Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต MOU ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อบจ.ภูเก็ต จับมือ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาใน จ.ภูเก็ต

MOU ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อบจ.ภูเก็ต จับมือ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาใน จ.ภูเก็ต

2 second read
0
0
258

นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาในจังหวัดภูเก็ต” เพื่อสร้างและขยายโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือกับทาง อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือการให้โอกาสกับนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และโรงเรียนทั่วไป ที่สามารถเข้ามาสมัครเรียนโดยวิธีพิเศษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการรับนักเรียนกลุ่มนี้ โดยให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ซึ่งมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับหลักสูตรเข้ามาสมัครเรียน โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานทางวิชาการในการคัดเลือก ซึ่งวิธีพิเศษดังกล่าวนี้ เป็นการให้โอกาสกับนักเรียนในพื้นที่มากขึ้น“

สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 4 คณะ 23 หลักสูตร ได้แก่ คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิเทศศึกษา และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

อบจ.ภูเก็ต ดูแล ประชาชน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน  2567  23:56:59 เข้าชม : 1697325 ครั้ง

Comments are closed.

Check Also

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแนวทางการแจ้งเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อาร … …