Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดงาน มหกรรมแสดงสินค้า จีน-อาเซียน และ การประชุมสุดยอด ว่าด้วยการค้า และ การลงทุน จีน-อาเซียน ครั้งที่ 17

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดงาน มหกรรมแสดงสินค้า จีน-อาเซียน และ การประชุมสุดยอด ว่าด้วยการค้า และ การลงทุน จีน-อาเซียน ครั้งที่ 17

26 second read
0
0
549

วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 กรุงปักกิ่ง

ท่านผู้นำทุกประเทศที่เคารพ
แขกผู้เกียรติทุกท่าน

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และ มิตรทั้งหลาย

ในโอกาสเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนและการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้า และ การลงทุนระหว่างจีน-อาเซียนครั้งที่ 17 ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาล และ ประชาชนจีน และ ในนามของข้าพเจ้า ขอแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่น และ ความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ต่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์

การที่งานมหกรรมแสดงสินค้า จีน-อาเซียน ครั้งนี้ ถือ “การร่วมกันสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เจริญรุ่งเรือง” เป็นหัวข้อหลักนั้น ก็เพื่อลงลึกเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่าง จีน-อาเซียน ผลักดันการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง อัดฉีดพลังขับเคลื่อนใหม่แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของทั้งสองฝ่าย

จีนกับอาเซียนเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน มีความใกล้ชิดกันทางสายเลือด มิตรภาพระหว่างสองฝ่ายมีมาช้านาน เมื่อ ค.ศ. 2013 ข้าพเจ้าได้เสนอว่าจีนยินดีร่วมกับประเทศอาเซียนร่วมกันสร้าง “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” ร่วมมือกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-อาเซียนให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

เรามองเห็นด้วยความยินดีว่า ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้เร่งการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง การหลอมรวมทางเศรษฐกิจเข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้านับวันรวดเร็วมากขึ้น การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม และ บุคลากรมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนได้กลายเป็นแบบฉบับที่ประสบความสำเร็จและมีพลังชีวิตมากที่สุดของความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นับเป็นประจักษ์พยานที่เป็นรูปธรรมแห่งการผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมวลมนุษยชาติ
  
เมื่อเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในปีนี้ เราทั้งสองฝ่ายคอยห่วงใย และ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันแก้ไขความยากลำบากแห่งยุคสมัย ได้บรรลุความรับรู้ร่วมกันที่สำคัญมากมาย ในด้านการแบ่งปันประสบการณ์ต้านโควิด-19 การเพิ่มอุปทานด้านสิ่งของต้านโควิด-19 การร่วมมือกันวิจัย และ ผลิตวัคซีน การร่วมกันปกป้องเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรม และ ห่วงโซ่อุปทาน ในภูมิภาค เป็นต้น ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการต้านโควิด-19 ของจีน ประเทศอาเซียนได้ให้การสนับสนุนอันล้ำค่าและความช่วยเหลืออย่างไม่เห็นแก่ตัวแก่ฝ่ายจีนอย่างทันกาล หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศมีแนวโน้มแห่งการควบคุมได้อย่างมีเสถียรภาพ จีนได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ไปยังประเทศอาเซียน เพื่อให้การช่วยเหลือด้านวัตถุสิ่งของ และ เทคโนโลยี รวมถึง การแบ่งปันประสบการณ์ต้านโควิด-19 ตลอดจนการเปิด “ช่องทางอำนวยความสะดวก” และ “ช่องทางสีเขียว” แก่การไปมาหาสู่กันด้านบุคลากร และ การขนส่งด้านวัตถุสิ่งของระหว่างสองฝ่าย อย่างทันกาล

ท่านสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และ มิตรทั้งหลาย

โลกปัจจุบันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่ไม่เคยปรากฏในรอบร้อยปี ความเป็นหลายขั้วของโลก กระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ความเป็นสารสนเทศทางสังคม และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้พัฒนาสู่ระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ชะตากรรมของประชาชนประเทศต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในขณะเดียวกัน โลกกำลังเผชิญปัจจัยแห่งความไม่แน่นอน และ ความไร้เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจของโลกตกอยู่ในภาวะซบเซา เอกภาคีนิยมและลัทธิกีดกันทางการค้าผงาดขึ้น ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น ความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต โรคระบาดร้ายแรง ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และอื่น ๆ กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ระเบียบระหว่างประเทศและระบบการบริหารจัดการของทั่วโลกได้รับผลกระทบ
  
ภายใต้สถานการณ์ใหม่ ฝ่ายจีนจะให้ความสำคัญกับอาเซียนในลำดับต้น ๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้าง และถืออาเซียนเป็นภูมิภาคสำคัญในการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างมีคุณภาพสูง ฝ่ายจีนสนับสนุนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน สนับสนุนอาเซียนเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือเอเชียตะวันออก และสนับสนุนอาเซียนขยายบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสร้างโครงสร้างส่วนภูมิภาคที่เปิดกว้าง
 
ภายใต้การชี้นำของ “เป้าหมายปี 2030 แห่งความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน” ฝ่ายจีนยินดีร่วมกับอาเซียนผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รักษาแนวโน้มที่ดีแห่งการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนี้ สร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-อาเซียนให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อการนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอข้อริเริ่ม 4 ประการ

ประการแรก ยกระดับความเชื่อถือทางยุทธศาสตร์ ลงลึกเชื่อมโยงแผนการพัฒนา จีนยินดีที่จะร่วมกับอาเซียน ผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ใน 5 ปีข้างหน้า ตาม“แผนปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน (ค.ศ. 2021-2025)” ปฏิบัติตาม “คำแถลงร่วมจีน-อาเซียนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและร่วมมือระหว่างข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน ปี 2025” ใช้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์เส้นทางการคมนาคมใหม่ทั้งทางบกและทางน้ำ เสริมสร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่น ทางรถไฟ ทางหลวง ท่าเรือ สนามบิน พลังงานไฟฟ้า และการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น เร่งผลักดันการสร้างสรรค์ระเบียงเศรษฐกิจและโครงการสำคัญที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน สร้างสหพันธ์การขนส่งร่วมจีน-อาเซียนอย่างแข็งขัน ปีหน้าเป็นปีครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน-อาเซียน จีนยินดีร่วมกับอาเซียน ออกแบบ และ จัดงานรำลึกให้ดี พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น
  
ประการที่สอง ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ การค้า เร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างทั่วด้านของภูมิภาค ฝ่ายจีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน ใช้โอกาสการครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนอย่างสมบูรณ์ให้เป็นประโยชน์ ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จีนมีความยินดีต่อการลงนาม “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” และหวังว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ จีนยินดีร่วมมือกันใช้ความพยายามกับอาเซียน ทำให้การค้ามีความคล่องตัว ส่งเสริมการลงทุน เปิดตลาดให้กันและกัน ผลักดันการลงลึกหลอมรวมทางด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าระหว่างสองฝ่าย ภายใต้เงื่อนไขบังคับที่มีหลักประกันด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาด ใช้มาตรการอำนวยความสะดวกแก่การไหลเวียนของบุคลากรและสินค้า ผลักดันความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และความร่วมมือระหว่างจีนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก ( BIMP-EAGA ) อย่างจริงจังและลึกซึ้ง ขยายบทบาทของแพลตฟอร์มงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนให้ดีอย่างเต็มที่ สร้างผลงานมากยิ่งขึ้นแก่การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ การค้า อย่างรอบด้าน ระหว่าง จีน-อาเซียน ตลอดจน ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 
ประการที่สาม ยกระดับการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้ลงลึก ปีนี้เป็นปีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน จีนยินดีร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ใช้โอกาสที่ได้มาจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการปฏิรูปด้านอุตสาหกรรมการผลิตรอบใหม่ ขยายความเหนือกว่าที่มีส่วนเกื้อกูลต่อกัน เกาะติดความร่วมมือเพื่อได้รับชัยชนะร่วมกัน สร้างจุดเด่นแห่งความร่วมมือใหม่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยี 5G ปัญญาประดิษฐ์ อีคอมเมิร์ซ ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรักษาโรคทางไกล เป็นต้น รักษาความปลอดภัยทางข้อมูล ประสานงานและเพิ่มการติดต่อสื่อสารด้านนโยบาย สร้างพลังใหม่ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของทั้งสองฝ่าย จีนยินดีร่วมมือกับอาเซียนเพื่อก่อตั้งศูนย์ข้อมูลระหว่างจีน-อาเซียน ผลักดันการเชื่อมต่อกันด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนา “เส้นทางสายไหมดิจิทัล”

ประการที่สี่ ยกระดับความร่วมมือเพื่อป้องกัน และ ควบคุมโรคระบาด ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถด้านสาธารณสุข จีนยินดีจัดการหารือกันเกี่ยวกับนโยบายด้านสาธารณสุขกับอาเซียน ปรับปรุงกลไกความร่วมมือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ร่วมกันต่อสู้โควิด-19 ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิต วิจัยพัฒนา และการใช้วัคซีน หลังจากมีการใช้วัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการแล้ว จีนจะพิจารณาความต้องการของประเทศอาเซียนอย่างแข็งขัน ให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนป้องกันและควบคุมโรคของอาเซียน ร่วมกันสร้างโกดังสำรองเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉิน ก่อตั้งกลไกติดต่อเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างจีน-อาเซียน จีนยินดีดำเนิน “โครงการอบรมบุคลากรเส้นทางสายไหมเพื่อสุขอนามัยระหว่างจีน-อาเซียน (2020-2022)” ให้ดี โดยจะอบรมเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่เทคนิคเฉพาะด้านสาธารณสุข 1,000 คนให้แก่อาเซียน เพื่อยกระดับบริการด้านสาธารณสุขของส่วนภูมิภาค จีนยินดีส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือกับประชาคมโลก ซึ่งรวมถึงอาเซียนด้วย สนับสนุนองค์การอนามัยโลกแสดงบทบาทการชี้นำ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมสุขอนามัยของมนุษยชาติ

ท่านสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และ มิตรทั้งหลาย

ปัจจุบัน จีน ได้ประสบผลงานทางยุทธศาสตร์สำคัญใหญ่ยิ่ง ทั้งในด้านการควบคุมป้องกันโรค และ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม จีน เป็นประเทศเศรษฐกิจสำคัญประเทศแรกในโลกที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นการเติบโต เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมเต็มคณะของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 ได้พิจารณาตรวจสอบ และ ผ่านข้อเสนอของการกำหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 โดยระบุว่า จะบรรลุเป้าหมายการสร้างสรรค์สังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างรอบด้าน ตามเวลาที่กำหนดไว้ ปีหน้า จีน จะเริ่มต้นกระบวนการของการสร้างสรรค์ประเทศที่ทันสมัยแห่งสังคมนิยม อย่างรอบด้าน จีนจะจัดขั้นตอนการพัฒนาใหม่นี้ตามหลักวิทยาศาสตร์ ยึดมั่นแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ โดยก่อรูปขึ้นเป็นโครงสร้างการพัฒนาใหม่ที่ถือการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลัก และ ให้การหมุนเวียนทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จีน จะขยายการเปิดกว้างอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ ใช้การฟื้นตัวภายในประเทศขับเคลื่อนการฟื้นตัวของโลก ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งอาเซียนล้วนจะได้รับผลประโยชน์ ในอนาคต ความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน จะกว้างไกลยิ่งขึ้น

งานมหกรรมจีน-อาเซียน และ การประชุมสุดยอดด้านการค้า และ การลงทุนระหว่าง จีน-อาเซียน เป็นเวทีรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการของเศรษฐกิจภูมิภาค หวังว่า ในงานมหกรรมครั้งนี้ ทั้งจีน และ อาเซียน จะสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น และ ได้รับผลงานที่มากยิ่งขึ้น ร่วมมือกันสร้างสรรค์อนาคตที่เจริญรุ่งเรือง และ ดีงามยิ่ง

สุดท้าย ข้าพเจ้าขออวยพรให้งานมหกรรม จีน-อาเซียน ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดี

ขอขอบคุณทุกท่าน

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางจีน-CMG

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 14:30:40 เข้าชม : 1809606 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …