Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ปตท. ยืนยัน มาตรการตรวจสอบความปลอดภัย ท่อส่งก๊าซฯ ตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยสูงสุด เป็นสำคัญ (ฉบับที่ 5)

ปตท. ยืนยัน มาตรการตรวจสอบความปลอดภัย ท่อส่งก๊าซฯ ตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยสูงสุด เป็นสำคัญ (ฉบับที่ 5)

40 second read
0
0
487

วันนี้ (25 ตุลาคม 2563) นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และ ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผย มาตรการด้านความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซฯ ภายหลัง เหตุการณ์เกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่ว และ เกิดเพลิงไหม้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยยืนยันว่า ปตท. ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (ASME B31.8) ในการบริหารจัดการท่อส่งก๊าซฯ อย่างเคร่งครัดตลอดมา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก่อสร้าง การบริหารจัดการการขนส่งและการบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ เพื่อประสิทธิภาพในการส่งก๊าซฯ และความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ

ปตท. มีการควบคุม และ ตรวจสอบการส่งก๊าซฯ ผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquistion System) หรือระบบ SCADA ที่ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ซึ่งสามารถควบคุมและติดตามข้อมูลการส่งก๊าซฯ ได้แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถทราบความผิดปกติของการส่งก๊าซฯ ได้ทันที รวมทั้งยังมีสถานีควบคุมก๊าซฯ (Block Valve Station) ทำหน้าที่ตรวจสอบความดัน อุณหภูมิ และปริมาณการไหลของก๊าซฯ ตลอดแนวท่อ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พนักงานควบคุมการส่งก๊าซฯ จะสามารถสั่งการปิดวาล์ว เพื่อตัดแยกระบบ ณ จุดเกิดเหตุ ผ่านระบบ SCADA ได้โดยตรง

ทั้งนี้ ปตท. มีการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ บำรุงรักษา และเฝ้าระวังแนวท่อส่งก๊าซฯ ที่เข้มข้นอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

•การตระเวนตรวจสอบแนวท่อทั้งโดยรถยนต์ และ พนักงานของ ปตท. (Pipeline Patrolling) เป็นประจำทุกสัปดาห์
•การตรวจสอบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และ ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ ทางไฟฟ้ากับโครงสร้างข้างเคียง
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ในการตัดแยกกระแสไฟฟ้าของระบบปกป้องท่อส่งก๊าซฯ จาก ความผุกร่อนภายนอก (Cathodic Protection: CP) เป็นประจำ ทุกเดือน
•การตรวจสอบการตัดแยกทางไฟฟ้า ที่ใช้กับระบบการปกป้องท่อ จากความผุกร่อนภายนอก เป็นประจำ ทุกปี
•การตรวจหาความผิดปกติของวัสดุ เคลือบท่อ ด้วยวิธี DCVG (Direct Current Voltage Gradient) และตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบในการปกป้องท่อส่งก๊าซฯ จากการผุกร่อนภายนอก (CP) ด้วยวิธี CIPS (Close Interval Potential Survey) เป็นประจำทุก 5 ปี
•การตรวจสอบโดยกระสวยอัจฉริยะ หรือ Intelligent Pipeline Inspection Gauge (ILI PIG) ซึ่งเป็นการส่ง ILI PIG เข้าไปในท่อในขณะที่มีการส่งก๊าซฯ เพื่อเก็บข้อมูลสภาพท่อ แล้วนำมาวิเคราะห์สภาพความสมบูรณ์ของท่อ เป็นประจำทุก 5 ปี

อนึ่ง วิธีการตรวจสภาพด้วย ILI PIG เป็นวิธีตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วโลก โดย ปตท. มีการนำ ILI PIG มาใช้ทั้งชนิด MFL Pig หรือ Magnetic Flux Leakage เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบหาปริมาณเนื้อโลหะที่หายไป หรือ ก็คือ การตรวจสอบความผุกร่อนทั้งภายใน และ ภายนอกของระบบท่อ และ ชนิด Geometry PIG หรือ Caliper Pig เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนรูปของท่อส่งก๊าซ เช่น ความไม่กลมท่อ รอยบุบ รอยย่นของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติ จากผลการตรวจสอบด้วย ILI PIG เกิดขึ้น ปตท. จะเข้าดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ท่อส่งก๊าซฯ ดังกล่าวตามมาตรฐาน ASME 31.8 โดยทันที เพื่อให้มั่นใจว่าระบบขนส่งก๊าซฯ ของ ปตท. มีความมั่นคงและปลอดภัยมากที่สุด

นายอธิคม กล่าวเพิ่มเติม ว่า ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ปตท. มีการยกระดับการตรวจสอบ และ เฝ้าระวังให้สูงขึ้น กว่ามาตรฐาน โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ เป็น 2 เท่า ในทุกพื้นที่ที่มีแนวท่อส่งก๊าซฯ พาดผ่านอีกด้วย สำหรับ การตรวจสอบหาสาเหตุ ปตท. เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดตามขั้นตอน โดย ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งชิ้นส่วนท่อส่งก๊าซฯ และ ตัวอย่างดินในบริเวณจุดเกิดเหตุให้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และ วัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อวิเคราะห์ความเสียหาย และ เมื่อได้รับ
ผลการวิเคราะห์จาก MTEC จักส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประเมินความเสียหาย (Loss Adjuster) วิเคราะห์สาเหตุต่อไป ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 25 ตุลาคม 2563 14:38:50 เข้าชม : 1795863 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผ … …