Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเรียนเชิญ สื่อมวลชน ร่วมทำข่าว การประชุมการดําเนินงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้ หัวข้อ “ ประเทศอยู่รอด จิตอาสาปลอดภัย คนไทยไม่ติดเชื้อ”

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเรียนเชิญ สื่อมวลชน ร่วมทำข่าว การประชุมการดําเนินงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้ หัวข้อ “ ประเทศอยู่รอด จิตอาสาปลอดภัย คนไทยไม่ติดเชื้อ”

12 second read
0
0
715

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าว การประชุมการดําเนินงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ หัวข้อ ประเทศอยู่รอด จิตอาสา ปลอดภัย คนไทย ไม่ติดเชื้อขององค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในวันอาทิตย์ที่  26 เมษายน 2563  ณ  มูลนิธิร่วมกตัญญู ตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 09.45 น.-12.10 น.

ตามที่มีเหตุการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก นับตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา จนถึง ปัจจุบัน ปัจจุบัน ประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ 2,826 คน เสียชีวิต 49 คนกระจายไปใน 68 จังหวัด ซึ่งแตกต่างจากการคาดการณ์แนวโน้มของโรค โดยวิธีการทางสถิติ ที่เชื่อว่า ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 300,000 คน ในเดือนมิถุนายน 2563  ซึ่งจากสถานการณ์ของโรคดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ออกปฏิบัติงานนำส่งผู้ป่วยเป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ซึ่งเป็นทีมที่มีความรู้ทักษะ ในการป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างดี ซึ่งทั่วประเทศมีจำนวนประมาณ 2,000 ชุด เท่านั้น

แต่จากการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านมา การออกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน สังกัดมูลนิธิเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีสัดส่วนของการออกเหตุมากกว่า ร้อยละ 60 ของการออกเหตุทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบัน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในสังกัดมูลนิธิ ยังคงต้องออกปฏิบัติงานตามปกติทั้งในการรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บอื่น ๆ ที่ไม่ทราบว่า ติดเชื้อ COVID-19 นำส่งโรงพยาบาล หรือ เก็บร่างผู้เสียชีวิต ให้แก่ญาติทั้งติดเชื้อ และ ไม่ติดเชื้อ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงมาก ที่จะติดเชื้อโรคที่ก่อโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย จึงได้มีการจัดตั้งทีม SCOT รวมทั้ง เสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ เพื่อเป็นทีมสำรองให้แก่ชุดปฏิบัติการระดับสูง ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และสพฉ.จึงได้เตรียมจัดการประชุมการดําเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้ หัวข้อ “ ประเทศอยู่รอดจิตอาสาปลอดภัย คนไทยไม่ติดเชื้อ” ขององค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ขึ้นในวันอาทิตย์ที่  26 เมษายน 2563   ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู ตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 09.45-12.10 น. นี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ในวัน และ เวลา ดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีรายละเอียดกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

  • พบกับ การกล่าวเปิดงาน โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
  • กล่าวรายงานการจัดงาน โดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการการติดเชื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน แก่ตัวแทนมูลนิธิ 24  มูลนิธิ พร้อมให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • พบกับ การสาธิตการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินจากมูลนิธิร่วมกตัญญู
  • ประธาน คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมปล่อยขบวนรถส่งมอบอุปกรณ์ การป้องกันการติดเชื้อให้กับมูลนิธิทั่วประเทศ

ตอบรับการเข้าร่วมงาน และ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม คุณสุดารัตน์ นิราพาธ  โทร  089-019-1669

คุณนฤมล จันวาสน์ โทร 094-929-8654 : คุณการันต์ ศรีวัมนบูรพา 089-989-1669

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  25  เมษายน  2563  07:39:52  เข้าชม : 1594875  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และ คณะนักศึกษาปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” จ.ราชบุรี

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า ก … …