Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) บูรณาการหลายหน่วยงาน ตรวจเข้ม ! เรือแท่นขุดเจาะปลดระวาง เรือลากจูง คนประจำเรือ สัญชาติสิงคโปร์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) บูรณาการหลายหน่วยงาน ตรวจเข้ม ! เรือแท่นขุดเจาะปลดระวาง เรือลากจูง คนประจำเรือ สัญชาติสิงคโปร์

17 second read
0
0
384

ในวันที่ 16 ก.พ.64 เวลา 08.30 น. ศรชล.ภาค 3 โดย ศคท.จังหวัดระนอง และ ศรชล.จังหวัดระนอง บูรณาการ ร่วมกับ ฉก.ร.25, ด่านศุลกากรระนอง, เจ้าท่าระนอง, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือระนอง,ตรวจคนเข้าเมืองระนอง และ อุตสาหกรรมระนอง ตรวจเรือ TFPSO Tantawan ซึ่งเป็นเรือสัญชาติ บาฮามัส (เรือแท่นขุดเจาะปลดระวาง (บ.เซฟรอน) เรือ MV POSH EAGLE (เรือลากจูง) สัญชาติสิงคโปร์ คนประจำเรือ จำนวน 13 คน และ เรือ MV POSH OSPREY (เรือลากจูง) สัญชาติสิงคโปร์ คนประจำเรือ จำนวน 14 คน จอดลอยลำอยู่บริเวณเกาะ ทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ จะเดินทางไปประเทศตุรกี เพื่อทำลายเรือขายซากเรือ TFPSO Tantawan ชุดตรวจบูรณาการ จึงได้ตรวจเอกสารความถูกต้อง ที่เกี่ยวข้องก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทย ในการนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือระนอง ได้ตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกคน ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกำหนด หรือ ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ พร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลในระบบFIST(FILD INFORMATION SUPPORT TOOLS) เรียบร้อย ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 14:25:59 เข้าชม : 1949825 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผ … …