Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ สี จิ้นผิง สร้างความสำเร็จ ครั้งประวัติศาสตร์ ปลุกคนทั้งชาติ เสพติดการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี 8 สิงหาคม ค.ศ. 2023 เป็นวันออกกำลังกายแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ของจีน

สี จิ้นผิง สร้างความสำเร็จ ครั้งประวัติศาสตร์ ปลุกคนทั้งชาติ เสพติดการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี 8 สิงหาคม ค.ศ. 2023 เป็นวันออกกำลังกายแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ของจีน

2 second read
0
0
275

นับตั้งแต่กำหนดให้มีวันออกกำลังกายแห่งชาติ เมื่อปี ค.ศ.2009 เป็นต้นมา “การออกกำลังกายคือยาวิเศษ” ได้ฝังรากลึกในหัวใจของผู้คน ปัจจุบัน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรจีน เพิ่มขึ้นเป็น 78.2 ปี และ ดัชนีหลักที่ใช้ชี้วัดสุขภาพของประชาชน อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง

“ดัชนีชี้วัดที่สำคัญทันสมัยที่สุด คือ สุขภาพที่ดีของประชาชน นี่คือรากฐานของชีวิตที่มีความสุข” ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 เป็นต้นมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมี นายสี จิ้นผิง เป็นแกนนำ ได้ยกระดับการออกกำลังของประชาชนทั้งประเทศให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างกว้างขวาง ทั่วประเทศ ส่งเสริมการบูรณาการการออกกำลังกายให้บังเกิดผลต่อสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริง ส่งผลให้การออกกำลังกาย สาธารณสุข และ สุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ มีความก้าวหน้าทุกด้านประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์

นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำ ว่า กีฬาเป็นหนทางสำคัญในการพัฒนาสุขภาพประชาชน และ เป็นวิธีการสำคัญ เพื่อตอบสนองความปรารถนาของประชาชนที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาของประชาชน ในทุกด้าน

“หากกีฬาเข็มแข็ง จีนก็แข็งแกร่ง หากประเทศชาติรุ่งโรจน์ กีฬาก็ย่อมเจริญรุ่งเรือง” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ขณะนายสี จิ้นผิง ได้พบกับผู้แทนหน่วยงานกีฬาและบุคคลระดับสูง โดยย้ำ ว่า กีฬามีนัยสื่อถึงความเป็นหนุ่มสาว สุขภาพที่ดี และ ความมีชีวิตชีวา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผาสุกของประชาชน และ อนาคตของประเทศชาติ

“ต้องผลักดันให้ดำเนินการเพื่อสุขภาพแต่เนิ่นๆ สร้างรูปแบบใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพผ่านการออกกำลังกายที่หน่วยงานด้านกีฬา สาธารณสุข และสุขภาพให้ความร่วมมือและให้สังคมทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วม” นายสี จิ้นผิง กล่าวเน้นเช่นนี้ ในที่ประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2020

เมื่อยืนอยู่ ณ จุดที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนนำได้กำหนดนโยบายสําคัญ เกี่ยวกับการเร่งสร้าง “ประเทศให้เข้มแข็งด้านกีฬา” โดยถือประชาชนเป็นกำลังหลักในการพัฒนากิจการกีฬา ถือการตอบสนองความต้องการออกกำลังกายของประชาชน และ ส่งเสริมการพัฒนาทุกด้านของประชาชน เป็นจุดเริ่มต้น และ เป้าหมายของการกีฬา

“แผนห้าปีฉบับที่ 14” และ เป้าหมายการพัฒนาระยะยาว ปี 2035 ของจีน ได้ระบุอย่างชัดเจน ถึงเป้าหมายที่จะบรรลุการสร้างสรรค์ “ประเทศให้เข้มแข็งด้านกีฬา”และ “ประเทศจีนที่มีสุขภาพดี” ภายในปี ค.ศ.2035

ณ สิ้นปี ค.ศ. 2022  ประเทศจีนมีสนามกีฬารวม 4,226,800 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 3,702 ล้านตารางเมตร ประชาชนกว่า 500 ล้าน คน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และ มากกว่า 90 % ของชาวเมือง และ ชนบทผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายแห่งชาติ…

ปัจจุบัน อำเภอและเขต มากกว่า 96 % ในจีนได้รณรงค์วิถีการดำเนินชีวิต เพื่อสุขภาพดีทั้งประเทศ และ ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพมากกว่า 80,000 แห่ง เช่น โรงอาหารเพื่อสุขภาพและทางเดินเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ได้ขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาที่มีการแข่งขันในทุกด้านและสมดุล ได้ยกระดับสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ได้เพิ่มขึ้นเป็น 25.4 %…

จากการส่งเสริมให้ประชาชนปีนเขา เพื่อสุขภาพไปจนถึงส่งเสริม ให้คนทุกเพศทุกวัย ทั่วประเทศ ออกกำลังกาย จากการกำหนดให้การออกกำลังกายเป็นยุทธศาสตร์ชาติ  ไปจนถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ “ประเทศจีนที่มีสุขภาพดี” นายสี จิ้นผิงใส่ใจอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน การยกระดับสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งประเทศ

แปลเรียบเรียง โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ :  ศุกร์  11  สิงหาคม 2566   23:18:59 เข้าชม : 1965798 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

อุตสาหกรรมการขนส่งของจีน บรรลุความก้าวหน้าใหม่ ในความร่วมมือระหว่างประเทศ

ปักกิ่ง, 29 ก.ย. (ซินหัว) — จีน เพิ่มการกระชับควา … …