Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน รับโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ภายในงาน Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน รับโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ภายในงาน Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน

5 second read
0
0
881

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน รับโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ภายในงาน Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน

นฑา กิตติอักษร (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 สำหรับโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน โดย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภายในงาน Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน ณ ห้องวิภาวดี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอด เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

รายชื่อเริ่มจากด้านซ้าย
– ณัฐพล ลัคนลาวัณย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
– นฑา กิตติอักษร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
– ชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไป ภาคพื้นที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส ริสอร์ท จอมเทียน
– ดวงใจ คูหา ผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนปฎิบัติการ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มารีส รีสอร์ท จอมเทียน

ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ การส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยดำเนินโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ได้ดำเนินการสิ้นสุดโครงการระยะที่ 1 เกิดรูปธรรมความสำเร็จจากองค์กรธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 510 องค์กร มีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่ร่วมสร้างคนดีสู่สังคม ด้วยความพอเพียง, วินัย, สุจริต และ จิตอาสา รวมถึง การถอดองค์ความรู้ทั้งหมด 50 องค์กร ซึ่งทำให้เกิดโมเดลกระบวนการพัฒนาองค์กรธุรกิจคุณธรรมและมีเครือข่ายธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนงาน ที่ควรค่าแก่การยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เผยแพร่ขยายผลสื่อสารต่อสาธารณะ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ ได้ร่วมมืกกับหน่วยงานองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน และมูลนิธิหัวใจอาสา จัดงาน “ธุรกิจคุณธรรมนำไทย สู่ความยั่งยืน” โดยมี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหาร และ พนักงานองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ และ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เกือบ 300 ท่าน ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  19 สิงหาคม 2563  13:29:58  เข้าชม : 1594638  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประเพณีสวดกลางบ้าน พร้อมพบปะประชาชน ณ ชุมชนสวนหลวงเจ้าฟ้า 3 ต.วิชิต

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2565) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริ … …