Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา จัดงานพิธี ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

จังหวัดสงขลา จัดงานพิธี ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

1 second read
0
0
967

วันนี้ (31 มี.ค.61) จังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาอวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจและประชาชนทั่วไป ถวาย เครื่องราชสักการะ พานพุ่ม ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และ กล่าวคำอาเศียรวาทราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน องค์ที่ 3 แห่งรัตนโกสินทร์ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประชาชนเป็นล้นพ้น ที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ นั้น บ้านเมืองเริ่มปัญหา ด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในยุโรป และ อเมริกา แต่ด้วยปัญหาพระปรีชาญาณอันสุขุมลุกซึ้ง ได้ผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือน ทั้ง ผลประโยชน์ของประเทศ และ สัมพันธ์ไมตรี ระหว่าง กันได้ทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี และ มีการติดต่อค้าขาย กับนานาประเทศ อย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้ามา เป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็ม ที่ ข้าราชการ ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือน เป็นครั้งแรก

ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ด้วยการปรับปรุง ระบบ การเก็บภาษีอากร ทั้ง ภาษีอากรเก่าและใหม่  และ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ที่สร้างมาตั้งแต่ ต้นรัชกาลที่ 1 ซึ่งร่วงโรยลงตามกาลเวลา สำหรับ พระอารามใหม่ที่ทรงสร้าง ซึ่งมีลักษณะศิลปกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอยู่มากกว่า 30 พระอาราม ซึ่งล้วนแต่งดงามวิจิตร เป็นศรีสง่าแก่พระนคร ทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก อันเป็นหัวใจของการศึกษาพระธรรมบท กำหนดให้พระเปรียญ นักธรรมสอบ เพื่อส่งเสริมให้มีพระเถระ ที่ทรงวุฒิที่สูงประดับอาภรณ์แห่งพระบวรพุทธศาสนา ปรากฏว่า พระศาสนารุ่งโรจน์แพร่ขยายไปสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา ในประเทศศรีลังกา ด้วย ทรงเล็งเห็น ว่า การศึกษาเป็นความเจริญของบ้านเมือง และ ประชาชน ///

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว / จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  1  เมษายน  2561  09:53:29  เข้าชม : 1319261 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และ คณะนักศึกษาปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” จ.ราชบุรี

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า ก … …