Home เศรษฐกิจ ปตท. หนุนเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนด้อยโอกาส สานต่อ โครงการประชารัฐ

ปตท. หนุนเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนด้อยโอกาส สานต่อ โครงการประชารัฐ

5 second read
0
0
655

วันนี้  (26  มิถุนายน 2562)  – พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี  ส่งมอบ  “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส  ประจำปี 2561” ณ  โรงเรียนบ้านวังแสง  จ.ขอนแก่น  เพื่อสานต่อโครงการประชารัฐ ร่วมกับ นายประสงค์  อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์ และ บริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายเข็มพร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังแสง  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียน  ให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ  อาทิ การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  การจัดการด้านโภชนาการ  ที่ดี  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย การยกระดับทางวิชาการ  ด้วยการพัฒนาระบบอิเล็ค  ทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา รวมทั้ง  มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อม และ บรรยากาศที่ดี  ต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน  ซึ่งมีโรงเรียนเป้าหมายในการพัฒนาระดับหมู่บ้าน หรือ ตำบล  ที่อยู่ในระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ทั่วประเทศ

นายประสงค์  อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์ และ บริหารการลงทุน   ปตท. กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯ ว่า  “ปตท. ได้ส่งเสริมงานด้านการศึกษามาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม  (People) ที่ต้องการให้คน    และ สังคมมีคุณภาพที่ดี ดังนั้น จึงให้ความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ การเพิ่มทักษะ รวมถึง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และ สังคม โดย ปตท. ให้การสนับสนุนโครงการฯ ในปี 2559  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว อ.ปะทิว จ.ชุมพร และโรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ในปี 2560 ในโอกาสนี้  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และหน่วยงานต่าง  ๆ  ยังได้มอบหนังสือพระบรมราโชวาท อุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา  เสื้อยืด  นมกล่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านวังแสง อีกด้วย

นอกจากนี้  ปตท.  ยังได้มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง  การมอบทุนการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนในโครงการ PTT Group’s School Model   รวมถึงการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ การศึกษาให้กับชุมชน และ สังคม  เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ สร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งแก่เยาวชนของประเทศ ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ   อย่างยั่งยืน  ต่อไป ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 27  มิถุนายน  2562  18:52:18  เข้าชม : 1869490  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In เศรษฐกิจ
Comments are closed.

Check Also

ผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (21 พ.ค.65) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระ … …