Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน JW Marriott Phuket Resort & Spa Celebrates 85th birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit By Planting 1,700 Beach Cabbage Seedlings

JW Marriott Phuket Resort & Spa Celebrates 85th birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit By Planting 1,700 Beach Cabbage Seedlings

3 min read
0
0
948

August 10, 2017 – Phuket, Thailand : In celebration of the auspicious occasion of 85th birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit Kitiyakara also known as the National Mother’s day on August 12, 2017. JW Marriott Phuket Resort & Spa, 5-star Phuket beach hotel, in collaboration with Mai Khao Marine Turtle Foundation and its business partners of “Marine Turtle Declaration for Mai Khao”, has arranged hands-on activity “The Beach Cabbage Planting”, to celebrate the Mother’s day and Mother Nature, from August 8 – 11, 2017, at their hotel’s beachfront. Mr. Oriol Montal, General Manager of JW Marriott Phuket Resort & Spa presided over the opening ceremony held in honor of Her Majesty Queen Sirikit’s devotions to the country and joined associates and Sirinat National Park officers to plant the sea flower tree along the Phuket’s Mai Khao beach. In this occasion, One thousand and Seven hundred beach cabbage seedlings planted at the JW Marriott Phuket’s beachfront. “Taking care of the planet is like taking care of our home and community. As part of the declaration on sea turtle nesting site conservation and rehabilitation at Mai Khao Beach that our JW Marriott Phuket Resort & Spa has signed up among 10 hospitality operators, 3 government sectors and Mai Khao Marine Turtle foundation since last March 2015. We all continue to exercise environmental initiative programs, in order to protect and care of Marine Turtle and Mai Khao Community. Furthermore, we are delighted to host some kind of Mother Nature activity to show our appreciation to the Mother of Thailand, Her Majesty Queen Sirikit. This definitely marks a great significant and meaningful to all of us” said Mr. Oriol Montal, General Manager, JW Marriott Phuket Resort & Spa

(Images) Mr. Oriol Montal, General Manager of JW Marriott Phuket Resort & Spa led the management and associates on ‘The Beach Cabbage Planting’ in honor of 85th birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit

(Images) Mr. Olivier Le Quinquis, Director of Room Operations, Marriott Phuket Beach Club joined hundred associates from Mai Khao hoteliers planted beach cabbage seedlings at Mai Khao Beach ////

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร ์ ท แอนด ์ สปา จัดกิจกรรม “โครงการ ปลูกต้นรัก พิทักษ์ ์ หาดไม้ขาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวาระครบรอบ 85 พรรษา

ภูเก็ต ประเทศไทย- 10 สิงหาคม 2560: โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมกับ เครือข่ายภาคีอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นรัก พิทักษ์หาดไม้ขาว ระหว่างวันที่ 8 –11 สิงหาคม ณ บริเวณพื ้นที่หาดไม้ขาวของแต่ละโรงแรม เนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอันเป็ นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็ นวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมนี ้ เป็ นเรื่องน่ายินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ในช่วงบ่ายวันนี ้ ได้เห็นถึงความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของ อาสาสมัครจากหน่วยงานทั ้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงตัวแทนจากโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา หน่วยงานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ เต่าทะเล หาดไม้ขาว ภาคีภาคส่วนธุรกิจโรงแรมในเครือแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล และ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติสิรินาถ มากกว่า 100 ท่าน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยร่วมกันปลูกต้นรักทะเล เป็ นจ านวน ทั ้งสิ ้น 1,700 ต้น ตลอดแนวชายหาดไม้ขาว เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนดังแม่ของแผ่นดิน และเพื่อเป็ นการฟื ้นฟูธรรมชาติให้ยั่งยืน ท าให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ ้น และยังถือเป็ นกิจกรรม ตามแผนแนวทางการปกป้ องดูแลและอนุรักษ์เต่าทะเล ของเครือข่ายภาคีอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ที่ได้ให้ค าปฏิญาณ ร่วมกันไว้ในวันเปิ ดตัวมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว” กล่าวโดย มร. โอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ///

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  11  สิงหาคม  2560  14:34:23  เข้าชม : 58473  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ยกให้เป็น 1 “เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ทาวเวอร์” เมนู ไฮไลท์สุดพิเศษ ติดดาว

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนช … …