Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563

1 second read
0
0
620

วันนี้ (3 ก.ค.63) ที่ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และ เข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พุทธศักราช 2563 โดยมี ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน เข้าร่วม

เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ เทศกาลเข้าพรรษา เป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไปเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 18 วัด ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พุทธศักราช 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไปเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สมารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับ เทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน ที่ถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 18 วัด ได้แก่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง วัดดอนรัก วัดแหลมทราย วัดแจ้ง วัดสระเกษ วัดหัวป้อมใน วัดยางทอง วัดเลียบ วัดดอนแย้ วัดเพชรมงคล วัดไทรงาม วัดโรงวาส วัดตีนเมรุศรีสุดาราม วัดหัวป้อมนอก วัดศาลาหัวยาง และ วัดอุทัยธาราม ///

ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ
ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  4 กรกฎาคม  2563  13:36:59  เข้าชม : 1798468  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผ … …