Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เข้าร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียน บวกสาม ครั้งที่ 22 ส่งไม้ต่อ เวียดนาม ปี 2563

นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เข้าร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียน บวกสาม ครั้งที่ 22 ส่งไม้ต่อ เวียดนาม ปี 2563

5 second read
0
0
826

ตอนเช้า วันที่ 4 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครั้งที่ 22 (10 + 3) ที่กรุงเทพมหานคร โดย มีผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมด้วย นายมุน แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ และนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุม

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า ความร่วมมือ 10+3 นั้นเกิดขึ้นเพื่อรับมือวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในเอเซีย ได้สร้างคุณูปการในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเซีย และ ทั่วโลก ปัจจุบัน สถานการณ์ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ สลับซับซ้อน เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ลัทธิกีดกันทางการค้านับวันมีมากขึ้น นำมาซึ่งความเสี่ยง และ ความท้าทายใหม่ ๆ ต่อการพัฒนาของประเทศเอเชียตะวันออก ประเทศ 10+3 มีหน้าที่เสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือ ร่วมกันรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทาย เสริมสร้างพลังใหม่ๆเพื่อให้เศรษฐกิจในภูมิภาค และ ทั่วโลก สามารถเติบโตอย่างมั่นคง

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า เราควรค้นหาศักยภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (10+3) ให้มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ประการแรก ยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้สูงยิ่งขึ้น ด้วยความพยายามร่วมกันของ 15 ประเทศภาคีสมาชิกของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP)ซึ่งได้เสร็จสิ้นการเจรจาทางด้านเอกสารทั้งหมด และ การเจรจาเกี่ยวกับมาตรฐานการเข้าร่วมตลาด ถือเป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด สมาชิกมีความหลากหลายมากที่สุด และ มีศักยภาพการพัฒนามากที่สุดของโลก ย่อมจะส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างทรงพลัง ปกป้องการค้าเสรี เพิ่มพูนความเชื่อมั่นของตลาด บนพื้นฐานดังกล่าว เรายินดีเร่งกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรีจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในด้านการสร้างประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก

ประการที่สอง สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค ฝ่ายจีนสนับสนุน “แถลงการณ์ว่าด้วยข้อริเริ่มเกี่ยวกับการเชื่อมโยงซึ่งกันและ” เชื่อมโยมข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”กับข้อริเริ่มเกี่ยวกับการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในภูมิภาคเข้าด้วยกัน

ประการที่สาม เสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาค ทุกฝ่ายควรปฎิบัติตามมติเอกสารวิสัยทัศน์ “ทิศทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการเงินการคลัง 10 + 3” แสวงหาโครงสร้างที่สามารถกำกับดูแลเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยดีผ่านความร่วมมือทางด้านการเงินการคลัง ตอบสนองความต้องการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ประการที่สี่ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี 2030 แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนากับทุกฝ่ายผ่าน “ข้อริเริ่มความร่วมมือว่าด้วยการขจัดความยากจนในเอเชียตะวันออก” นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยินดีที่จะช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนาในภูมิภาคผ่านความร่วมมือกรอบลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และกรอบความร่วมมือเขตการเติบโตจีนและภาคตะวันออกอาเซียน ตลอดจนกลไกความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเชิงภูมิภาค ฝ่ายจีนสนับสนุนการจัดตั้งกลไกการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ โดยฝ่ายจีนจะรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในปีหน้า

ประการที่ห้า ดำเนินการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง บริหารกองทุนความร่วมมือ10+3 ให้เหมาะสม ดำเนินโครงการความร่วมมือประชานิยมให้มากยิ่งขึ้น โดยโครงการเครือข่ายเมืองวัฒนธรรม 10+3 ได้เริ่มขึ้นแล้วในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายจีนยินดีที่จะเปิดตัวเว็บไซต์ความร่วมมือ10+3 และจะจัดงานสัมมนาความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชน 10+3 ฟอรั่มนยุววิทยาศาตร์ 10+3 และกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดและความเข้าใจซึ่งกันและกันในหมู่ประชาชน

บรรดาผู้นำที่ร่วมประชุมต่างได้แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จ ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมในระดับภูมิภาค ตามโครงการความร่วมมือ 10 + 3 ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ ชื่นชมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP)ได้ผลสำเร็จที่สำคัญ มีความมุ่งมั่นที่จะลงนามข้อตกลงนี้ในปี2020 และ จะส่งเสริมการค้า และ การลงทุนอย่างเสรี ในภูมิภาค แสดงความยินดีต้อนรับต่อแถลงการณ์ว่าด้วยการเชื่อมโยงซึ่งกัน และ กัน 10+3 ส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูง ผู้นำทั้งหลาย ยังแสดงว่า เมื่อเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตชะลอตัวลง ประเทศ 10+3 ควรแสดงบทบาทเป็นผู้นำ เสริมสร้างความร่วมมือให้เข้มแข็ง ร่วมกันรับมือความท้าทาย อุทิศกำลังเพื่อความสงบสุข และ ความรุ่งเรืองของภูมิภาค ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ผู้นำอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ว่าด้วย การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2562 14:20:39 เข้าชม : 1859872 ครั้ง

ภาพข่าว : นสพ.ไชน่า ซินหัวนิวส์ MOU นสพ.อาณาจักรนิวส์ สนับสนุน จาก เว็บไซด์ข่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …