Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์ แผนนโยบาย การดำเนินงานของรัฐบาลจีน ปี 2024 โฟกัสอะไรบ้าง

บทวิเคราะห์ แผนนโยบาย การดำเนินงานของรัฐบาลจีน ปี 2024 โฟกัสอะไรบ้าง

5 second read
0
0
321

เช้าวันที่ 5 มีนาคม มีพิธีเปิด การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนฯ เกือบ 3,000 คน แบกรับความไว้วางใจ อันยิ่งใหญ่ของประชาชน มาร่วมประชุม ปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประเทศจีน ซึ่งรวมถึงนายสี จิ้นผิง เป็นต้น ร่วมพิธีเปิด นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน รายงานผลการดำเนินงาน ปีที่ผ่านมา และแถลงแผนนโยบายของรัฐบาลจีน ในปีนี้ ต่อที่ประชุม โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลชุดใหม่ของจีน นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ ของรัฐบาลให้สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพิจารณา จึงได้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 11 มีนาคม มีพิธีปิด การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ที่ประชุมมีมติ ผ่านรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนแผนนโยบายของรัฐบาลจีน เรามาทบทวนกัน ว่า รายงานผลการดำเนินงานฯ ฉบับนี้ จุดที่น่าสนใจอะไรบ้าง

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีน ระบุ ว่า ปีที่ผ่านมา เป็นปีแรกของการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของที่ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 เป็นปีแรกที่รัฐบาลชุดนี้ ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอก ที่สลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง และสภาพแวดล้อมภายในประเทศ ที่ภารกิจการปฏิรูป และการพัฒนาอย่างมันคง เผชิญกับความยากลำบาก ที่หนักหนาสาหัส คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่มี นายสี จิ้นผิง เป็นแกนนำได้นำพาประชาชนจีน  ทุกหมู่เหล่าทุกชนเผ่า ทั่วประเทศผนึกกำลังสมัครสมานสามัคคี ต้านแรงกดดันจากภายนอก ขจัดอุปสรรคภายใน ใช้ความพยายามอย่างหนัก การป้องกัน และควบคุมโควิด-19 มีการปรับระดับจนได้รับชัยชนะ ที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด บรรลุเป้าหมายหลักแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างสมบูรณ์ เดินหน้าการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ภาพรวมของสังคมยังคงความมั่นคง การสร้างประเทศสังคมนิยม ให้ทันสมัยในทุกด้าน มีฝีก้าวที่มั่นคง

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีน ระบุ ว่า ปี 2023 ภาพรวมเศรษฐกิจจีนดีขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีมีมากกว่า 126 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 อัตราการเติบโตอยู่ในระดับแนวหน้า ของเขตเศรษฐกิจสำคัญ เมือง และตำบล เพิ่มการจ้างงานใหม่ 12,440,000 คน อัตราการว่างงานในเมือง และตำบล เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ มีความสมดุล

นายหลี่ เฉียง ระบุในรายงาน ว่า ในขณะที่ชื่นชมผลงาน เราได้เห็นความยากลำบาก และความท้าทายที่เผชิญอยู่อย่างชัดเจน เราต้องเผชิญปัญหา และความท้าทายโดยตรง ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ทรยศความคาดหวัง และความไว้วางใจของประชาชน

ปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปีสำคัญที่บรรลุเป้าหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14

สำหรับแผนนโยบายของรัฐบาลจีน ในปีนี้ ได้กำหนดเป้าหมายหลัก ได้แก่ จีดีพีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมือง และตำบลเพิ่มการจ้างงานใหม่มากกว่า 12,000,000 คน อัตราการว่างงานในเมืองและตำบลอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 5.5 ซีพีไอเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 รายได้ของประชาชนเติบโต พร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศรักษาความสมดุลโดยประมาณ การผลิตธัญญาหารมีมากกว่า 1.3 ล้านล้านชั่ง (0.65 ล้านล้านกิโลกรัม) การใช้พลังงานต่อหน่วยจีดีพีลดลงประมาณร้อยละ 2.5 คุณภาพระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนร่างแผนนโยบายของรัฐบาลจีน ในปีนี้ กำหนดขึ้นอย่างไร ? ช่วงเที่ยงของวันที่ 5 มีนาคม สำนักงานสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจีนจัดแถลงข่าว นายหวง โส่วหง ผู้อำนวยการ สำนักงาน วิจัยแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานยกร่างฯเผยว่า คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะรัฐมนตรีจีน ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กับการร่างแผนนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในปีนี้ นายหลี่ เฉียง เป็นประธานการยกร่าง และประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมพิเศษหลายครั้ง เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานจนเสร็จสมบูรณ์

นายหวง โส่วหง เผยว่า ผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างฯ มีกว่า 10,000 คน ซึ่งรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานท้องถิ่นและฝ่ายต่าง ๆ กว่า 4,000 คน ตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินงานฯของรัฐบาลจีน ยังได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยปีนี้ เว็บไซต์รัฐบาลจีน (https://www.gov.cn/) ร่วมกับแพลตฟอร์มสื่อมวลชนออนไลน์ 29 แพลตฟอร์ม เปิดตัวแคมเปญ “คณะรัฐมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอแนะรายงานผลการดำเนินงานของภาครัฐ” จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2024 ได้รับข้อเสนอจากชาวเน็ต มากกว่า 1,600,000 ข้อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในบรรดาชาวเน็ตที่ให้ความคิดเห็น อายุมากที่สุดอยู่ที่ 82 ปี อายุน้อยที่สุดอยู่ที่ 12 ปี เว็บไซต์รัฐบาลจีนได้คัดสรรข้อเสนอที่เป็นตัวแทน 1,150 ข้อ ส่งให้คณะร่างรายงานผลการดำเนินงาน

ในกิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับข้อเสนอจากชาวเน็ต กว่า 40 ประเทศ ซึ่งรวมทั้งนักลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ และแพทย์ ฯลฯ พวกเขาได้เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอว่าด้วยการลงทุนในจีน การทำวีซ่า การเดินทางท่องเที่ยว และซื้อของที่จีน เป็นต้น

กล่าวได้ ว่า รายงานผลการดำเนินงานฯของรัฐบาลจีน ปีนี้ สะท้อนถึงการบูรณาการของจิตใจ และความคิดของพรรคฯ กับประชาชน สะท้อนเสียงทางการเมือง กับความคิดเห็นของประชาชชน อย่างครบถ้วน และยังสะท้อนถึงเจตจำนง ความปรารถนา และข้อเรียกร้องของประชาชนทั่วประเทศจีน ได้อย่างเต็มที่ หลังผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนแล้ว จะมีการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงาน และประชาชนทั่วประเทศ ผนึกกำลังที่เข้มแข็ง เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ที่เสนอไว้อย่างแน่นอน

เขียน โดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  ศุกร์  15  มีนาคม  2567  22:14:59 เข้าชม  1983579 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …