Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ปธน.จีน กล่าวอวยพร ปีใหม่ 2021

ปธน.จีน กล่าวอวยพร ปีใหม่ 2021

16 second read
0
0
879
ค่ำ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวอวยพรปีใหม่ 2021 ผ่านสถานีวิทยุ และ โทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG) และ เว็บไซต์ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

สวัสดีครับ สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย สุภาพสตรี และ สุภาพบุรุษ ทั้งหลาย

ค.ศ. 2021 กำลังมาถึง ข้าพเจ้า ขออวยพรปีใหม่แก่ทุกท่าน ณ กรุงปักกิ่ง

ค.ศ. 2020 เป็นปีที่ไม่ธรรมดายิ่ง เมื่อเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เราถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราร่วมแรงร่วมใจ และ มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว ในการต้านการระบาดของโควิด-19 ในยามร่วมกันขจัดความยากลำบากต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของเรา มีความกล้าหาญที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ อย่างไม่ท้อถอย มีความรับผิดชอบ ที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน ทั้งยังเสียสละชีวิต เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสร้างความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแก่ประชาชน ทั่วประเทศ

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่การแพทย์ไปจนถึง ทหาร ประชาชน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ไปจนถึง เจ้าหน้าที่ชุมชน ตั้งแต่อาสาสมัคร ไปจนถึงผู้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึง วัยรุ่น ที่เกิดหลัง ค.ศ. 1990 และ ค.ศ. 2000 ผู้คนจำนวนมหาศาลปฏิบัติภารกิจ ด้วยชีวิต และ ปกป้องชีวิตของประชาชนด้วยความรัก กำลังของแต่ละคนรวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เสมือนดั่งกำแพงปกป้องชีวิตอันแข็งแกร่ง ผู้คนทั้งหลายที่ไม่ขลาดกลัวถอยหนี เพื่อคุณธรรมอันสูงส่ง การร่วมแรงร่วมใจกันทุกครั้ง และ เรื่องราวที่สร้างความซาบซึ้งใจทุกเรื่อง ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ ในการต้านโควิด-19

ความยิ่งใหญ่นั้นเกิดจากความธรรมดา วีรบุรุษทุกคนมาจากประชาชนทั่วไป สรุป ได้ว่า ทุกคนล้วนไม่ธรรมดาจริง ๆ ข้าพเจ้า ขอให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ขอแสดงความนับถือต่อวีรบุรุษที่มาจากประชาชนทั่วไป ข้าพเจ้า มีความภาคภูมิใจในปิตุภูมิ และ ประชาชนอันยิ่งใหญ่ มีความภาคภูมิใจในเจตนารมณ์แห่งประชาชาติจีน ที่มุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้า อย่างไม่ท้อถอยหยุดนิ่ง

ความกล้าหาญ และ ความแข็งแกร่ง จะปรากฎออกมาให้เห็น ในยามเผชิญกับความยากลำบาก คุณค่าของหยก จึงจะแสดงออกมาหลังได้รับการฝึกฝน เราขจัดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ประสบความสำเร็จสำคัญในการประสานการป้องกัน ควบคุมโควิด-19 เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขณะนี้ การปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต เรากำลังเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ลงลึกการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง จีน เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรก ในบรรดาเศรษฐกิจทั่วโลก ที่บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นบวก ทั้งนี้ คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีน

ค.ศ. 2020 จะมีมากกว่า 100 ล้าน ล้าน หยวน การผลิตธัญญาหารมีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ ต่อเนื่องกัน เป็นเวลา 17 ปี การสำรวจทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เช่น การส่งยานสำรวจดาวอังคาร “เทียนเวิ่น-1” ยานอวกาศ “ฉางเอ๋อ-5” และ ยานดำน้ำ “เฟิ่นโต้วเจ่อ” ล้วนประสบความสำเร็จที่สำคัญ การสร้างสรรค์เมืองท่าการค้าเสรีไห่หนานดำเนินการอย่างคึกคัก นอกจากนี้ เรายังประสบความสำเร็จในการรับมืออุทกภัยรุนแรง ทหารและประชาชนจำนวนมหาศาลไม่กลัวความยากลำบากและอันตราย ร่วมแรงร่วมใจกันรับมืออุทกภัยและกู้ภัย พยายามลดความเสียหายให้ต่ำที่สุด ระหว่างลงพื้นที่ดูงานใน 13 มณฑล ข้าพเจ้า รู้สึกปีติยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างจริงจัง และเร่งฟื้นฟูการผลิต รวมทั้ง ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการสร้างนวัตกรรม ประชาชนทั่วประเทศ มีกำลังใจ และ ความแข็งแกร่ง ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จีน ปรากฎภาพที่ประชาชนทำงานแข่งกับเวลาอย่างคึกคัก และ มีชีวิตชีวา

ค.ศ. 2020 การสร้างสังคมพอกินพอใช้ให้แล้วเสร็จอย่างรอบด้าน ประสบความสำเร็จ เชิงประวัติศาสตร์ การขจัดความยากจนประสบชัยชนะโดยสิ้นเชิง เราทุ่มเทกำลังแก้ไขปัญหาความยากจนสุดขีด จนการปฏิบัติภารกิจที่ยากลำบากที่สุด ดังกล่าว ประสบความสำเร็จ ในที่สุด จากการใช้ความพยายามเป็นเวลา 8 ปี ประชากร 100 ล้าน คน ในชนบทพ้นจากภาวะยากจนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อำเภอ 832 แห่ง ถูกถอดออกจากบัญชีพื้นที่ยากจน ช่วงหลายปีมานี้ ข้าพเจ้า ลงพื้นที่ยากจนสุดขีด 14 แห่ง ทั่วประเทศ ข้าพเจ้าเห็นกับตาที่ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว พยายามทำงานอย่างไม่ท้อถอย เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ยากจน ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติภารกิจ เราจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจ ดังกล่าว ต่อไป พยายามทำงานอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พื้นที่ชนบท และ มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายความมั่งคั่งร่วมกัน อย่างมั่นคง

ปีนี้ จีน จัดงานเฉลิมฉอง 40 ปี เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้น และ งานเฉลิมฉลอง 30 ปี การบุกเบิกพัฒนาเขตผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ขณะร่วมงานดังกล่าว และ ได้พบเห็นเมืองเซินเจิ้นซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลจีน ใต้ที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาแห่งวสันตฤดู และ เขตผู่ตงริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่ ที่มีความหลากหลาย ข้าพเจ้า มีความรู้สึกนึกคิดมากมาย ต่อการที่เมืองเซินเจิ้นพัฒนาจากเขตสาธิตนำร่องมาเป็นแบบอย่าง ในการทดลอง เขตผู่ตง พัฒนาจากการสำรวจนวัตกรรม มาเป็นตัวชี้นำการสร้างนวัตกรรม ที่ผ่านมา การปฏิรูป และ เปิดกว้างของจีน เป็นความมหัศจรรย์แห่งการพัฒนา ในอนาคตจีนยังคงต้องลงลึกการปฏิรูป และ เปิดกว้างอย่างหาญกล้า ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรังสรรค์นิทานแห่งวสันตฤดูให้มากขึ้น อย่างต่อเนื่อง

หลักธรรมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ใต้หล้าเป็นครอบครัวเดียวกัน หลังผ่านร้อนผ่านหนาวตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้า ตระหนักถึงความหมายของประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติมากกว่ายามใด ในรอบปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้า พูดคุยทางโทรศัพท์กับบรรดามิตรสหายนานาชาติ ทั้งใหม่ และ เก่า รวมถึง เข้าร่วมการประชุมทางไกลหลายต่อหลายครั้ง เรื่องที่พูดคุยมากที่สุด คือ ความร่วมมือ และ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อป้องกัน และ ควบคุมโควิด-19 การป้องกัน และ ควบคุมโควิด-19 เป็นภารกิจหนักที่ต้องดำเนินไปเป็นเวลายาวนาน ประชาชนประเทศต่าง ๆ ควรร่วมมือกัน และ ร่วมทุกข์ร่วมสุข เพื่อขจัดโควิด-19 โดยเร็วที่สุด เท่าที่จะเร็วได้ ทั้งยังใช้ความพยายาม เพื่อสร้างสรรค์โลกให้ดีงาม ยิ่งขึ้น

ค.ศ. 2021 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตลอดช่วง 100 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีน ฝ่าฟันอย่างหาญกล้า ความมุ่งมั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลังผ่านการทดสอบมาเป็นเวลา 100 ปี นับวันยิ่งเข้มแข็งขึ้น จากซอยสือคู่เหมินแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ไปจนถึงทะเลสาบหนานหู เมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง พรรคคอมมิวนิสต์จีนเสมือนเรือสีแดงลำเล็ก ที่ลำเลียงความปรารถนาของประชาชน และ ความหวังของประชาชาติฝ่ามรสุมต่าง ๆ จนพัฒนาเป็นเรือขนาดใหญ่ที่ชี้นำให้ประเทศจีนก้าวไปสู่ทางไกลอย่างมั่นคง พรรคคอมมิวนิสต์จีน ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เพื่ออนาคตอันกว้างไกลของบ้านเมือง ปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีประวัติ 100 ปี กำลังเจริญรุ่งเรืองขึ้น โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความมุ่งมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และ ยึดมั่นในภารกิจของตน ไม่ว่า จะเผชิญคลื่นลมเพียงใด พรรคคอมมิวนิสต์จีน ย่อมจะขับเคลื่อนเรืออันยิ่งใหญ่ลำนี้ ให้แล่นไปสู่ทางไกล และ ย่อมบรรลุเป้าหมาย ที่จะทำให้ประชาชาติจีนเจริญรุ่งเรืองขึ้น ครั้งใหม่

จีน กำลังอยู่ในช่วงบรรลุเป้าหมายการพัฒนา เป็นประเทศอยู่ดีมีสุขใน ค.ศ. 2021 ซึ่งตรงกับปีที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน สถาปนาขึ้น ครบ 100 ปี และ จะพัฒนาจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยใน ค.ศ. 2049 ซึ่งตรงกับปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนา ขึ้น ครบ 100 ปี โดย จีน จะเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์สังคมนิยม ที่ทันสมัยอย่างรอบด้านใน ค.ศ. 2021 ข้าพเจ้ารู้สึกว่า หนทางยาวไกล มีแต่ฝ่าฟันต่อสู้ต่อไป การฝ่าฟันต่อสู้ ทำให้จีนขจัดความยากลำบาก และ อุปสรรคต่าง ๆ ต่อแต่นี้ไป เราจะฝ่าฟันต่อสู้ต่อไปและมุ่งไปข้างหน้าอย่างหาญกล้าเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง และ ความรุ่งโรจน์ให้มากยิ่งขึ้น

ยามนี้ ค่ำแล้ว ครอบครัวต่าง ๆ อยู่พร้อมหน้ากัน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ข้าพเจ้า ขออวยพรให้ภูเขาลำน้ำของบ้านเมือง สวยงาม ยิ่งขึ้น ประเทศชาติมีความมั่นคงและ ประชาชนใช้ชีวิตอย่างสันติ ข้าพเจ้า ขออวยพรให้ผู้คนทั้งหลาย ประสบแต่ความกลมเกลียว ราบรื่น มีสิริมงคล และ ความสุข ตลอดจน สมปรารถนาทุกประการ

ขอขอบคุณครับ

แปลเรียบเรียง โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2563 20:29:50 เข้าชม : 1968395 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 1 แสน ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม. หลังระดมความช่วยเหลือเยาวชน ในวิกฤตการศึกษา ใน “โครงการลมหายใจ เพื่อน้อง” กว่า 171 ล้าน บาท

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปต … …