Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา เปิดการจัดการแข่งขันจักรยาน ทางไกล TOUR DEEP SOUTH THAILAND 2018 ระดับ 5 จังหวัด (Travel) เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา เปิดการจัดการแข่งขันจักรยาน ทางไกล TOUR DEEP SOUTH THAILAND 2018 ระดับ 5 จังหวัด (Travel) เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว

13 second read
0
0
807

จังหวัดสงขลา เปิดการจัดการแข่งขันจักรยาน ทางไกล TOUR DEEP SOUTH THAILAND 2018 ระดับ 5 จังหวัด (Travel) เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว และ ยกระดับมาตรฐาน กิจกรรมท่องเที่ยว รูปแบบใหม่

วันนี้ (26 เม.ย. 61) ที่บริเวณสระบัวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล (Tour Deep South Thailand 2018)ระดับ 5 จังหวัด (Travel) สนามที่ 3 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

การจัดการแข่งขันจักรยาน ทางไกล (Tour Deep South Thailand 2018) ระดับ 5 จังหวัด เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการท่องเที่ยวเชิงสํารวจ และ ผจญภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานราชการ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้จิตกีฬาจักรยาน ในการพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและความสามัคคีในหมู่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการแข่งขันจักรยาน ทางไกล ระดับจังหวัด Travel ระยะทางการแข่งขันประมาณ 80 กิโลเมตร เส้นทางแข่งขันผ่านสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด และ ประเภทการแข่งขันจักรยาน ทางไกลระดับ 5 จังหวัด (Racing) 6 Stage โดยเส้นทางต่อเนื่องผ่านทาง 5 จังหวัด ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดการแข่งขันประเภทจักรยานทางไกลระดับ 5 จังหวัด เส้นทางจากสงขลา-สตูล แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นคือรุ่นทั่วไปชายและรุ่นทั่วไปหญิง โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สำหรับ ลำดับที่ 1 ของทุกรุ่น จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ลำดับที่ 2  ได้รับ 2,500 บาท ลำดับที่ 3  ได้รับ 2,000 บาท ลำดับที่ 4  ได้รับ 1,500 บาทและ ลำดับที่ 5  ได้รับ 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเชิงบูรณาการขับเคลื่อน 15 วาระสงขลา ในเรื่องวาระสงขลา เมืองกีฬา;ชุมชนสุขภาวะ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกิจกรรมนี้จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน และ ส่งเสริมกิจกรรมของรักสุขภาพ และ การออกกำลังกายภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเดินเส้นทางจักรยานผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา จะช่วยถ่ายทอดบรรยากาศท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว และ บุคคลภายนอกและสัมผัสถึงความสวยงาม และ เกิดความประทับใจอันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยว ได้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลาอีกครั้ง นอกจากนี้จะช่วยสะท้อนภาพให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตของชาวสงขลา ที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ด้วยความรักความเข้าใจ มีความเอื้ออาทร และ มีความสงบสุข ///

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว     ประชา โชคผ่อง/ภาพ

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  26  เมษายน  2561  18:39:58  เข้าชม : 1562761  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ยกให้เป็น 1 “เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ทาวเวอร์” เมนู ไฮไลท์สุดพิเศษ ติดดาว

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนช … …