Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุน การศึกษาแก่เด็กออทิสติก และ เด็กพิการ ในจังหวัดสงขลา จำนวน 143 ทุน รวมเงิน 715,000 บาท

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุน การศึกษาแก่เด็กออทิสติก และ เด็กพิการ ในจังหวัดสงขลา จำนวน 143 ทุน รวมเงิน 715,000 บาท

1 second read
0
0
682

วันนี้ (14 ธ.ค. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิร์ด พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์เด็กออทิสติก และ เด็กพิการ ทุกประเภท ที่มีความพิการรุนแรง ยากจน และ ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับทุน จำนวน 143 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 บาท โดยผู้ปกครองเด็กออทิสติก และ เด็กพิการ ในพื้นที่ได้เข้ารับประทานทุน ต่อหน้า พระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขอให้มีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติก และ เด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากไร้ทางสังคมและได้ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือ บุคคลออทิสติก สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และ เท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็กออทิสติก และ เด็กพิการ

ด้าน นางสาวศศิธร หมะโส๊ะ ผู้ปกครองของเด็กหญิงแวฮารีซ่า เหมเภอ หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีต่อเด็ก และ เยาวชนผู้พิการ ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนผู้พิการเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคม ได้อย่างมีความสุข และ จะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน

ศิริลักษณ์ แค้วคลาด /ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 15 ธันวาคม 2561 14:09:28 เข้าชม : 1875690 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ยกให้เป็น 1 “เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ทาวเวอร์” เมนู ไฮไลท์สุดพิเศษ ติดดาว

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนช … …