Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน สพฉ. เผยผลสำรวจปี 62 ประชาชนรับรู้ และ พอใจบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มขึ้น ชี้แจงกรณีไม่ผ่านประเมิน ปปช. เกิดจากปัญหาเว็บไซต์ขัดข้อง

สพฉ. เผยผลสำรวจปี 62 ประชาชนรับรู้ และ พอใจบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มขึ้น ชี้แจงกรณีไม่ผ่านประเมิน ปปช. เกิดจากปัญหาเว็บไซต์ขัดข้อง

8 second read
0
0
443

เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยผลการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่ง สพฉ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำการสำรวจในปี 2562 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการทั่วประเทศ พบว่า ความพึงพอในเรื่องการรับแจ้งเหตุ อยู่ที่ร้อยละ 87.24 ความพึงพอใจที่จุดเกิดเหตุ และ บนรถพยาบาล อยู่ที่ร้อยละ 89.24 และ ความพึงพอใจการบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน อยู่ที่ร้อยละ 84.40 โดยเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยรวมด้านความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 86.96 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.32 นอกจากนี้ยังได้ทำการสำรวจการรับรู้ และ เข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่องสิทธิ ในการรับบริการ และ การขอความช่วยเหลือ ร้อยละ 63.82 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.13 ความรู้ในการปฐมพยาบาล ร้อยละ 63.89 เพิ่มขึ้น 6.34 และ ความเข้าใจในการใช้สิทธิ UCEP ที่ร้อยละ 71.11 เพิ่มขึ้น 3.78 ทั้งนี้ พบว่า ประชาชนมีการรับรู้การประชาสัมพันธ์จากป้ายโฆษณา มากที่สุด ถึง ร้อยละ 61.08 จากสื่อทั้งหมด

เลขาธิการ สพฉ.กล่าวว่า จากผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของ สพฉ. ในปีที่ผ่านมา ไม่ว่า จะเป็นการกำหนดมาตรฐานการอบรมผู้ปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมมีหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถ ให้ผู้ปฏิบัติการในด้านต่างๆ เช่น การอบรมแพทย์อำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ในศูนย์รับแจ้งเหตุ หลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล มีการใช้แบบประเมินคุณภาพของหน่วยปฏิบัติการที่เรียกว่า TEMSA และ การเร่งให้ความรู้กับประชาชน ในการปฏิบัติเมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน สพฉ. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ เครือข่ายจิตอาสาจัดทำสื่อ และ ฝึกอบรมประชาชน ในการทำ CPR การใช้เครื่อง AED ซึ่งจากผลงานเหล่านี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้รับรางวัล ในด้านผลการดำเนินงาน ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทการพัฒนาบริการ ในโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” จาก กพร. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และ รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง ในการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ และ ผ่านการประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015

“ทั้งนี้ จากกรณีที่มีรายงานว่า สพฉ.ไม่ผ่านผลการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ปปช. โดยได้ระดับ F นั้น เลขาธิการ สพฉ.กล่าวว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการส่งข้อมูล ให้ผู้ตรวจประเมิน เนื่องจากในช่วงที่มีการตรวจประเมินนั้น สพฉ.ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบัน ทำให้ผู้ตรวจประเมินไม่สามารถเข้าไปดูรายงานต่าง ๆ ของสถาบันจากลิ้งค์อันเดิมได้ และ ประเมินให้เป็นศูนย์คะแนน ส่งผลต่อคะแนนโดยรวมของการประเมิน ซึ่งประเด็นนี้จะได้มีการชี้แจงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินทราบต่อไป โดยขอยืนยันว่าประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเอกสารรายงานต่าง ๆ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ที่ www.niems.go.th ” เลขาธิการ สพฉ. กล่าว ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 24 ตุลาคม 2562 19:26:33 เข้าชม : 1852798 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …