Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน เปิดโมเดล ศูนย์ EOC แห่งแรก ในไทย รพ.รามาธิบดี ดึงเทคโนโลยีช่วยชีวิต ผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยระบบใหม่

เปิดโมเดล ศูนย์ EOC แห่งแรก ในไทย รพ.รามาธิบดี ดึงเทคโนโลยีช่วยชีวิต ผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยระบบใหม่

16 second read
0
0
913

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์ EOC) แห่งแรกในประเทศ ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ โดยเฉพาะ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด แถลงความร่วมมือ การจัดตั้งหน่วยอำนวยการ และ ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ศูนย์ EOC (Emergency Medical Operation Center) แห่งแรก ในประเทศไทย พร้อมสาธิตการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยระบบใหม่ ที่ดึงเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต


ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ระบบการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในปัจจุบัน มีความรวดเร็ว และ มีคุณภาพมากขึ้นกว่าในอดีต มาก ทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยสามารถทำได้หลากหลาย และ รวดเร็ว และ ยิ่งหากมีการ จัดตั้งศูนย์ EOC ขึ้นมา ก็จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สำคัญในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถให้ญาติหรือผู้ใกล้ชิดแจ้งเหตุเข้ามา เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว จากนั้น ระบบจะทำการเชื่อมต่อ และสื่อสารไปยังศูนย์บัญชาการกลาง รวบรวมข้อมูลประมวลในการรักษา และ นำส่งมายังโรงพยาบาลได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการเตรียมการของแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาล และ ระบบนี้ จะมีการติดตั้งอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉินทุกคันในโรงพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายถึง ศูนย์ EOC เพิ่มเติมว่า จะเป็นหน่วยอำนวยการที่ทำหน้าที่ในการสั่งการ และ ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งขึ้นมา เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการปฏิบัติการ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพสูง รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ให้ได้ตามมาตรฐานสากล

เราได้ดึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล มารวมไว้ใน ศูนย์ EOC ประกอบไปด้วยระบบสื่อสารการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารบนรถพยาบาลฉุกเฉิน (ambulance) ที่มีคุณภาพ และ ทันสมัย เทียบเท่าในระดับสากล โดยใช้ระบบอิเล็กโทรนิกส์ในการบันทึกข้อมูล การปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพและทันสมัยสูงสุด เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ และ สั่งการในการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ที่มีความพร้อม มีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนงานใน 3 ด้าน ได้แก่ งานด้านการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน , ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทาง ซึ่งเป็นระบบที่ได้ทำการแจ้งจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และ ที่สำคัญ ศูนย์ EOC ยังถือเป็นหน่วยปฏิบัติการ ที่จะใช้ฝึกอบรม แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง บุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือ Paramedic แพทย์ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะ และ ยังช่วยพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด สาขาวิชาการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ภายในอีก 2 ปี เพื่อพัฒนาการเก็บข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานสากล ต่อยอดผลงานไปสู่การทำงานวิจัย ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ในอนาคตด้วย ซึ่งหน่วยอำนวยการ และ ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กำลังอยู่ในระหว่างการจัดสร้างขึ้นที่ ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้าน นายกิจกมน ไมตรี ตัวแทนของบริษัท เทลี่ 360 จำกัด บอกว่า ที่ผ่านมาเราพยายามคิดค้นเทคโนโลยีโดยคนไทย เพื่อคนไทย นำมาปรับใช้ในการพัฒนาวงการการแททย์ฉุกเฉินตลอด โดยเริ่มมาจากแนวคิดที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะช่วยโรงพยาบาลต่างๆ แก้ปัญหา การขาดแคลนบุคลากรด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้ เพราะเรายังไม่สามารถผลิตบุคลากรเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอ และ ทำอย่างไรให้คนไทยเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มากที่สุด หรือ ในทางกลับกัน คือทำอย่างไรให้แพทย์ 1 คนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากที่สุด เราจึงเริ่มพัฒนาระบบการบริหารจัดการรถพยาบาล แบบรวมศูนย์ หรือ AOC ขึ้นมา ตั้งแต่ปี 2559 คือระบบ ที่แพทย์สามารถให้คำแนะนำการรักษากับเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาล ได้จากศูนย์สั่งการที่โรงพยาบาล ผ่านระบบการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบต่อเนื่อง (real time) ทำให้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน และ ยังเป็นระบบที่สามารถจัดสรร รถฉุกเฉินที่เหมาะสมและใกล้ที่สุดไปรับผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

โดย ครั้งนี้ ก็ถือเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่ง เพราะมีการยกระดับจากศูนย์ AOC หรือ Ambulance Operation Center ไปสู่ ศูนย์ EOC ซึ่งต้องบอกว่าที่นี่คือที่แรก ที่จะเป็นศูนย์กลางในการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่สำคัญในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และที่น่ายินดีมากขึ้นไปอีก คือ ศูนย์ EOC แห่งนี้จะสามารถเป็นหน่วยปฏิบัติการฝึกอบรมให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังจะก้าวมาเป็นกำลังสำคัญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้กับประเทศต่อไป

บริษัท เทลี่ 360 จำกัด จึงยินดีมอบเงิน จำนวน 54,848,396.89 บาท เพื่อสนับสนุนการตั้ง ศูนย์ EOC แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเรามาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วย แต่ยังเป็นสถานที่บ่มเพาะบุคลากรทางการแพทย์ด้วย เราจึงยินดีที่จะได้ร่วมเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทย นอกจากนี้ จะเข้ามาช่วยทางโรงพยาบาลรามาธิบดีดูแลระบบอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 5 ปี ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  31 สิงหาคม 2563  17:45:29  เข้าชม : 1985638  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …