Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ แสนสิริ ผนึกพลัส ชู โรดแมป “Sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

แสนสิริ ผนึกพลัส ชู โรดแมป “Sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

30 second read
0
0
199

แสนสิริ ผนึกพลัส ชู โรดแมป “Sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

  • แสนสิริ ผนึกพลัส พร็อพร็อพเพอร์ตี้ (บริษัทในเครือ) ประกาศเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ นำร่องภูเก็ต หัวหิน และเชียงใหม่ ก่อนขยายความร่วมมือไปสู่จังหวัดต่าง ๆ
  • วางโรดแมป “Sustainable Together”  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และเคียงข้างสังคม ผ่าน 2 แกนหลัก คือ Green Framework และ CSR

นายสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  นอกจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้ว แสนสิริ ยังมีความมุ่งมั่นตามแนวคิด การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่นำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3 ระดับ คือ ภายในองค์กร ความร่วมมือกับพันธมิตร และชุมชนสังคม พร้อมวางโรดแมป “Sustainable Together” ด้วยแผนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อความยั่งยืนไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยแกนการทำงาน 2 ด้านได้แก่ 1. Green Framework การส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นตอนการทำงานหลักของเรา ซึ่งนำมาสู่แนวคิดนวัตกรรมบ้านสีเขียว (Green Living Designed Home) ที่มาจากนวัตกรรมในโรงงานพรีคาสต์ของแสนสิริเอง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ติดตั้งแผงโซล่าร์ และกระบวนการสร้างที่คำนึงถึง การจัดการขยะที่ดี

ให้ผู้บริโภคได้มั่นใจ ว่า ได้บ้านที่ดี แข็งแรง รวมถึงลดผลกระทบต่อโลก ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความหยัดยืนให้กับแสนสิริ ที่ปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ของโลก ยกระดับการพัฒนาโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทย และเป็นรายแรก ที่ทำอย่างครบจบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ต้นน้ำ ไปถึงปลายน้ำ และ 2. การทำ CSR ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดเล็กๆ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรและชุมชนสังคม สร้าง Mindset หัวใจสีเขียว ขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนในสังคมให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

“แสนสิริ และพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และต้องการเป็นผู้นำในการสร้างจุดเปลี่ยน เริ่มต้นที่จุดเล็กจากที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตสีเขียว จึงริเริ่มโครงการ “Sustainable Together” ผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง การบริหารนิติบุคคล ตลอดจนลูกบ้าน ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งจับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายสมัชชา กล่าว

ด้าน นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า พลัสฯ ในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นต้นทางที่สามารถดำเนินกิจกรรม CSR ร่วมกับแสนสิริ อาทิ การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบอย่างบูรณาการ ตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ทั้งในส่วนของพนักงาน และลูกบ้านรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง  มีการขยายการดำเนินการสู่ทุกโครงการที่พลัสฯ บริหาร ปัจจุบันมีมากกว่า 400 โครงการ ที่อยู่ในการดูแล”

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ แสนสิริ และพลัสฯ ได้นำพนักงานจิตอาสา เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย  ร่วมด้วย มูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน ขยายการทำงานในโครงการ Sustainable Together ในกิจกรรม  Beach Sweep ที่ จ.ภูเก็ต โดยมีการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะพื้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ณ  หาดลายัน เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร โดย คุณ Michelle Mouiile  ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน เป็นผู้ให้ความรู้ในการเก็บขยะ  และการแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง กิจกรรมครั้งนี้ ตั้งเป้าลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเล และสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้สมบูรณ์ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ใน จ.ภูเก็ต  โดยหมุนเวียนจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เป็นประจำตลอดทั้งปี กิจกรรมครั้งนี้สามารถเก็บขยะได้รวม 150 กิโลกรัม แยกเป็นประเภทแก้ว 41 กิโลกรัม ขยะพลาสติก 21.3 กิโลกรัม โลหะและอะลูมิเนียม 2.5 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 70 กิโลกรัม และอื่น ๆ  โดยได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองภูเก็ต นำไป Recycle และ Upcycle ต่อไป โดยนอกจากกิจกรรม Beach Sweep ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ต โครงการในพื้นที่อื่นที่พลัสฯดูแล ก็ได้จัดให้มีกิจกรรม Community Sweep และ Waste To Worth เพื่อให้ลูกบ้าน และชุมชนโดยรอบ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ไปด้วยกัน

ตัวแทนจากลูกบ้าน Sansiri Family คุณฉัตรลดา พิสิฎฐนรสีห์  ระบุ ว่า “กิจกรรมนี้ทำให้พื้นที่หาดลายันสะอาดขึ้น ถือว่า ได้ทำสิ่งที่เป็นปรโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก โดยการเริ่มต้นแยกขยะให้ถูกประเภทตั้งแต่ที่คอนโดของตัวเองก่อนและทำได้ทุกวัน เหมือนได้ช่วยแม่บ้าน เจ้าหน้าที่เก็บขยะ และเป็นประโยชน์สำหรับ Recycling Center ในการจัดการขยะต่อไปด้วย”  ด้านคุณ Anastasiia Stepanova กล่าวว่า “การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของภูเก็ต ให้ดีขึ้น และดีใจที่มีองค์กรและบริษัทฯ ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่วนตัวไม่เคยทิ้งขยะลงบนท้องถนนเลย เพราะคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจ และถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ ในครั้งต่อไป ก็ยินดีที่จะเข้าร่วมด้วยแน่นอน  เพราะนอกจากช่วยโลกแล้ว ยังได้ใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนบ้าน อีกด้วย”

ทั้งหมดนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่วางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับทุกชีวิตบนโลก ใบนี้

แสนสิริ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าในพันธกิจสีเขียว โดยมีการปลูกฝัง เรื่องความยั่งยืนให้ทุกคน ในองค์กร ได้เข้าใจ มีการวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว และดำเนินงานตามแผนงาน อย่างเคร่งครัด มีการนำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ มาผสานในการออกแบบโครงการของแสนสิริ ในจังหวัดนั้น ๆ รวมถึงเจตนารมย์อันมุ่งมั่น ในการสานต่อพันธกิจความยั่งยืนไปสู่ชุมชน และสังคมในทุกพื้นที่ อีกด้วย

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  พฤหัสบดี  28  มีนาคม  2567  17:00:00 เข้าชม  1893759  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

 “IMCAS Asia 2024 17th Edition and 12th ITCAM” งานประชุมเวชศาสตร์ความงามระดับโลก ตอกย้ำ ไทยเป็นศูนย์กลางทาง เวชศาสตร์ความงามระดับโลก

กรุงเทพฯ – 25 มิถุนายน 2567 – สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร … …