Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รับตำแหน่ง เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คนใหม่ ตั้งใจแน่วแน่ ร่วมแก้ปัญหา รับฟัง และ ส่งเสริม ปชช. ในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รับตำแหน่ง เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คนใหม่ ตั้งใจแน่วแน่ ร่วมแก้ปัญหา รับฟัง และ ส่งเสริม ปชช. ในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1 second read
0
0
213

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รับตำแหน่ง เลขาฯ ศอ.บต. คนใหม่ อย่างเป็นทางการ เผย พร้อมพัฒนาชายแดนใต้ ดำเนินตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ดูแล รับฟังความต้องการจากทุกภาคส่วน และส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าสักการะศาลหลักเมืองยะลา เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทาง ถึง ศอ.บต. เพื่อดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. คนใหม่อย่างเป็นทางการ หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยทันทีที่เดินทางมาถึง ศอ.บต. พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ได้สักการะศาลพระภูมิ ภายใน ศอ.บต. และพบปะผู้บริหาร ข้าราชการ ศอ.บต. รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงาน และภาคประชาชนในพื้นที่ ที่มาร่วมต้อนรับ โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนถึงนโยบายสำคัญ ที่จะนำมาขับเคลื่อนพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. ว่า หลัก ๆ คือ มีความตั้งใจที่จะดำเนินรอยตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นหัวใจการทำงาน เชื่อมั่นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน สิ่งต่อไป คือ ต้องส่งเสริม สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วม ร่วมกันในการทำงานแก้ไขปัญหา ดูแล รับฟังความต้องการ หาแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส และยากจน ซึ่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่อนข้างมีปัญหา ในเรื่องของความยากจนค่อนข้างมาก การส่งเสริมเรื่องการมีส่วนร่วม และพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ในส่วนของความมั่นคง มองเรื่องความมั่นคงของคนเป็นความมั่นคงที่สำคัญที่สุด ถ้ามั่นคงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ การงาน ครอบครัว มองว่าความสุขในการอยู่ร่วมกัน จะมีความชัดเจน และสมความตั้งใจของทุกคน เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ รวมทั้งประชากรมีความหลากหลาย มีความเหลื่อมล้ำ ทั้งการมีรายได้ การศึกษา ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด ล้วนต้องได้รับความร่วมมือ ถ้าเราได้รับความร่วมมือผ่านการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ปัญหาเหล่านี้ น่าจะคลี่คลายได้ในระดับ ที่เราพอใจ

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ยังได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ภาคประชาชน ที่ได้มาให้การต้อนรับ รู้สึกอบอุ่นมาก ดีใจที่ได้มีโอกาสมาทำงานนี้ ถือว่า ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่สำคัญ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ทุกท่านมีความหวัง และได้มาแสดงออกในวันนี้ เป็นสิ่งที่ต้องระลึกไว้ และนำมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนให้ได้ และไม่มีความกังวล เพราะที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำหลายหน้าที่ คิดว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมา เชื่อมั่น ว่า ไม่น้อยก็มากจะมีประโยชน์กับการทำงานในพื้นที่นี้

ที่มาแหล่งข้อมูล : ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. / ร.ต.ท. มาโนตร สังขพันธ์  /  ร.ต.ต.พลประสิทธิ์ ยอดนพภา  / นายสุวัฒน์ชัย ยอดนพภา  ผู้สื่อข่าว (พิเศษ) นสพ.อาณาจักรนิวส์ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ   อังคาร   14  พฤศจิกายน  2566  08:20:59 เข้าชม : 1673899 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทาน รางวัล การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วย พระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ 35 ณ ห้องกานดาฮอลล์ โรงแรมบียอนด์ กะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันนี้  (9 ธันวาคม 2566)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทร … …