Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบจ. สงขลา จัดกิจกรรม การจัดการของเสียอันตรายชุมชน เพื่อร่วมรณรงค์ “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบจ. สงขลา จัดกิจกรรม การจัดการของเสียอันตรายชุมชน เพื่อร่วมรณรงค์ “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

2 second read
0
0
847

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบจ. สงขลา จัดกิจกรรม การจัดการของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดสงขลา ตามนโยบายจังหวัด สะอาด ประจำปี 2561 เพื่อกำจัดขยะ มูลฝอย และ ขยะปนเปื้อนที่เป็นอันตราย อย่างถูกวิธี

วันนี้ (5 มิ.ย. 61) ที่ บริเวณด้านหน้า อาคาร ศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา” ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายจรงค์ มะสัน ผู้แทน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 สงขลา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรม ในครั้งนี้

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาล และ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแผนในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2559-2564 ด้วยจังหวัดสงขลาได้จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “สงขลาสะอาด” ประจำปี 2561 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะได้แก่ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง , กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพและปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้หลัก 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่และหลักการประชารัฐ โดยมี เป้าหมายการจัดการของเสียอันตรายชุมชน คือ การจัดตั้งจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนในทุกชุมชนอย่างน้อยชุมชนและ 1 แห่ง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลัก วิชาการ

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับแนวนโยบายในการดำเนินการ ตามแผนแม่บทการบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดสงขลา ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 โดยรวบรวมขยะอันตรายจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ ภายในจังหวัดสงขลา ไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ที่ จังหวัดสมุทรปราการ ////

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว   ประชา โชคผ่อง/ภาพ

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  5  มิถุนายน  2561  20:04:12  เข้าชม : 1291872  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …