้งจังหวัดภูเก็ต รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ฝั่งอันดามัน

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : ศุกร์  12  พฤษภาคม  2566  21:18:59 เข้าชม : 1875900  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

พบกับ ใครสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสันติภาพของจีน

เมื่อหลายวันมานี้ ผู้แทนองค์การด้านกลาโหม และ ความปลอดภ … …