Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน นก.สอค.ศรชล.ภาค ๓ ขอรายงานการปฏิบัติ ประจำ วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ดังนี้

นก.สอค.ศรชล.ภาค ๓ ขอรายงานการปฏิบัติ ประจำ วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ดังนี้

4 second read
0
0
582

๑. ตำบลที่การวางกำลัง/พื้นที่ลาดตระเวนทางทะเล
๑.๑ เรือ ต.๑๑๓ จอดเรือรอรับสถานการณ์ที่ท่าเรืออเนกประสงค์จังหวัดระนอง
๑.๒ เรือ ต.๒๒๙ จอดเรือรอรับสถานการณ์ที่ท่าเรืออเนกประสงค์จังหวัดระนอง
๑.๓ นรภ.เกาะสุรินทร์ ลว. หาข่าวกับชาวประมงในพื้นที่เกาะสุรินทร์ ผลการตรวจลาดตระเวนไม่พบผู้ต้องสงสัย และ ไม่พบชาวเมียนมา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
๑.๔ นป.สอ.รฝ.๔๕๑
– ตรวจการณ์ทางทัศนะและอิเล็คทรอนิกส์ ตลอด ๒๔ ชม. ไม่พบเป้าต้องสงสัยที่เป็นภัยคุกคาม
– จัดกำลังพลลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่ และ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกำลังพล และ ชาวบ้านที่สัญจรผ่านบริเวณฐาน ผลการตรวจไม่พบกลุ่มเสี่ยง covid – 19 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

๒. การตรวจบริเวณท่าเทียบเรือ
๒.๑ นก.สอค.ศรชล.ภาค ๓ ตรวจท่าเทียบเรือที่ได้รับการอนุญาต ให้เรือขนถ่ายสินค้า และ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำสามารถดำเนินการขนถ่ายสินค้า และ ขนถ่ายสัตว์น้ำที่มาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง จึงอาจทำให้ประชาชนชาวเมียนมา เกิดความตื่นตระหนก และ นำมา ซึ่งการอพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ดังนั้น เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากลูกเรือชาวเมียนมา ศรชล.จังหวัด รน. จึงได้แจ้งให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการและลูกเรือชาวเมียนมา ทราบถึงมาตรการของทางจังหวัดระนอง ที่ได้มีการออกคำสั่ง เพื่อควบคุมเรือและลูกเรือที่มาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่จะขอเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งได้ห้ามไม่ให้ลูกเรือขึ้นฝั่งโดยเด็ดขาด และ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขณะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยผู้ประกอบการและลูกเรือชาวเมียนมาเข้าใจ และ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๒ ตม.จว.ระนอง นำเรือตรวจการณ์ (ตม.จว.ระนอง ๒) ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนทางทะเลและท่าเรือในพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันปราบปรามการกระทาผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และความผิดตามกฎหมายอาญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทาผิด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
๒.๓ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4108 (เกาะตราครุฑ) ได้ทำการลาดตระเวนจากเกาะตาครุฑ – สะพานปลาระนอง เพื่อป้องกันการกระทำความผิด และ การหลบหนีเข้าเมือง ผลการปฏิบัติตรวจไม่พบผู้หลบหนีเข้าเมือง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
๒.๔ ศคท.จังหวัด รน. (PSCC)
– สรุปยอดเรือ เข้า – ออก ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๓๐๐ เรือเข้า จำนวน ๓๕ ลำ คน ประจำเรือจำนวน ๗๒ คน ไม่พบการกระทำผิด
๒.๕ ตำรวจน้ำระนอง นำเรือตรวจการณ์ 540 ออกลาดตระเวนตามพื้นที่แนวชายแดน และ ท่าเรือ เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้ามา ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ตามแนวชายแดนเขตติดต่อ ระหว่าง ไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผลการปฏิบัติตรวจไม่พบผู้หลบหนีเข้าเมือง เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ ๑๙ ลาคม ๒๕๖๓ ๑๘:๓๖:๔๘ เข้าชม : ๑๗๙๘๕๕๓ ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

เศรษฐศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดีงาม ยิ่งขึ้น บทเรียนแก่โลกจากแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชา ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิว … …