Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน “จังซีลอน” พร้อมเปิดให้บริการ 17 พ.ค. นี้ ยกระดับคุมเข้ม 7 มาตรการหลัก “Shop safely with Jungceylon” สร้างมาตรฐานใหม่ ช้อปปิ้งอย่างปลอดภัยขั้นสูงสุด

“จังซีลอน” พร้อมเปิดให้บริการ 17 พ.ค. นี้ ยกระดับคุมเข้ม 7 มาตรการหลัก “Shop safely with Jungceylon” สร้างมาตรฐานใหม่ ช้อปปิ้งอย่างปลอดภัยขั้นสูงสุด

22 second read
0
0
696

นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เผยว่า จากผลกระทบวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลทำให้ทางศูนย์การค้าฯ ต้องปิดให้บริการร้านค้าที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้เปิดชั่วคราวตามคำสั่งของภาครัฐ ซึ่งในขณะนี้สถานกาณ์ดังกล่าว ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดภูเก็ต เอง ต่างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ศูนย์การค้าจังซีลอนมิได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังติดตาม และ รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดทำ Big Cleaning และ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับมาตรฐานสุขอนามัยทั่วทั้งศูนย์การค้า พร้อมทั้งได้เตรียมแผนรับมือเสริมความปลอดภัยขั้นสูงสุดในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมกลับมาเปิดให้บริการได้อย่างทันที เมื่อได้รับการปลดล็อคจากทางภาครัฐ โดยได้ยกระดับคุมเข้มมาตรการใหม่ ภายใต้แนวคิด Shop Safely with Jungceylon” ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างมาตรฐานใหม่ ของการช้อปปิ้งอย่างปลอดภัยด้วย 7 มาตรการหลัก ได้แก่

  • มาตรการ “No Mask-No Entry” พนักงาน และ ลูกค้าทุกคน จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ
  • มาตรการ “Health Screening” การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน และ ลูกค้า ทุกคน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่และการเข้าใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรอง และ หากพนักงาน หรือ ลูกค้าท่านใด มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ทางศูนย์การค้าฯ จะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน หรือ เข้าใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ โดยเด็ดขาด
  • มาตรการ “Self-Sanitizer” การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้บริการลูกค้าทุกทางเข้าศูนย์การค้าฯ และ ภายในศูนย์การค้าอย่างทั่วถึง นอกจากนั้น ร้านค้าทุกร้าน จะต้องจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้บริการลูกค้าทุกร้านเช่นกัน และ พนักงานทุกคนจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนการให้บริการ และ สำหรับ พนักงานที่ต้องให้บริการใกล้ชิด ลูกค้าจะต้องสวมใส่หน้ากาก Face Shield และ ถุงมือขณะให้บริการทุกครั้ง
  • มาตรการ “Extra Cleaning” จัดทำ Big Cleaning และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายใน และ ภายนอกศูนย์การค้าฯ ทุกเดือน, ทำความสะอาดสถานที่ จุดสัมผัส และ อุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์การค้าฯด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที, ทำความสะอาดบัตรจอดรถ และ บัตรศูนย์อาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกใบก่อนใช้งานทุกครั้ง , ทำความสะอาดภายในห้องน้ำและสุขภัณฑ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง, จัดเตรียมน้ำยาล้างมือ และกระดาษชำระให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และ พนักงานทำความสะอาดทุกคน จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย สวมใส่ถุงมือยาง และ จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด และ อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ให้พร้อมระหว่างการปฏิบัติงานทุกครั้ง
  • มาตรการ “Social Distancing” กำหนดการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ของทุกจุดเสี่ยงภายในศูนย์การค้าฯ ด้วยการทำสัญลักษณ์ หรือตีตารางกำหนดระยะห่าง อาทิ บริเวณทางเข้าศูนย์การค้าฯ, การใช้บันไดเลื่อน, บริเวณในลิฟท์, การเข้าใช้ห้องน้ำ, จุดรอใช้บริการหรือซื้อสินค้า และจุดชำระเงิน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดช่องทางเข้า และ ออกศูนย์การค้าฯ คนละประตู เพื่อลดการแออัด และ สำหรับ ร้านอาหาร จัดที่นั่งเว้นระยะห่างสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่พักรอให้มีระยะห่างไม่ต่ำว่า 1.5 เมตร เช่นกัน
  • มาตรการ “Communications” การให้ความรู้และคำแนะนำ สำหรับ มาตรการด้านสุขอนามัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ พนักงาน, พนักงานร้านค้าและลูกค้า ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ และ ระบบออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำสัญลักษณ์สำหรับจุดให้บริการ เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น สัญลักษณ์เว้นระยะห่าง เป็นต้น
  • มาตรการด้านสุขอนามัยของพนักงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้แก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากาก Face Shield และ ถุงมือยาง เป็นต้น การจัดสถานที่ทำงาน ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, การจัดสถานที่นั่งรอของผู้มาติดต่อ ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร, จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พร้อมจัดทำบันทึกประวัติการเดินทางของพนักงาน หากมีอาการไข้ ไอจาม มีน้ำมูก ขอให้พนักงานหยุดการปฏิบัติงานทันที และ ให้รีบไปพบแพทย์ ขอให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทาง ไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ พื้นที่เสี่ยง หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน และ  หากสมาชิกในครอบครัว มีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ พื้นที่เสี่ยง ขอให้รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อเฝ้าระวัง

นอกจากนั้นแล้ว ศูนย์การค้าฯ ยังได้ปรับแผนงานการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะงดการจัดกิจกรรมทุกประเภท ที่เป็นการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก พร้อมทั้งปรับเวลาเปิด-ปิดการให้บริการของศูนย์การค้าฯ เป็นเวลา 11.00 น.- 20.00 น. และ ยังคงปิดให้บริการในส่วนของบางพื้นที่ ตามที่ภาครัฐกำหนด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภัย และ สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานร้านค้า และลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ โดยเชื่อมั่นว่า ด้วยมาตรการที่รัดกุม และ การเตรียมความพร้อมในทุกด้าน อย่างเต็มกำลังนี้ จะสามารถเอาชนะจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ไปได้อย่างแน่นอน”  นายประวิช กล่าว

__________________________________________

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  16 พฤษภาคม  2563   23:18:59  เข้าชม : 1985734  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประเพณีสวดกลางบ้าน พร้อมพบปะประชาชน ณ ชุมชนสวนหลวงเจ้าฟ้า 3 ต.วิชิต

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริ … …